Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.95 MB
2010-03-09 14:01:03
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
945
3220
Rövid leírás | Teljes leírás (171.24 KB)

Zalai Közlöny 1916. 044-050. szám június

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
55. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

"j5-ik évfolyam
NAGYKANIZSA. 1916. junius 5. Hétfó
•14- szám
ZALAI KOZ
oíerkeactőség és kiadóhivatal Deáktér 1. Tolafon: laa. — Hlrfl«t*Bok dtjuabás «««rl»t.
t-\'olelAt .tmke.iitri
Erős Sándor
rY,.«.,k..»i.V
Kemény László
Megjelenik hetenkint kéteier. Elöai»t*Bl In; Eri Wr« ío kor, lilém »
koron., »(7«ft*na 1 koron* W (llUr. — Ilka tr* ll allét.
Husz milliárd.
dalon és fájdalmis veszteség a másikon, zák a lelkkiismerct nyugalmát. Borzalmas
Nincs holt pont. Mincs itt tehát más tenni/aló, mint fölis- lesz amikor a féli evezetett népek meg fog-
„ ,. . ... ., .... ■ merni a helyzeti valódi jelentőségét. A né- ják ismerni az igaz,A;ot ér eltiporják bo-
Ugy lepes a beke tele, egyetlen lokes \' °
, , ... . ,,,.. , met kancellár\'volt az, aki a megoldásnak londttoikat.
az eseme-yek lavináinak: ez Wilson bc-
„ ... ,. ..... .... ,. ezt a íormuláját megjelölte, az egyetlen ----
szede. Egyelőre alig tobb szelíd tapogalo- \'
. ., , , ., , ,.., ,*..„..,„., j lehetséges formulát, melyre minden további zásnal, melynek mélyrehatóbb kóvetxezme- s \'
, . . . p, .. következtetést építeni kell.
nyei nem is lehetnek- De eppen az ilyen i \'
tapogatózások egyengetik legjobban a meg- Ellenségeink lelki berendezése még Husz milliárd értékű az az aranyhegy,
egyezés ulját. S lem is azért fontos Wil- nem jutott el a nyugalomnak és bölcseség- amC|VCt |<ét háborús esztendő alatt Magvar-
t,on beszéde, ami benne van, hanem azért, nck arra a fokára, ahon mn a nagy cél ily 0|SÍ;ig és Ausztria a háborús költségek
mert kifejezést adott olyan meggyőződés- világosan látszik. A félrevezetett francia és redezetére előteremtett. Husz milliárd akkor
nek, mely hihetetlen arányokban terjed s olasz közvélemény még várja n beígért cso- js hihetelen gazdasági erőt képvisel, ha a
ma már a harcoló felek államaiban i; ál- dákat, melyeket nem az emberi tudás és béke és munka időszakában dobtuk volna
talál,os. akarat, hanem földöntúli hatalmak fognak bele közgazdaságunk serpenyőjébe. De a
Wilson egyelőre egy tontos feltevésben határidőre szállítani. A kiábrándulás azon- négy hadikölcsön önkéntes adakozásból telt
téved. Azt mondja, hogy a harc holt pont- ban suhogó szárnycsapásokkal közeledik.
la jutott. Pedig a holt pont azt jelentené,. Diadalmas offenzivánk\' a lombardiai sikság
hogy minden harcos álljon meg ott, ahol relé való haladtában (épp ugy megbénítja
van Mi szívesen megállunk Soissons és az olasz lelket, mint « nagyszerűen borzai-
ki s csupa belföldi pénz, csupa hazai erő tölt\' ki az aranyhegy tartalmát. Annyi pusztítás és megpróbáltatás közepette ez a háborús dokumentum egymagában elegendő
Verdun, Riga és Pinszk, Valona és Szalo- mas verduni haláttánc véresre tépdesi a ahhoz, hogy a gazdasági válság gyors el
niki előtt, de vájjon megállanának-e az gall szellemet.
oroszok, franciák és szerbek is ? Saját népeiktől fogják e dőre államok
Nem holtverseny ez, rosszul tájékozott a legfájóbb csapást szenvedni, saját népe-
elnöke a jenki-gőgön hízott Uniónak, ha- iktől, melyek már riadtan, mozdulatlanná
nem aránytalanul nagy diadal az egyik ol- merülten, eszelős ijedelemmel szomjuhoz-
mulásába s a kél diadalmas nemzet nagyszerű jövőjébe vetett hit kősziklává izmo-suljon bennünk.
Az osztrák pénzügyminiszter már nyilatkozott a negyedik hadíkölcsönjegyíis
A kapitány, a béna hatona •i a 16 éves falusi asszony.
— Háborús korrajz. —
Nem bánjuk, ha ki is nevetnek, métfs el-mondjuk ezt a jelentéktelen történetkét ame...