Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.86 MB
2010-03-09 13:52:27
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1096
3567
Rövid leírás | Teljes leírás (240.36 KB)

Zalai Közlöny 1916 026-033. szám április

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
55. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

55\'ik évfolyam
NAGYKANIZSA, 1916. április 3. Hétfó
26. szám.
Megjelenik hótfőn é» SBK
EMOiaMal á»: I« im l* kW, UUm » korona, nofyadirr* 1 koroaa >0 miár. — __Bgyn amim ár. U niMr.
Szerkesztőség ós kiadóhivatal Deáktér 1. Tataion: ÍM. - Hlrdatíaak dlj.uháa unUt
Velflót
Erős Sándor
Kemény László
Tavasz hajnalán.
A most elhagyott gyümölcsoltó ü.ine-pére virágruhájukba öltöztek a fák és zöldbársonyba a búzamezők. A természet nagyszerű erői nem vesznek tudomást arról, hogy leghatalmasabb adományát, az észt, arra használják föl az emberek, miképp lőhet legtöbb eletet elpusztítani. Isteni kö-; zömbösséggcl tér napirendre az emberi őrületek fölött és a tavasz csudáival az élet nagyságára a halhatatlanságára, az életnek mindenek fölött való értékére figyelmeztet bennünk. Mintha az élet ettől az idei tavaszon erőtől és szépségtől duzzadó nem-emberi természetben kárpótlást keresne azért, amit az emberi természetben elveszi tett. Mintha az élet megmaradásának, uz élet forrásai örökkévalóságának törvénye rejtelmes módon válaszolna az emberek gonoszságára és botorságára:
Hiába irtjátok egymást, ti szegény ostoba férgek, uz ember helyett dus kalászban, buja virágban, hatalmas erdőkben csak egyre visszatér az elpusztított élet.
Az ember esze, mely riautan fordul el ama borzalmakból, amikből a hadi dicsőségük összerakódik, az ember szive, amelyen a világ minden fájdalma végig vonaglik, mikor a hadltudósltásnkat olvassa a hullahalmokr.il, egy pillanatra megnyugszik a tavasz tanításán az élet halhatatlanságáról. Lesznek uj kertek, uj erdők, uj búzamezők s cl fog jönni az uj nemzedék, mely a borzalom és oktalanság mai világa helyett ujat épit.
Abban az esztendőben, melynek magjából a mostani vetés kihajtott a háború ekéje széles e világon mély sirbarázdákat szántott és e barázdákat ember-garmadák kai hintette tele.
Mindegyik kedves volt valakinek, a remények és örömek drága kelyhe, mindegyikért sziv vonaglik és szempár önti sós patakjait valahol. Mint az elvetett magok és szemok, hevernek e hajdani emberek a törtcnelem-vágta nagy barázdákban. Lehet-e,
hogy c véres és tépett embermag-milliók- j 4 mondie, hogy addig nem km
ból a legcsudálatosabb embertermés és tör "»\'« or°»I l"r0lel<"\' ,,D- (A 1
, ........ ... , bmlapeati es becsi bevonulás tehát végkép
tenelcmtermcs ne nojjún ki ? Minden nem- r , íj,
progiammból.) ll» ezi mm iut|ja megnnéMt a zet harci költői a maguk hőseinek halha- <kUr Mjt mMi ö|dsklé> , loribtli hm. fo k
tatlanság nem is fog elmaradni az áldoza- , cirl„k ol;in guuerAli„, ,ki .,„{ .
tok millióitól, akik elrothadnak a halál- lugsággal állaíná, liogj az Oroszország nyngati U
mezők barázdáiban. De ezzel a halhatatlan- végigbutódó froiiu.i egyszeriben Rtl lehet göngyöl
sággal és ezzel az aratassal nem lehet ki- 8eoil-ges«kre balul már aligha ituuk ni*. T»
békülni, a világ tömegsírjaiból egészen ■ ,r*MÍ» ""rnlUágban levó fa kiwnl.i I
más életnek kell kizsendülnie. Uj életnek, "l"riák leh"r"19",",l"ni\' gkb"
Inni. de ehhez mindenesetre elkfaaU mát. Ti
Ail|(li* kívánja. — és ez etwlban a
való
uj társadalomnak, az emberi dolgok egészen
uj és mássá vált rendjének, a világ nagy ujn(M ^ , raig> ll4p4li ,lllt„,4jMk fMUmi békéjének és boldogságának, hogy csak At „,„„1 ,1,,,.^ „ ,„g0| nM1. „ egy kicsit is arányban legyen a háború I marad. «dó» • kamatul > hitulMiiuk. eredménye azzal a mérhetetlen szenvedés-: Vagy pedig aunyit jel.ut «t a mindenül sel és boldogtalansággal, melyet - eddig 1 l"u"&quo...