Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
12.51 MB
2010-03-09 13:17:33
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
796
3636
Rövid leírás | Teljes leírás (292.92 KB)

Zalai Közlöny 1915. 017-025. szám március

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
54. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagykanizsa. 1915. március 1
^4-ik évfolyam 17 szám.
Hétfa

Miljilinlk kittén él csBUrtiktn.
1 s.i.wi <«.k«..irv. H««tain: Szirktiztiiii ii klatftkliitál Diik-tir |
Büaakovtoh Jtoo. Kömény Laasló t.u.o.: ias. - hm...... ................
Hogy kall élnünk aratásig?
így tél mólján, tavasz. kezdeten, még békeidőben is meglehetős nebé/. gondul szokott okozni ez. a minden évben visszakerülő töprengő kérdés: Hogy leszünk ki újig?
Mennyivel aggodalonikeltóbb ez a ícl ■ sóhajtás most, mikor a megszokott, rendes szakos állapoton felQI még a báborus időkkel mindenha együttjáró ínséges napok réme is ijesztget bennünket.
Pedig hát nem kell megijednünk Ahogyan kiteleltünk eddig — bátran kimondhatjuk minden nagyobb nyomorúság nélkül: — azonképpen merjük állitani, hogy Isten segitsegével, ba nem is zsíjos nagy jólétben, de éhség, koplalás nélkül kibírhatjuk aratásig, ha magunk is ugy akarjuk; ha mindenki akarja, ha minden ittbonmaradt ember a nap niitiden óráján élihez a szigorú parauoslioz igazodik: Ezt az országot, ennek az országnak a népét sem időjárásnak, sem semmiféle ellenségnek kiéheztetnie nem szabadi libben az országban nem veszhet éhen senki. Ebben az országban meg kell hogy legyen mindenkinek a maga mindennapi kenyere. Nem sok, usak éppen mennyi szű-
kösen elég. Minden étkezéshez egy-egy ka-réjka.
Ahogyan hadbavouult véreinknek csak egy jelszavuk van: „Győznünk kell I és Hindenburg e minden idók legnagyobb hadvezére, bízvást állítja, hogy győzünk is, mert ueküük jobb az idegrendszerünk mint az ellenségeinkké: ugyanúgy az itthonma-radt dologtevő népnek pedig szintén arra legyen gondja, hugy a megélhetés tépeló-déseitól senki, se muga, se más, el ne veszítse a fejét. Mindenki akarjon élni s akarja, hogy a szomszédja is éljen. Tehát osak akarat kell. Nagyon erős akarat. .Segítse mindenki egy a mást, hugy mindenkinek meglegyen a mindennapi kenyere. Hogyan kell ezt akarni?
Erre is Hindenburg vezér aűélidegzetü németeitól vehetünk példát
A németek törvénnyel, hatósági és társadalmi intézkedésekkel rákényszerítik önmagukat a szigorú takarékosságra, beosztják a készletekel ugy, hogy akiuek merőben üres is a kamarája. Nemelo.iszl^gban még ez sem fog éhezni. Lesz mindenkinek kenyere. Bizony nem íebér, láe fcw.
Bejárta a néiufil sajtót mostanában egy
csudálatos szép irásnu\'i. mely valóságos himnusza, tízparancsolata és kiskátéja ennek a zordon, katonás [kiáltásnak: Muszáj kenyérnek lenni I
Kivonatosan igy szól emez írás: Németország (mondhatjuk Magyarország is) ogy egész ellenséges világgal áll szemben, amely meg akarja ót seinmiaíteni. Diadalmas diosó seregeinket nem tudja leteperni. Hál, mint egyi\'osiruinlott: tvárat, ki akar bennünket éheztetni. Ez\'\'.sem" fog neki . sikerülni.
Miért nem? Azért, mert elég kenyérmag vau az országban, hogy aratásig kibírja a lakosság. Osak nem szabad prédálni, pazarolni.
Ne étessétek marháitokat a kenyérnek gyümölcsével.
Takarékoskodjatok a kenyérrel, hogy ellenségeink kaján reménye szégyenné váljon Legyetek tisztelettel a mindennapi kenyér iráni. Akkor mindig lesz belőle nektek,\' akármeddig is tart is a háború Erre ne veljélek gyermekeiteket.
•Ne vesselek meg egy darab kenyerei sem azért, inert már nem friss. Ne szelje-
>
Elike halálára.
- Mathöa Karoly barátomnak.
Nnlia* betegség kórágyhoz kölöit, ÍU liáuykódom kíu a kétségnk közölt, Felgyógyulást alig remélhetek — Krzem,-lu-ieg vagyok, nagyou being. Ha lestem n kórt el nem viseli, Majd elmegyek utáuad, kis Kii. .
Bár uem láttalak a ravatalou, Hiszem, hogy a halálos fajdalom Örök inoaolyod\' nem lörölle le 8 bár hzii...