Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
9.76 MB
2010-03-09 14:06:30
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
487
3547
Rövid leírás | Teljes leírás (230.45 KB)

Zalai Közlöny 1916. 051-058. szám július

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
55. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

ys ik évfolyam
NAGYKANIZSA. 1916. julius 5. Szerda
51 srikm
■erkeHEtö-SK és kiadóhivatal Deáktér 1.
jtefon: 182. - Hlrdatéae\'i diJaaabtB sxerint.
7AM*rN«Kl\'V Kemény Láasió
Megjelenik hetenklnt tétMWT. EtilutM kn. <n tm M \'í\'"/\' \'t
K mai drágaság
ás a hivatalnokok.
1,11 asantó Károly lomhcnyl kórJeey«A
A majdnem két év óta tartó világháború egyik jelensége cs következménye a drágaság, amely súlyosan nehezedik az állampolgárokra.
A drágasá:;, ame\'ynek immár múltja, jelene és jövője van, a nemzetgazdászok, politikusok és szociológusok állandó témá ává lelt s fejlődésének, kialakulásának természetrajza immár tudománnyá fejlődött.
Van már tegnapi, tegnapelőtti, két év előtti drágaság, vagvii a m.-gólhetés nehézségeinek és mindennapi-szükségletek kielégítésének annyi fokozódása, ahány napja volt a háborúnak.
- -Hu visszatekintünk a -tegnapi, tegnap-előtii. félév előtti s még korábbi drágaságokra .njgillapithaij tik, hogy mindig csak a .mai drágaság" a legborzasztóbb, a legölviselhetetU nebb. Tegnap is, tegnapelőlt j8 az előtt is volt „mai drágaság" s bi-
zony ugy látjuk, hogv a holnapi, holnap-hoz méltó megadással hiven teljes.Uk a«ol-uüini s „ azutáni drágaság is a megél-gála,aikat s csak lápadt gondte jes arcuk helés nehézségeinek ujabbnál-ujabb fóko- árulja el, hogy az ok és családj.ikmeg-. sz élhetésének vértelen zajtalan, de nehéz e«
/ttStt Ebben a világháborúban mindenkire küzdelmes csatáiban mennyit szenvednek, súlyosan nehezeden és nehezedik a drága- A hivatalnokok még < Wke léében ság, de egy lársadalmi osztály eem szén- is nehéz körül nények körttt eltek 1. él* vedelt cs szenved annyit az állandó emel- tűket, de hogy a hivatalnoki családok ez-kedést mulató dráfeulás folytán beállott reiben ma milyen a megélés, azt csak .z drágaság miatt, min. az úgynevezett hiva- ludja, aki ma .a is hozzájuk tartozik.
, ,. ,.. Az elsőrendű szükségletek árai a bé-
talnoki osztály. . ,m ,m m
Ez a vagyontalan, s klzáróla; a fix- kés i lok araivol szemben 100-200-300
flztésre utalt osztály az, amelyik munka- százalékkal növekedtek s bizony « • jánok árát nem irányi,ha,j«, nem szab- 20-30 százalék drágasági es háború, adhatja meg ugy, hogy az aiányban legyen gély vajmi kevese, enyhített . tisztvUelők
létszükségletünk mai árával. nyomorán.
Ez az osztály az, amelyik az ijesztő Az élelem e ruhazatban beállott drá-drágulással szemben a tűrés, szenvedés és gaság ma már nagy általánosában Is •nélkülözés kálváriáját megadással járja s lehetetlen körülmények közé .odorUja |cz az osztály az, melyik szemérmetcsen és ország értelmiségének ezt a n.gy OMtályát. hangtalanul rejtegeti nyomorát, szégyen- Valljuk meg, ne szégyeljük, hogy érzetében nem üti \'dobra szenvedéseit.... igenis nyomorúság ez az osztály, amely « kis- és küzéphivalalnokok ezrei a háborús drágulásban munkájának árát nem legnagyobb sanyaruság és .élkülözés ki^ drágíthatta, sőt kéréseivel n»« «« sem zepette a helyzet és az idők komolyságá-.tudta elérni, hogy szerény bérét . v«l6-
Nagy csaták havában.
Ó. szabadság nagy islcue. Élel.ert luircol a hon, Kék egedel újra ven Az imádéin az ajkakon Kék egedből napszemeddé Tckiuls le e verlöt piros földre. Hogy az a r.i h\'iol. -n (M l\'uha pázsit, tar a i\'irág fedje.\'
Áld i.:eg minden ht #»«iigr,l Ennek a soi snhalomnak , Áld meg mindakét kezttldel. Akik ériünk elhnllollok.\' Rengesd iing.nd e " liaikal. Il.i riad \'1 fnl\'nak • csal n .
K.iV<\'xf» \'\'\' "
Uiakb uiabb gr :<■\',■"/ s,Káia \'
Tűzd lel ónii.I ■■■ h l ik I Az égboltra csillagodnak,
Rt elótt ijmerke...