Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
10.68 MB
2010-03-08 15:39:32
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
784
5403
Rövid leírás | Teljes leírás (1.41 MB)

Zalai Közlöny 1937. 072-096. szám április

Zalai Közlöny
Politikai napilap
77. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

77. Évfolyam
Nagykanizsa, 1837. Április 1 csQlSrlfik
Ara 12 fllL
ZALAI KÖZLÖNY
%tm%t*M*t% és kiadóliivaljü: P6ot 5. i,ím.
I hítWJzmp délutáu.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
lilöflzctéai ára: egy hóra t pengő 40 fillér. Szerkesztőségi éa kiadóhivatal! telefon; 7a sz.
Magyarország és Olaszország
A húsvéti ünnepek alkalmából Darányi Kálmán miniszterelnök az-egyik fővárosi délutáni lap munkn> társa előtt nyilatkozatot telt, amelyben a magyar közvéleményt tájékoztatta az összes fontosabb kül- és belpolitikai kérdésekről.
Ma a külpolitika minden ország számára a legfontosabb. tevékenységi területek egyike. Az események rohanva követik egymást « az az állam, amely nem á\'l résen ebben a rohanásban, hogy érdekei! megvédje és biztosítsa, rövidesen hátrányba kerüí. Különösen Magyar országnak keh vigyáznia, hogy váratlanul olyan helyzet ne alakuljon ki ; őrUlőtte, amely országunk külpolitikai fejlődéséne előnytelen lenne. A magyar külpolitika nagy irányvonalai "nem mai keletűek- Változatlanul az olasz barátság dominálni összes külpolitikai elgondolásunkat és lépésünket. A Bethlen István által lefektetett irányvonal ma is érvényes, sőt elevenebb és hatékonyabb, mint eddig bármikor. A római jegyzőkönyv az az okirat,, amely szoros gazdasági együltmü. ködés alapelveit fektette le Magyar ország, Olaszország és Ausztria között. Bár ebben a szerződésben őleg gazdasági szempontok érvénye ■ülnek, természetszerűleg a külpolitika egész területére vonatkozólag olyan irányelveket tartalmaz* amelyekhez a három szerződő állam minden nagy kérdés esetében ragaszkodik.
Darányi miniszterelnök Schu-Sch-nigg osztrák kancellár legutóbbi budapesti látogatását is a római jegyzőkönyv szemszögéből világította meg, amikor kijelentette, hogy Schuschnigg budapeti tartózkodása annak a bizonyítéka, hogy a három szerződő állam ma is a római jegyzőkönyv szellemében cselekszik. Olaszország az utóbbi két esztendő alatt rendkívüli módon megerősítette külpolitikai tekintélyét. Miután a fascizmus elvégezte és szinte tökéletesen megoldotta az olasz állam belső újjáépítését s köziben a külpolitika területén is egyre nagyobb sikereket ért el, megkoronázta nagy müvét Abesszínia meghódításával. Ez a tény egyrészt rendkívüli módon megerősitet\'e Olaszország helyzetét a Földközi-tengeren, másrészt a bizonyos fokú nyersanyaghiánnyal küzdő anyaállam részére gazdag erőforrásokat nyiottt meg és lehetővé teszi, hogy az olasz nép egyre szaporodó feleslegét az eddiginél sokkal jobban kihasználható éss gazdagabb gyar-matterüteten érvényesítse.
Ezeknek a tényeknek köszönhető, hogy Olaszország szava Európában ma igen nagy súllyal esik a latba. Az olasz tekintélyt még csak növeli a Németországgal való barátságos együttműködés, amely minden cél zat<« külföldi híresztelés ellenére tó erős és akUv- Magyarország OUvs*
Rómába utazik a jugoszláv miniszterelnök
Az olaszok vállalatokat alapítanak Délszlávlában
1 Róma, március 31
Az olasz sajtó szerint tény, hogy Sziojadinovlcs jugoszláv miniszterelnök rövidesen Rómába utazik, hogy gróf Clano külügyminiszter látogatását viszonozza-
Megerősítést nyert az ís, ho<jy Schuschnigg osztrák kanoeiiár Mussolini látogatására Rómába utazik. Az utazás pontos Idejét azonban még nem állapították meg, valószínűleg Schuschnigg kancellárnak belgrádi uija miatt, aki április 9-e előtt nem tud Belgrádba utuzni-
Belgrád, március 31 Belgrádi távirat szerint az olasz - szerb szerződés regionális egyezménnyé növi ki magát ós - igy
mondják Belgrádban - ugyanolyan szóio.s gazdasági kapcso\'alot létesjl Olaszország és Délszlávia között, mini amijyeut a római egyezmények jel...