Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
9.68 MB
2010-03-09 13:35:25
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
599
3522
Rövid leírás | Teljes leírás (290.71 KB)

Zalai Közlöny 1915. 068-076. szám szeptember

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
54. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

54 i" évfolyam
Nagykanizsa. 1915 szeptember 2 Csütörtök
7a szám
ZALAI KÖZLÖNY
S/irkeszlosag BB kiadóhivatal Deak-tar I
r«ifli»i< 182 •(.,.!.........
KcIcIóh */,cike»*lö I KómikMxtil:
Bánokovich János 1 Kemény László
Magjaié (tik hitioii as csütörtökön.
tlOf)i#le»i ár«k: K|{í«< *ne U ScgyeiJevie 2 koinm 60 Ml
A visszatart hősökért.
Hegen. akik nagy háborúkból csonkán megtértek, béna, félkarú, fóliáiul veteránok, uls\'/.nlj nyomorékok. furcsa, senkinek sem kellő, mindenhonnan kivertek voltak. A hadsereg nem volt a fegyverbe öltözött a nép. a hadsereg a királyoké volt és elhibázott,. .....gkeseredett életi) boldogialanok. vagy erőszakkal, büntetésből kötéllel fogúit scnkilíai szolgáltak a királyok hadseregében s közömbös. idegen lest volt a hadsereg, a nép bámulta a luidiélot cifráját. leli a nyers, vad bekvárlely ózott ak lói, hallgatta a messzi harc lerek kalandos meséit es kenyeret es alamizsnát dobott a béna hadastyánnnk. aki idegen világ eltévedi idegenje volt és a Iliid-seregnek is senkije, amint harcos izmainak többe hasznát nem vehette. Később is, a közelmúltban is legfeljebb rokkantházak szűkös kegyelemkenyéren tengődön a munkára képtelen veterán ért soha eddig » nép a maga mártírjának, szereteltei es hálával jutalmazandó drága katonájának nem tekintette a harcok rokkantjait. Ez a mostani háború merőben különbőz minden eddig volt bábomtól. legalább nekünk, megyaroknak ez az első olyan alkalom, mikor maga a nép ka-
pott fegyverre a maga éleiének a exís/.tenoi-ajának- védelmében, s amikor a király hivő szavára ugy gyűlt hadba a nép, hogy világosan a maga ügyének látta s a tornyosuló veszedelme\', amelyet a király bólcseséggel es jósággal hiába próbált elhárítani. Most a katona nem valami killon emberfajta, hanem puskás, kardos, $wroi»yos paraszt, hiteinor és mágnás. . a nftguátí. a magyar nemzet vedeke/esre felkészült fiui. most a hadsereg maga h nép és nmiért hare.ol az is maga if nép s a in slaui háború rokkantjai ennélfogva nemcsak a hadseregtől várhatnak kegydijai, hanem követelhetnék tiszteletet, luegboosülésl es nyugalmas, emberhez méltó eletei attól a néptől is. amelyből valók s amelyért épségükét feláldozták.
Mindenki ind ja ezt. mindenki érzi ezt s nem lehet egy becsületes ember sem ebben az országban, aki valami Ösmerelleii mely megilletődéssel nem nézne az ériünk megnyomorodott hősök után. He az érzés, a dolgok homályos, ösztönös sejtése nem elég. tellek kellenek erőteljes, láll.ató és követhető kezdemenyezés a föltámadt érzések céltudatos kihasználása a segíteni akarás számára tennivalók kijelölése, szóval szervezés és öntudatos munka. Mindenekelőtt világosan és
teljes ki fejezel tsegif el kell in tudni minden embernek, hogy mit szenvedtek és mit harcoltak ki ezek a bénák és sánták, épkoruk-ban mi ertünk, s mindenkinek tudni kell ponjfcui. hogy ez a háború miért a magyarság élei-halalharca es miért lett fölmérhetetlen jót minden egyes magyarral az a katona magyar, aki most nem könyörületességet, han^í megszerzett jogokat igényelve jftu vissza a megmentett országba. Mindenki kalaplevéve köszöntse őket. erre a mély és általános tiszteletre kell rá nevelni a népet es aztán módokai és utakat megjelölni, hogy mikep vehet részt minden egyes magyar a munkaképtelen hősök olyan sMgjtésében. ami őket nem alázza meg. s amit nem megköszönni való alamizsnaképen kell fogadniuk, hanem amit ugy fogadhatnak, mint a minden egyes magyar szivében élő. világosan érzeli es érteit, soha meg nem szűnő hala kiesi jelét. Ne ók köSZ0üjék, hog> kapnak valamit. hanem mi érezzük megtiszteltetésnek hogy adhatunk nekik, s hogy mit es milyen módon adhat nekik minden egyes illlion-marad...