Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
9.74 MB
2010-03-09 14:07:48
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
555
3066
Rövid leírás | Teljes leírás (232.7 KB)

Zalai Közlöny 1916. 059-066. szám augusztus

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
55. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

55 Ik évfolyam
NAGYKANIZSA. 1916. augusztus 2. Vasárnap
60. szám

r\\\'
íiierkesstőség ón kiadóhivatal Deáktér 1.
T jl.foo: IBS. — Hlrd.tá..k <Uj,m»b4» •••rlmt.
Erős Sándor
Kemény l.áacló
MoKjelonlk heten kint kátaur. ■lltutUI árai Kjr ám 1* ka kwm, ■«fy*l4m a kmu


Egy fejezet
ez az angol ellen. Érezzük, hogy a lázas készülődés olyan tompóban érleli a döntést, mint ahogyan sárgul a kalász nyár elején. Meg csak egy tengeri háború lesz ezjn a világon, de ez az egy többet fog elnyelni minden eddiginél. Ha a németek harcba állítják láthatatlan tengeri ármádiájukat, mely ott közelíti meg az ellensóget, ahol akarja, nincs erő, mely az angol tengeri uralom bukását egy Tél napig fel tudná tartóztatni.
Szinte szánalmat kelt az uj angol ha-
zajlott le a Sornrnc mentén a nérr.elség és az angolszász faj között folyó borzalmas tragédiából. Fejezet, melynek fényes tanul sága az, hogy Anglia minden erőfeszítése ellenére nem képes megadni a háború lüktetésének irányát. A nagy an<\'(0l offenzíva kiadta mérgét és ellanyhult. Azalatt pedig a második német kereskedelmi tengeralattjáró átszelte az óceáni cs ujabb csúfságot ejtett az angol gőgön.
A széles távlatok, amik az események- dUgyminirztcrnek, Uoyd Georgenak a végnek e rövid áttekintéséből felénk tárulnak, ső győzelemben való konok bizakodása, szinte elbódítják az embert. Alig tértünk Valahányszor rosszul jártak ellenségeink, napirendre a Deutschtund sikeie fölött, már mindig a vcgső győzelemmel áltatták ma-olvassuk, hogy ez a büszke hajó polgápi-gukít. Az orosz gőzhenger lassan-lassan uta okat is felvesz acéltestébe és tűzön és már fclőrli magát, Franciaország virága vizén át garantálja u békés kihajózást. De elvérzik Verdun kövein, u Sonime partjain még ez sem elég; a jiémetek a tenfteralatt- megal\'t a milliós angol hadsereg — és ők járó hadihajók típusút kifejlesztik tíz tor- még bíznak rendületlenül. Az első fejezet nagy pedócsöves páncélos cirkálókká, melyek csalódással végződött. De ilyen csalódásnak százötven méternyi mélységié könnyen alá- jö inie kell m«;j néhányszor, hogy ellensége-szállhatnak. ink teljes tehetetlenségüket és leveretésüket
A német tudomány és ipar háborúja nemesik belássák, hanem beis ismerjék.
Anglia erőlködik.
Anglia a legnagyobb erőfeszítéssel Igyekszik az antant összes erőit és a központi hatalmak összes ellenségeit tettre sarkalni. Anglia érzi, hogy neki van a legtöbb veszíteni valója. Tudják, hogy ő volt > háború főrendezője, ő volt a pénzes erszény és a diplomáciai furfang szervezője. Most lázasan kapkol és mindent elkövet a központi hatalmak ellen, mert a tengeren sem érzi már magát korlátlan urnák és a szárazföldön is veszíti reményét az úgynevezett végső győzelemben.
A Balkánon, Görögországban és Romániában vakmerően izgat Anglia és mlg Románia eddig minden erőszakos befolyjanak ellen tudott állni, — Görögország szégyenletesen hunyászkodott meg és elnézte, hogy Venizelosz a krétai kalandor, pártot üssön az antant ösztönzésére a király és a hadsereg ellen. A nagy antant offenzívában maga is végre elvitte a bőrét a harctérre és két évi készülődésnek eredményét nagy pergőtűzzel ilusztrálta.
Páter Felicián ós énekkara.
— Irta: Kelemen Krlzoaztom. — A franciskáiiu*okat szent alapítójuk nyomán a végtelen szépségnek rajongó szeretete h minden egyébről lemondó, föltétlen kultusza jellemzi. Kvszá-zadok óla e szent rajongás lieviti nagy teltekre a nagy asszisii apoHlol fiait. A mennyei szépségeknek szent iIllettel meglátásH, az égi ártatlanság édes, naiv bájának megérzése, tavas-.iasan nde és lehellet finomságú kifejezni tudása vezeti Páter Feíieián kezét...