Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
60.78 MB
2010-03-09 12:49:52
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
784
5799
Rövid leírás | Teljes leírás (1.57 MB)

Zalai Közlöny 1938. 145-171. szám július

Zalai Közlöny
Politikai napilap
78. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

78. fi»toly»tn 145 szám.
(yilWw*"\'>f ■ Nagykanizsa, 1988. jullus 1 péntek
Ara 12 HM.
POLITIKAI NAPILAP
•ujtaMteg ém IMNnMi W t
. nliilm WflUtuup iWuUa.
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
lilfiflzeléfti ára Sietkeulfeigl
i: egy hón I pengő 41 í< kiidóhivaUU telefon t
40 mife. 78. ■■
Első és legfontosabb...
Imrédy Béla inhiiszteneljiök q költségvetés felsőházi vitája swin
újból összefoglalta azokat az alapelveket, amelyeket hivatalbalépésekbn már megismerteiéit az országgal, mai időben az első ós legfontosabb Jelté\'.el a munkána^, a nyugodt fejlődésnek a rendezett bizion&il^w életfonna. A kormánynak kezde tő! fogva az volt a törekvéséé, hogy őszinte és világot* helyzetet teremtsen. A magyar közvéleményt ugyan is nem az esetleges program radi. kális mivolta nyugtalanítja, hímem a bizonytalanság. A mai zavarog elmefuttatások és ködös politikai törekvések felkeltik a gyanút, hogy vájjon nem csupán valami előjáték függönyei-e, amelyek mögött cgéj. szen más felvonások készülnek. Az oi-szág saeneté hallani, hogy mi tű-lajtíoiiképixn ezeknek az el;*ondo-\'ájáokíiak a magva s miképpen dolják a megvalósításukat ?
Aj magyar nép lelki világától nagyon távol esik a zsarnokság, az erőszakon puccs. A magyar j>oliti. kai életben a sikernek mindig a meggyőzés volt az előfeltétele. Természetesen minden nemiét életében előfordulhatnak trjngfkus őwVkJ, üb mikor a destrukció erői ellen szükség van erélyes fellépésre, sőt a fizikjal hatalor;\\ fegyvereinek igény, bevételére Erre épjjcu napja.nk-ba láthattunk példát, de nem ná.-lünk. Nálunk nincsenek olyan felforgató baloldali elemek, amelyek el. Jen szükség volna ilyen eljárásra. Magyarország kormányzójának közel két évtizedes uralma olyan konszolidációt teremtett az országban. $ melynek ma már megdönthetetlen eredménye a keresztény, nemzeti és jobboldali |oHtlka.
Aíz alkotmány tisztelete a magyar nép lelkében gyökeiezik. Megvan, nak a sajátos életformáink s az ivott mellett Íratlan |K)lltikai sza. háiyaink, amelyektől semmi ok.mk sincs eltérni. így is meg. lehel valósítani a nagy elgondolást: a tekintély elvének a szabadság elvévei való összegyeztetését. Hogy a változott idők a tornyosodó problémák gyors elintézésére, az alkotmány elvének megőrzése mel\'ett bizonyos reformokat tettek Szükségessé, ez teljesen érthető. A 38-as bizotlság mukájúról !nem mjondhatunk le, hiszen a törvényhozás megszokott formái között sokszor nem volna mód bbpnyos kérdéseknek megfelelő tempóban való elintézésére.
Aj miniszterelnök az élvi kérdé. sek megvilágítása után gyakorlati problémákról beszélt Említette a nemzetnevelés ügyét, amely rendi kívüli ofntosságu. Természetesen minden nép arra ,örekszlk, hogy egységes nemzeti szelemben nőjenek fel a generációk, de ez nem je. lent lelki unLormlsba való öltözte, tést, hanem csak a nagy célok ér. dekében való együttérzést ésegyütü-munkálkodást. Ebből a szeni|»onl-bói igen nagy fontossága van a középosztálynak, amely sajnos ma
Magyar városbírót választott Komárom
Hodzsa tegnap és ma délelőtt tárgyalt a magyar párt képviselőivel
Komárom, junius 30 4 " K Prága, junius 30
Komárom elszakítása óta először Ma, csütörtökön délelőtt Horváth történt meg, hogy magyar város- Endre képviselő és társai uj kihall-birót választottak. Az uj városbíró Fülöp Zsigmond, a magyar párt járási elnöke. A két helyettesbiró, Banga Dezső és Balog Miklós iá u magyar párt tagjai.
Prága, junius 30 j Hodzsa minisztere)!nök tegnap tárgyalt a magyar párt képviselőivel és felvilágosításokat kért tőlük a pártnak a J^ormány elé terjesztett emlékiratáról. Utána a miniszterelnök a lengyel képviselőkkel-tár-fiíyalt
g...