Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
9.39 MB
2010-03-09 14:49:56
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
655
3346
Rövid leírás | Teljes leírás (219.59 KB)

Zalai Közlöny 1917. 015-022. szám március

Zalai Közlöny
Megjelenik hetenkint kétszer
56. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

/,6 ik évfolyam
NAGYKANIZSA. 1917. március 1. Csütörtök
15. szám
ZALAI KÖZLÖNY
íisérkeBBtőaóg én kiadóhivatal Deáktér 1
T»l«f«. : 119. - Hlrd.t...k 41J.««bá» •i.rlnt.
F6,Hrk,»ilo :
Kemény László
Felalőt nerketitö:
Erö» Sándor
Megjelenik hetenkint káteser. Elöflsctéil kft: Ery tm 10 k*r, (élén* • korona, ai|rid4n« a karnt H flllér. — Snoa lika kri ka 1111 ér^___
Háború és kultura.
A kishitűek \' a jó és zavartalan élet hez szokottak, amikor a hdboius viszonyok kényelmetlenséget okoznak nekik, sopánkodva emlegetik, hogy a háború megmérgezd és megöli a kuliurát, annyira, hogy évtizedok fognak elmúlni, amig a régi állapot helyreáll. Ámbár hiszen kitségtelen, bog) a háború, még annak ellenére is, hogy a technikát nagyon fejleszti, irtózatos ellensége a kulturának, a fejlődés végső* megállásától még sem kell tartani. Nem pedig azért, mert égésien bizonyos, hogy a háború tragikus ágyából olyan viharos fojlődés log kiszállni, aminek terjedelmét el sem képzelhetjük.
A pillanatnyi zavarok és kellemetlenségek fűlött tehát épenséggel nsm kell kétségbe esni. Mihelyt valaki wia gondol, hogy például a világítással való takarékos- i kodás most hazafías kötelesség, nyomban nem esik majd nehezére, - ha egyébkén! j kényelmes lakásában nem égethet öt lám-
pát egyszerre, hanem csak egy vagy két lá:npu fog világítani. Az arány, illetve n helyzet még mindig sokkal kellemesebb, ha ezi az állapotot a falusi állapotokkal összehasonlítjuk, ahol, a petróleum hiányát még jobban sinylik az emberek, mint ml, városiak.
Tovább folytatva : hu tlgyclenibe vesz-azük, hogy liszlet, cukrot, kávét jegyre kaphatunk, hogy délután nem szabad a kávéházakban tejeskávét\' adni, hogy a fűtést is rc.\'ukalni kell (osnbár olyan rzén-hiány nincs, hogy fagyoskodni -.nuszáj volna) és igy tovább, vegyük a visszásságokat mind össze és hasonlítsuk a lövészárokban szenvedők sinylődeséhez, de ■ovább menve, hasonlítsuk össze a velünk ellenséges viszonyban levő ország lakosságának állapotával — és akkor, rá fogunk jönni, hogy egy világfelfordulát. közepette nagyon kevés áldozatot huy.U-lL- .mi, Bizony nagyon keveset. Mert vegyük csak még mindehhez a háború révén előállott gazdasági föllendülést Mindennek, ami a legcsekélyebb praktikus célra felhasználha-
JL BOJOCAMT.
— Allegorikus dialóg. — Irta: ZOMBORY GYULA.
Genius
Hagyd el,... ne mondd . ..
A Honnak ára drága!
Életárán kell azt megvédeni!
Tudortte Ml v\'t(k • • •
Épp e tudat tett hőssé titeket,
Hogy ssemhe szállva százezernyi haddal,
Oroszlánként vívtatok csatát.
A rokkant.
(Lelkesen ) Honszerelmünk adott hozzá erőt, Megvédeni Árpádnak őrükét 8 akik itthon maradlak, aggjaink. A kisdedek, anya, hitves, ara, Kxek védelme volt a szikra még. Mely berniünket a bősz csatákba vitt,
(Keserűen) S motjt niogjövénk béna oroszlánként, Tört erővel reménytelenül . . .
Genius.
Hogy érted ezt?-
Rokkant.
Ahogy előttem áll a küzdelmes jó vő.
(Csüggedten) Munkátlanul megélni nem lehet, Kit a halál igy félig megkuszált, Maradt volna inkább végkép óda, Vagy gondolod, hogy igy kezetlenül, 8 roncsolt lábbal ember számot teszek, Teher leszen, kitől mindenki fut. Legfeljebb egy szánó nézést, ha nyer.
Légy te nyugodt honmentő hős vitéz, Itthon nyitott szivekkel vár a nép, Am nézz körül, kik ott együtt vagyunk. Millióknak érzelmét hoztuk el — Bútlan nyugvást, gondtalan napokat. Leltek, ahol csak ugy magyar lakik,
tó, óriási az ára. Hát még a közfogyasztási és közélelmezési cikkeknek! Kell-e adatokkal támogatnunk azt az állításunkat, ; hogy az itthonmaradottak, a társadalom t...