Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.7 MB
2010-03-09 13:31:47
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
853
3557
Rövid leírás | Teljes leírás (269.42 KB)

Zalai Közlöny 1915. 051-059. szám július

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
54. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

54-Il< évfolyam 51 száA
Csütörtök
■igjtlinlk hitlön él ciDfJrtMn.
htOflf árak: K|f«ti é»re 10 koron*, félévre 6
Sogyedévie 2 koron* 60 (III. Egyat iiam art
Kaleló* «»ci kctxló
Banekovich Jánow
!*V>a>iei liemsti":
Kemény LhhzIó
Szerkesztőiig 11 kiadóhivatal Diák-tér 1
T*l*ton 182. - MirdaU.ak dljatabá* *«arlni.
Az élet aratása.
irta: Bertalan Vince.
Nem Hiuiak az ólutnok »/. aratását értem, amely baloutszámra pusztítatva cl a halál birodalmába költözik . . . Nem .. . llanetu azt a/, óléiul, amely amannak vére harmatától megtermékenyült mezőin meg-erlelten adja azt az életet, amiért ugy1 iulázik a nép, a nemzet: „Mindennapi\' kenyerünket adjad nekünk ma is."
Azt az éiotet, amely életet fakaszt és az élet folytonosságát fetilartva egy másik elet olthonannk szolgál, amit léleknek nevezünk.
6 mindennapi kenyér I amit a véres áldozattal dicső halált szenvedett. Ige is testének választott ki : légy üdvözölve a nemzet állni, amely a legnagyobb véráldozattól sem riadva vissza hősiességének tliosó fényében fegyverben áll, hadviselést folytat érted, hogy az élet méhét képező tarlóidat megmentve magának es késő utódainak.
Pendüljön meg a kassza és pengése kisérje a lég dalosainak csicsergő danáját és vakitóan verődjön vissza rajta a napsugár. amely amazzal együtt a nemzet munkásságát ^ dicsőségét hirdesse az egész világnak, amely rajtunk kivül a gyü lölet izzó érzelmeivel veres tusákkal kavarta fel a világbéke törekvéseinek csendes birodalmát fényűző életet biztosítani maguknak, másoknak romlására.
Az átok lehelete marja a gonoszok lelkiismeretét, akik kiragadták a nemzet ifjú-ságát a csalátlok szentélyéből, az atyákat a hitvesek kebeléről — aggódó bánatot és vajmi sok, tengernyi esetben mély gyászt az anyáknak az anyátlanná vált árváknak.
Üdvözlégy arató nemzet, amely egyik kezedben halált osztó Jegyverrel küzdesz az igazságért, a magad igazáért, a másik kezedben pedig a kaszával tarlód le az életnek nevezett eleséget, amelynek értéke annál nagyobb, minél több vér vált alkotó részévé, minél több köuv áztatta azt.
A kettős munkában levő arató nemzet
megmutatja azt, hogy az ekét, a kaszát a fegyverrel egyaránt forgatni tudja és\' jaj annak, aki vérrel szerzett ősi sajátos Héttize ti erényeit magába foglaló és a krisztusi tan által megnemesitett hagyományai követésévei. gyakorlásával ezernyi küzdelmekben fentarlott hazáját kisajátítani törekedik ; de jaj legyen annak is. aki a nemzet testén mint élősködő anyagi és szellemi romlására tör. mivelhogy az előbbi rabszolga járomba hajt, az utóbbi arra érlel, készit elő és mindkettő megszünteti a nemzetet azzá lenni, amit fajában, nyelvében, ősi világ nézetében, alkotmányos szervezetében, erkölcseiben, törvényeiben, közművelődésében. közgazdaságában és honvédelmében mint nemzeti lényeget, érzelmet, akaratot, feltételt fejez ki.
Üdvözlégy arató nemzet.
A hadúr áldása kisérje fegyveredet, mikor elleneid sorait tarolod és mikor a nap sugarában meg-megvillanó kaszád az életet magába foglaló és tápláló kenyér-kalászok rendjébe vágra nmrkot ad a marokszedőnek keresztel, kalangyát, kepet kazalt a nemzetnek amely hálát ad a vélt
Ripacs ur karrierje, vagy Komeok és Juliak.*)
— Humoros- verses elbe^cifs. Irla: Zoujbory Gyulu i.
Titnull l—6 gimnáziumot.
De duplán mindig, meri mindig bukóit.
Kgyszer aztán —
Kgy tél hat An
Oldali rúgván az iulcolát.
Színésznek állt :
Lévén nyúlánk szép termete,
Ripacs urnák éa éneke
A káutusból kihaisogo\'t.
Mikből jogot — formálgatott,
Hogy még nagy ember is lehet.
...