Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
10 MB
2010-03-09 13:44:10
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
856
3471
Rövid leírás | Teljes leírás (250.26 KB)

Zalai Közlöny 1916. 001-008. szám január

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
55. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

55 >k évfolyam
Nagykanizsa. 1916 január 5 Szerda
1. szám.
Szarkesztosig as kiadóhivatal Dsak-tar l Kelőtől sceikesttó: . Fó»*erke»sló: Mifljilmlk hátion ét ciütArtftMn.
Telelőn■ 182 MImUU»«» <jl|*rat>«. «»•.-.„i. Bánekovich János ! Kemény László tlöfíxettel irak: Kgé.i c»,e 10 kuroni, féltvic a korona, S\'eHyedévre 2 koron* 50 (III. Egyee eiám éra 10 Alt
A mi album unlc
i

elejtflt fonalat megint felvesszük Az igaz-ság kényszere erőszakolja ezt, hogy hunyjunk szemet semmiféle érdem és nemes
Y/rLg
A fajok lelke.
lyet szeretünk szebbnek óh jobbnak binni a mánál. Aliul megannyi Uudoaták közeledlek felónk ezek a messzi területek, amelyekre nagy lómegek fognak ntajd buosut járni az elkövetkezendő békesség idején, amikor a lójuk kólosónóaen tisztelni fogják egymás gyászát ós megenyhült lélekkel fogják nézni fekete fatylas zarándokok hadait. Ám á habom |>aradoionának lelki vonatkozásai már most is nyilvánvalók. A hajdán ismeretlen fajiélek rejtelmei mind megnyíltak már a Maga a
strtógiai furfang, a csapattestek taktikai iuo-
ÍJregbn lüí} háborús hírek közt inkább csak úrdfikessógíll bujt meg újságban ha a tudósítás, hogy NómH országban u vasúti kötelességteljesítés előtt. Itaiiem kikiáltva annak mól-\' pályaudvarokon szolgálatba állítják az orosz tánylását, másokat is hasonló csel&vésre buzdiUunk. L \' . .
a 1 ■/!-<• 1 1 . • • 1 . , foglyokat. bgv óvvmI ozoott «z olyan gro-
A kozponti jóléti iroda nehany iiiiink&HHU akad meg j B J . ■ *
ismét tekint- tünk Odafordították figyulmnnket, hogy ieszlf moiiHlnióaus dolog Inti volna, ami-Kaufer Árpad, Szubudos látván. Kováos |yM„ paradoxon a\'z a gondolat, amit most Mihály Jászai Lajon. Lengyel István mim- ... , .
. . . , • , ,, , . mar ki mar mondani w, omber m eset kap
Kájat is méltassuk, amely hónapokon at folyt a kflz- r
ponti jóléti irodában, szorgalmasan, buzgón a minden oswi: hogy a hAHoruknak ez a szörnyetege „1Hg4l|£020U napok hosszú során, megszakítás nélkül, inig javuk ré.szét a katonai kii- közelebb hozla egymáshoz a világ nftpflit. teh-ísóg sorba nem szólította. Azután odamentek s1 t ...i f ,,
nem kis,hl, lelkesedéssel és ............„»l szolgálják Ak\' h,lM\'""1""" 09ÓváiJ" 8 ^ B* dora, a haro mikéntje mind dokumentuma
,.tl iB»z és szem agyunk Mnnkájnk nem Hllaiuu- gyelje osak ...... önmagát: eiotikus helység- m i(|(lg[,u f&jtólekliek s a SI(Jgedi bllk|l
szlllle lelkesedéssel végezték, hanem nmn íl\'hz ma- nevek nielvek e\'/elólt iiai/vini vadul lianff- , . .....
gyár 1,szállni .........Járttal, „m.lv ........»k ,«. \' , > nagyon vadul ang „ rugyogó értelmiségével k,tanult. a
zében csodákat müvei S dolgoztak éjjel. nappal.
zottak volna - ugyan nulelenk egyáltalán (,onj k0Mki
vagy szilvatnagszemü osunguz
amint » körülmények .....gkivintik. Nem .H»di.k a WlioKy se hangzottak - ma milyen köznapi „„„„^j raVH8/.a«g»it vagy megismerte a
koiele^úgteljeHitéhhen. hanem (-rejlik eííészét. lainiks- szavakka lellek a legegyszerűbb magyar; ^ k,l0BM0lbsr vs(1 elszántságát a maga
bírásuk teljet adtak a nemes tarsadalmi ügy szolga-, , . , ... ,. ,.> , ö n » o
látóba Joggal tarthatnak arra igényt, hogy ndiiV " " Krasznik. (ílo.^k. b/drypa. üar- ,mája vódnlmób^ü: nur közolebb jutott
időnk napszámosai között a/, ó n.-vnk-t is f.ngal .mim lofí-izk, Usszuri. L)Vosiu Mrzli Vrh . |t0zzá lól^kb^D. S fordítva i* bizouyos. hogy
hozzuk s . mlékllkvt nicgőrizzOk Mindenki ••rdem»,s i, . 1ill|.»,i„ i... l-. .... . . . . ...
. . ,11,.. a \' , !, ?,líl!. ii\'HOk dutv...