Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
11.46 MB
2010-03-09 12:59:07
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
519
4016
Rövid leírás | Teljes leírás (1.57 MB)

Zalai Közlöny 1938. 221-246. szám október

Zalai Közlöny
Politikai napilap
78. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

78a Évfolyam 321. szám
Nagykanizsa, 1988. október 1 szombat
Ara 12 AH.
ZALAI KÖZLÖNY
fe kiadóhivatal: Föut 5. ulm.
hétköznap déluUn.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra a pengő 40 Hllér. Szerkesztősig! is kiadóhivatal! telefon: 78. sz.
Megmentették a békét Münchenben
Az éjszaka létrejött a négy hatalom megegyezése — A németek holnap megkezdik a bevonulást a szudéta-vldékre — A béke megmentésének öröm-mámorában úszik a világ -Prágában ma délben együtt 01 a minisztertanács és Chamberlain Münchenben várja a határozatot — A nemzetközi végrehajtóbizottság már a jövő hót elején összeül

A nagyhatalmak elismerték a magyar és lengyel követelések jogosságát és azok rendezéséig nem szavatolják az uj cseh határokat
Mogegyezés... Béke...
Mintha lidércnyomás álól szabadult volna az egész világ ina éjpzaku, amikor egyre-másra jötlek a hirck a müncheni tárgyalások sikeros kimeneteléről Reggel korán megérkezett a hivatalos jelentés is és igazolta, hogy a szorongó reménykedés nem volt hiábavaló, r- győzött a világ békevágy.i es az elnyomottak igazsága. Nem lesz világháborúi He lesz igazság A-világháború kl-fosztotljainak! Lesz igazság szudéták-nak, magyaroknak, lengyeleknek, igen, a magyaroknak isi Mert a müncheni egyezményt nem benewck szíiva ós aláírása szeutuslli/, hanem Európa nagyhatalmainak négy felelősségtudó államférfÍrté.
Mussolini és Hitler, a magyar ügy két szószólója nem hagyta és nem hagyja cserben Magyarországot. Mussolini és Hitler szava biztosíték s az ő aláírásukkal áll a müncheni egyez-
ményben: — addig nincs gnraiuUa az uj cseh határokra, inig a többi kisebbségek, magyarok és lengyelek ügye rendezve nínös. A magyar és lengyel követelést a mai történelmi éjszakán Írásban elismerték Európa nagyhatalmai, sőt: — határidői és szankciót is szablak a követelések teljesítésének.
A sor tehát rajtunk van.
A magyar és lengyel tárgyalások már a müncheni történelmi sulyu pecséttel, a nagyhatalmak imprimatúrával indulnak.
Hajlunk a sor, hogy tapodtat ne engedjünk Isten és ember előtt jogos követelésünk!): 1: a magyarlakta Felvidékről, a kisebbségi önrendelkezésből. Hajtunk a sor, hogy álljuk a sarat a magunkéért. Nem vagyunk egyedül, de elsősorban is legerősebf-J;en magunknak kell megállítunk az igazságnak talaján. Nincs most helye indokolatlan tamáskodásokuuk. Lelkes izzásban öss>cforradó egyetlen szent magyar akaratra van szükség. — a Felvidékért I
Az esti tárgyalásoktól az aláírásig
Tegnap délután óta gyorsan peregtek az események. A délutáni eseményeket, az éjszakili megegyezést az alábbiaki an foglaljuk ösz. sze. i
Mint már tegnap Jelentettük, a
Berlin, szeptember 30 . A berlini üapok hangsúlyozzák, hogy a müncheni megegyezés rciv dezte a magyar és lengyel követeléseket is. Kiemelik, hogy Münchenben jelen volt Csáky István gróf meghatalmazott miniszter, külügyi kabinetfőnök is. A/német lapok a müncheni triegegyezést a háború utáni kényszeFü béke és a megegyezésen alapuló béke közötti átmfx. netnek mondják. l
Budapest, szeptember 30 A1 magyar lapok részletesen is-mertetik a müncheni értekezletei r
müncheni tanácskozások délben* 12.15-kor kezdődtek meg. Ezek csak baráti megbeszélések voltak, a iu. lajdonképpenl Nordöntö és hivatalos tanácskozás délután 2 órakor kezdődött. Előbb kisebb csoportokéi megegyezés lényege
létrejött ragyfontosságu egyezményt, amelynek lény ige az, hogy a német területek egy részéi október 10-ig a német csapatok megszállják, a továbbiaki a nemzetközi ellenőrzés melletti népszavazás mellett döntöltek.
A magvnr és lengyel kisebbségek ügyének rendezésé...