Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
69.26 MB
2010-03-09 11:49:35
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
705
4877
Rövid leírás | Teljes leírás (1.75 MB)

Zalai Közlöny 1937. 272-296. szám december

Zalai Közlöny
Politikai napilap
77. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Ti* Évfolyam 272 szám
Nagykanizsa, 1937. december 1. szerda
Ara 12 HU-
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI
NAPILAP
te Uatttoralal; PU su ■Ma kdUuup difaUa.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElttlxcUai ári: ca» hón I pouó *0 WU Sierkoil&rttl ím ÍUdólihmUll lift«i 7S. ■
Megkezdődtek a tárgyalások Nagykanizsa és az Eurogasco között a töltőállomás felállítása ügyében
Helyszíni szemle a város különböző pontjain a csővezeték és töltőállomás megvalósítására — Gróf Bethlen István és dr. Krátky polgármester tárgyalásai hat miniszternél
Előrehaladott tárgyalások a kanizsai repülőtér felállítása ügyében
A Zulai Közlöny jelenlései a s/jentadorjúiü fúrások eredményéről és azokií ik Nagykanizsára vonait-kozó reménységeiről az egész városban általános örömöt váltottak ki, különösen a komoly gazdasági és kereskedelmi érdekkörökben, ahol hosszabb idö óla vártűk feszült kíváncsisággal a ItepW kutatások reális eredményeit. Most már kétséget kizárólag megtörtéit a döntés az Eurogasco vezetősége részéről az iránt, hogy
a fúrási telepről földalatti csővezetéken Nagykanizsára vezetik a kitermelt olajat ós itt Állítják fel a töltőállomást Ahogy beavatott helyről értesülünk, az angol mérnökök és s/^kértök már kezdettől fogva Nagykanizsa mellett foglaltak állást, tekintette\' arra, hogy a fúrási teleptől Nagykanizsáig légivonalban a távolság mindösszie 20 kilométer, továbbá figyelembe vették Nagykanizsa centrális fekvését, hogy a vasút fővonalán fekszik és mindama körülményeket, amelyeket a csak reális üzletembernek figyelembe kellett vennie e fontos kérdés elbírálásánál. Mr. Ruedemann, az Eurogasco angol vezetője szombaton dr. Pupp Simon bányatanácsos, kir. fő-
geológussai együtt teható tárgyalásokat folytatott dr. Krátky István polgármesterrel, majd dr. Prack István tanácsnok köztenjöttével autón végigjárták a város különböző pontjait, hogy egyrészt a csővezeték idevezetésének és lefektetésének alkalmas vonalát, részint alkalmas helyet a felállítandó töltőállomás részére kijelöljenek. Eddig a helyzet az, hogy mr. Ruedemann
a töltőállomás oéljalra a deritő telep melletti terűletet
sfcemelle ki. Mig a csővezeték lefektetve és a töltőállomás feláUitva nincsen, addig; nem időszerű" a finomító felállításának kérdése. Nagy kanlzsa város szempontjából ti legfontosabb az volt, hogy a telepről az olajat Nagykanizsára vezessék. A többi lassan, fokozatosan adódik. Nem áll az a kombináció, mintha az angolok a Transds|nubia épüleleinek megszerzése érdekéten tárgyalásokat folytattak volna. A szombati szemle és tárgyalások anyagál az Eurogasco vezetősége és központi irodája feldolgozza és rövidesen kivitelezi.
Ez a lispe—szeniadorjáni oluj-< fúrások eredményének eddigi helyzete Nagykanizsával kapcsolatba/n.
Nagykanizsa O^yei hat miniszter előtt
Szombaton érkezett haza Szombathelyről dr. Krátky István polgármester az ottani légvédelmi és elsötétítés! gyakorlatról, amit megtekintett, hogy decemberben a nagykanizsai elsötétítés! ós légvédelmi gyakorlaton
a szerzett tapasztalatokat haezno-silsa.
A polgármester két napos hivatalos pesli tartózkodása alatt gróf Bethlen Istvánnal felkereste a kormány majdnem valamennyi tagját, hogy számos ós fontos ügyten se-gilségüket kérje. Hat miniszternél és Vajay földművelésügyi államtitkárnál lisztelegtek Nagykanizsa város képviseletében ""Első utjuk Hórnan Bálint kultuszminiszterhez vezetett
a polgári iskolák építése ügyéiben, nemkülönben a Notre Dume leánygimnáziumnak magasabb dologi és személyi segélyt kérlek. Hóman a legnagyobb megértéssel fogadta Krátky és Bethlen előterjesztéseit és megígérte, hogy
a pénzügyminiszterrel egyet...