Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.33 MB
2010-03-09 14:13:49
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
723
3375
Rövid leírás | Teljes leírás (172.89 KB)

Zalai Közlöny 1916. 067-072. szám szeptember

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
55. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

i ittftfifc évfolyam
NAGYKANIZSA 1916.x szeptember 4- Hétfá
67. sjám
\\\\ I\'őn „ti uiioJííI ur/gani A
S iBrkOHEtŐBéK és kiadóhivatal Deáktér 1. T.l.foo 1 ÍM. - mra.u... dljiukia asaitmt.
Titi-ff.rruftiiii j
>líilJ\\.\\o>jj;h/
Nagjir neplolik.

:j.,7 I _/l(lll \\.\\<>>h;|}/. i^etiwk |», Jceroiítórtység létalapja. (c». \'AHHÍ>ü«ke civilizáció roipjwft sirpnfyiftink.
legallentétesebb elemeket n kereszténység, ím A*•0nm^i|t«Sft4fo>.rA. ■^•MHVrtCHéB\' • foglalta bele a szent korona szcntiíkkél\'ckíS i«ewlis «|etvtulv?iig4fiW>WÍSi tyfá^M M8)1"*
L{ A TrPTofí? inek\'ki" ^átt^ •• •«» <"*■\'..^
tartónak bizofiy. la hSDotuBan. Királyhű- . . , . ,,, , . • > ,
, Az u| keresztohy ullam k púin "yakt.
ségjb^.W^WkM^, <,y|««k; r>w mcKküpptt(ílak az Bl8(,
harckészségevei feltárna.It „Tények. Itthon , . .
ípuny inagynrsag. buaoganycsapawtt, ,WfV- 8 inér i haboru előtt fegyeltoezetlenscg, szet-. ... . . , ...
biztos ampákra épített .beiendozkedus/elvelj
hutás, önzés kapo\'t lábra: Földrajzilag ésj , .....
r . , ! áthatották a lelkeket is, s kialnkült az1 elelr
\'töffértclrtil fejlődésében oly egységes ■ orszá-; .
\'i1"\'\'J4Íí4Stf\'Cfcr--ftí"jiM\'ÍU»«ÍWti.Jtúk. ...._____
gunk\'on/^üely^&f\' évón/ív*kelet és nyugat | küzdelmeinél?.! ,riiizípoiuja volt ma a bom--lás,;,a. jr.érgo^és veszedelme tünetei mutatkoznak. A nagy keleti «s nyugati birodalmak fajitag lehetőleg egységes.tömegekből ■ konstblidálódtak, kulturájük; életképességük a fajlotkébőt táplálkozik. Magyarország be
néplélek:
ii^jjtj pin^j „é>;da|j, .flfimwíí. 1 M if il:1 Sök\'»\'tfábörüli bdjj-ioka nyormMjiiiagy rtt) iiméig,."-JW num az»Srt, i ijieft"«tiáídolt főid", nem adna elegendő".életatet|.-itanem .iDttttinagy. a.kornfpeió,\'a.Mkttoutretlenség. AHötvénylazcmo bármilyen iMmMi^I lát, elágjmélyre numl tuklnthBC ;.« \'türviAaof^jfarja bármilyen messze is ér, elég.méiywn»ég sem markolhat. Kevés a közéletben «z Irgalmas szeretet, mert kevés az egyes emberekben- a IfyewUéiur „épület. Sőt-bizni som u/ötJfilí ni»iíSíiwflS%ségben, hiszen
^yézkedésének első idejétől kezdve jog- n6s vltt0Byl,Ut»6\'.Symé8hog. « a-közö: Állam volt. A magyarság őslclkének idegen legembeHbb mAM^Íabá-
A kereszténység a keresztény"világ-nézlet a nemzetek leletében nem jelenthet vessjtg^getjiJJij^n alkaima-
rtab\'b vofml arra, hogy szétágazó érdekeket egy célra Irányítson. A népek .családjainak békés" Ogy más inollctt élését, sürgőiig egy imcgn,érgezték hitünket, megingatták
nemzet keretein\' bel 1)t az egyesek kölesö.
talajba, idegen környezetbe plántálódott . . .i\'uji egyeniscgel, frisse* ágét, we^tisósél ■•láldozu, belső és kUJsk ható erőit a nytf-"gtól inépék érett kulturális áramlataiba kap-
óíMtt:
A történelmi jog kereteiben együtt élt i* mflgyar faj a„ nyugatról be%ö«iött tele-. ipesekkel és az itt talált, moghpílp|t .ísláj • .Wtokkal. \'.A kiegyenlítődésnek,. felszívódásnak \'Hxmif a faj sajátosságai nyitották illat, Ha-\'H"nem a\'"kulVuVálls kapesolát;1 rtielyrtek mikénti érvényesülését a hódító, uralkodó main. Cf n-i f.n f.\'itjj \' -^.1 li wi#«Jn A. ,l d gyarság szerzett joga határozta meg.
-1 « "A töi-lénelmi magyar lélek ez«n az aln-\' \'\'pöh1 féjtódött naggyá, életkéjjessé. A jogi kei-etek, mélyeket egyénisége bevonásává 1 trank mintái a kovácsolt, a XI. sí ázátf méljr^ séges keresztény lelkületén forduló élét hul-lájnz^sához voltak szab;a. igy érthetjük meg azt, hogy a magyar nemzet történelmi fejlődésének, tört...