Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
10.57 MB
2010-03-09 11:40:14
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
780
6712
Rövid leírás | Teljes leírás (1.61 MB)

Zalai Közlöny 1937. 145-171. szám július

Zalai Közlöny
Politikai napilap
77. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

7 U f * \' •
77. Évfolyam 146. tzáoi
Nagjkanlzn, 1837. jullui 1. ciQIOrtOk
Ara 12 W.
POLITIKAI NAPILAP
*gga
fettldóWntal, Pöid 5. u^M.
Felelős szerkesztő: Barbaríts Lajos
Elóíltctéfi iiu: egy hóm 8 pemjö 40 fiW Sierkentfialgi bt klWhlvatnll telefoni 78. •
(A hírek a nagyvilágból
Fabinyi pénzügyminiszter páriáméul I beszédéből: (
- Sokan szemlemre vehették optimizmusomat részben elisnve réskép-pen. Egy magát életerősnek tudó nemzet, amely nagy célok fe.\'é megy és amely gazdaságilag elmozdult a mélypontról, optimista kell hogy legyen.

A Magyar Kurir Jelenti:
t- Salazar portugál diktátor Goá-ba visszatelepíti áz onnét u 18. században klüzölt fersuiiékat. A rend már megkezdte a letelepedés e\'ő-készületeit.
Az angol képviselőház 326 szavazattal 17 ellenében 400 fontról 600 fontra emelte az angol képvl«
ielők évi tiszteletdiját. < •
Az Est Írja :
- Budapest középiskoláiban a diákok előmenele\'l eredményei túlszárnyalják az előző évk-ket. A* Idén 2948 volt a jeles rendű bizonyítvány. \'
Az uj magyar buza minősége a tőzsde nagycégeihez és a nagy malmokhoz érkezett minták tanúsága szerint: - kitűnő. [
Az idei május havában a magyar hordósborkivjtel rendkívüli mé\'"ték, ben megnövekedett ós rekordéi ed-ménnyel zárult. Májusban összesen 28.229 métermázsa bort vitlünk kl vámkülföidre, 682 858 pengő értékben. 1932-ben 10.378, 1933-ban 16.203 1934-ben 13.663, 1935-ben 18.172. 1936-ban 12.093 mázsa. Az idei má. jusl borkivitel tehát mennyiségileg lényegesen meghaladja a megelőző öt esztendő bármelyikének május
havi eredményeit. *

2.2 millió pengő költséggel 60 kilométer ut építésére tartottak ver, senytárgyalást a kereskedelemügyi minisztériumban. A munkát még a nyáron kiadják.

A kecskeméti nagyállomásról at Idei kiviteli szezonban vagon tételekben a következő mennyiségeket szállították kl: földi eper 42, cseresznye és meggy 133, barack 4 egres 2, saláta 33. uborka 18, végül borsó é« bab 17 •.ta#*n, $sszesen 249
vagon. ;

A BSzKRT közgyűléséből :
- Az 1936. évben BSzKRT személyszállítási bevételei ös resen 46.422.089 p-ngőt lettek kl. 1,340.230 pengővel, 2.97 száralékkai töbet, mint az 1935. évben. A BSzKRT ke-ze lésében levő autóbuszüzem az 1936. évben 27,324.985 utast szállított, 714,385 ulassal töbtet mint az előző évben, bevélele pedig 6,673.132 pengőt tett ki, 5 s/á utókkal többet, mint 1936-ban.
Az eltűnt Surgoth főfelügyelő is 150.000 pengőt sikkasztott
Felmentették állásától a földművelésügyi minisztérium két osztályvezetőjét
Budapest, junlus 30 Surgoth Jenő országos mezőgazdasági főfelügyelő ügyében, aki a napokban, állitó\'ag Hévízre utaztá-ban, eltűnt, szenzációs fordulat történt. Kiderült, hogy még Debrecenből, az ottani gazdasági felügye\'őség éléről történt áthelyezésekor nem számolt el utódjával. A debreceni gazdasági kísérleti Állomás 15.000 pengőt küldött a földművelésügyi minisztériumba és ez az összeg oda mind a mai napig nem érkezett meg
Surgothot most országszerte keresik.
A földművelésügyi minisztériumiban Czvetkovlcs Ferenc osztályfőnököt éa Józsa Béla miniszteri osztálytanácsosi felmentették állásukból.
Ujabb jelentés szerint Surgoth Je-nőt eltűnése előtt tanuként hallgatták ki a Torday-félo sikkasztás ügyében. Mint megállapították. Surgolhiiak is 150.000 pengő körüli összeggel kellene elszámolnia. A budapesti főkapitányság elrendelte országos körözését.
Darányi miniszterelnök ebben az ügyben mindenkit felmentett a híva. faali titoktartás alól.
Ujabb frank-devalváció
Az olasz tőzsdéken beszüntették a francia fr...