Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.2 MB
2010-03-09 13:45:23
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
936
3705
Rövid leírás | Teljes leírás (243.14 KB)

Zalai Közlöny 1916. 009-016. szám február

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
55. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

55 ik évfolyam
Nagykanizsa 19 6 február 4 Péntek
9 szám
ZALAI KÖZLÖNY
Szarkisztésio •« kiadóhivatal Daák-lar I
Talaloii: 189. HlrdaU*«k liiUiabt* •larim
Kolol.\'.» tte< ktnxtó
Bunekovich Jáaott
KósMrkMKiA;
Kemény Láaaló
Magjalanik Nélíön éi ciüUrlökön.
tlöíU»u»i Arak; Kgé» eve 10 Megyatfévre 2 koro».« BO flll.
uiona, l«l«vi« 6 korona. tBva. uém ért 10 ftl.
Az orosz fiaskó.
Rémületes dolog lehet niosl: orosz had-fe/.ériiek lenni I Évszázados elbizottxag oe-mentjéből t&paszlult fedezékben, sárga arc-oal nagy stratégiai lórinkét koncipiálni és mikor a papiron minden boszorkányos módon összevág, a diadalszomjlól őrjöngő vo-
zérkari főnöknek a sajal fészkéből is ........
kalnte kell. mert a niegvivhatallannak mdott kőlapok is recsegnek-ropognak.
Kiszámolja, hányadik offenzíva az, melynek halotti énekét niosl énekelte el Hófer. Huszonnégy napig tarlóit lielvenejer embert emésztett föl. Ai egész európai fronton ez volt az cntoiile-haialniuk minden akciója Franciaoszágból. az angol üzletekből ennek sorsa elé néztek liliegó vágyyíl. (ijonyö-rüen volt megkonstruálva a terv.
— Ivanov tábornok kivágja a közép ponti hatalmak alól a talpzatol a caernovici fronton. Kzen at törnek a uionarchiaba a muszka hordák és összeomlik a rengeteg arcvonal : a besHv.arábjai halártól egész a
rigai öbóljg. A háború i-léról kezdődik, de most már csak mi diktálunk I
tvezdódöu a nagy harc akkor, amikor a mi ágyúink először dörögtek Lovusen alatt, lís szinte naptári pontossággal fulladt a vé res komikumba, amikor Montenegró kapitulált. Mit érezhet must a muszka uar, akinek minden joga meg volt ahhoz, hogy kétség nélkül nézzen az irtózatos mérkőzés esetné nve iHé, A leghatalmasabb, a leggazdagabb, a legdúsabb népbirodalom ura. a bibliai (ióiiái, akit a Dávidok parilylyáznnk le I Ahova avul átok és balszerencse fakad a kezon>0inán. Minden vnrákozáa az ó válal kozasa sikereinek reményein alapul és min dlg csak kudsroról számolhat he azoknak, akik földi Istennek nézték...
Ivanov generális, a legialoiiliimoRabb és a legnagyobb koncepciójú orosz hadvezér alighanem rövid ideig marad mar mogtépnti serege elén. Megint más stratégát keresnek, frisebb ötletekkel. Lesz uj kisérlel, szomorú, át\'latlau muzsikok holt teleméből isinél máglyák emelkednek, de kozákló palája többel mégsem érinti a magyar földel, Mig az
orosz egyre gyengül, felszabadultak a uii szerbiai es montenegrói seregeink és már védelmi vonalaink hatalmas erődökké aoé-lozódtak Kelet-Gallciálól a I\'ripel-mocsarakig. A mostani nagy kisérlel az orosz birodalom és az orosz hadsereg presztiztenek mentését oelozta. Egyik aetu sikerül
Világok pusztulása.
világlap kiszámította, hogy mire a hálioru második esztendeje is elmúlik, Kurópa embervesztesége eléri a hu«t milliót.. Az ember rá-merőd a tömör, nehéz i|«MZtó hm mégis oly közömbös és nyugodt atAmra: igaz lehet? Itit at igaz lehet. k talán alatta is marad az igaz«ájjnak A bocs-lés. ugy mondiH nr. újság, a hadviselő felek hivatalon veszteséglisilái alapjáu kés/ült s ezek a listák nem mindenütt iuvgbiikal6k. Az olvau borzalmas veszteségekel amilyenoel például n mostani orosz offenzíva is járt, bölcs számvetéssel szokás »l osztani a halottak, sebesültek éa eltQutek rovata közt, a mi-beu igazság szerint nincs in hazugság Utóvégre, aki eluselt, az csakugyan eltűnt, azt maga azent Miklós püspök he vonhatja kétségbe.
Tehát Ini.ii millió lesz csak az emberveszteség Körülbelül egy évvel ezelőtt. mini*-egy akkori Mól-
Sárga Viola.
Nóta csendül a fülembe, Régi nóta, nagyon régi -Csak az érti, aki érzi
„Sárga violának letörö...