Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
9.64 MB
2010-03-09 11:56:04
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
688
6707
Rövid leírás | Teljes leírás (1.42 MB)

Zalai Közlöny 1938. 025-047. szám február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
78. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

781 Évfolyam 26. Mim.
Nagykanizsa, 1938. február 1 kedd Ara 12 Ml.
ZALAI KÖZLÖNY

H WHMIi FM ÍL iám.
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
ElMlietM ára: etj Un t pen.6 40 SU Surtaaztteéfi te HnWitnUU uüoci TV i
Szájkosár!
Ibi) Minap névtelen levelet kapott a szerkesztőség. így kezdődött: >Be vallom, gyáva ember vagyok...« Aztán azral a kívánsággal folytató-dott, hogy egy kanizsai intézményt támadjon meg az újság egy panasz-szal amely panaszra az alapot >a gyáva ember* névtelen megállapl-tAsíJ adták vokia. Mivel a Zalai Közlöny nem közölte a névtelen jjar nászt, kimondták rá a szentenciát: _ nem inerté inegtml a Zalai Közlöny, mert tél X. Y. igazgatótól.
Most meg a városházi Ai«di-Ugy körül hangzottak el kijelentések bizonyos szájkosárról, amely a Zalai Közlönyt megakadályozza abban, hogy egyesek szájatoe szerint teregesse kl az egyre jobban összekuszálódó ügyeket.
Aki nem tud beletörődni abba, hogy mindenki kritikusa lehet a mesterségének, ne menjen újságírói pályára, inert azt mindenki jobban érti, mint azok, akiknek hivatásos foglalkozása az ujságcsinálás. Mi már tul vagyunk az ilyesfajta érzékenységeken. .Hogy most mégis ennek a kérdésnek szenteljük sorainkat, tesszük azért, inert Nagykanizsán egy tdö óta a közélett lelkiismeret fogalma körül mutatkoznak veszedelmes elhajlások tfí > csak mellék-jelenség, hogy ennek a lelkiismeretnek hivatott őrét, a sajtót is bombázzák céljaik érdekében.
Az a szájkosár-elmé\'et nem ^s olyan egyszerű, mint amilyen könj-nyü kimondani. |
Először is lez a szájkosár ilyen formában nem létezik. Sem városháza, sem más nem Írja (nem is Írhatja) elő a Zalai Közlönynek\', hogy mit és hogyan Írjon meg. De Igenis van sokkal hatalmasabb »száj-kosara* az újságírónak & ez: — a saját lelkiismerete. Felelősegét ko-molyan viselő közéleti embernek nincs is szüksége arra, hogy elhallgatásokra vagy szennyeseken kő-nyéklgvájkálásra kérje az újságírót. Hiszen ha ezt tenné, könnyen a saját lelkiismereti nyugtalanságára vagy sekélyes gondolkodására nvit-ná meg a következtetés lehetőségéi.
Egy bizonyos: — mindig Igazat kell irnl, de nem kell mindent meghal, ami igaz. Az Igazság megírása nem mindig azonos a közérdekkel. Hát még a vélt igazságoké! ? A jó újságot és becsületes -újságírót nem az jellemzi, hogy mit .mer. meg-\' Imi, hanem az, hogy mit tud nem megírni, ha a kőz mindenek felett való java ugy kívánja. Az előbbit (iliscurus lajjok egész serege szél-élen gyakorolja, az utóbbihoz emal Metlcbb nézőpontok kellenek és iCRyelmezettség.
. Mindezeken felül pedig van sa|tó W felelősség. Aradi Aintal a v4n»-kötelesség jegyél«n niegie-e "leleplezéseit, a városi parlamentben, _ felmentették. Ha wanazt a levelet a Zalai Közlöny vitte volna a nyilvánosság elé, a örvény szerint rágalmazást kövein volna el és menthetetlenül
A nagyrécsei halálos féltékenységi dráma a törvényszék előtt
A falu deli lagényét a fiatal menyeoske helyett a fér] és a sógor várta ax eati találkozón — Letépték a ruháját, félholtra verték és meg akarták osonkitani a szerelmes fiatalembert — Az édesapa fia védelmében agyonszúrta a sötétben a féltékeny férjet
Felmentették a szándékos emberöléssel vádolt édesapát, a menyecske fivérét 4 havi fogházra Ítélték
1937 szeptember 9-én történt. Már sötét volt, amikor Nagyrécse községben két izgatott ember sietett végig az utcán. Bementek Szabó Zsigmondék portáj óra, ahol a szalmakazal mellett meghúzódtak. Izgalmas negyedórák következtek. A két férfi izgatottan leste, nem hall-e hangfoszlányokat a kivilágított szobából. De csend volt a szobában. A két ember — Szabó Zsigmond és sógora, Kovács János — egyszerre felfigyeltek, mert valaki kiugrott...