Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
8.01 MB
2010-03-09 15:04:09
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
681
4009
Rövid leírás | Teljes leírás (204.89 KB)

Zalai Közlöny 1917. 051-057. szám augusztus

Zalai Közlöny
Megjelenik hetenkint kétszer
56. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

\\(S ik évfolyam
NAGYKANIZSA. 1917. augusztus 1 Csütörtök
51 szám
íí\'ibrkeHztősóR és kiadóhivutal Deaktér 1
Votafon : 1(9. - mrl»4Ili dlj.sabás ■■•rlut.
Fö./.rk.iitO :
Kemény László
I
Felelői szerkesztő:
Erős Sándor
Megjelenik hetenklnt ser. Elöaaatiel in; B*j íra 1* kor, HUvrt a koroaa, H|7«4lm 9 kmu M Illik. — E»J.. UU árt UfUMr.
A vámok eltörlése.
Iiáboruja minden ország renyhe és kényei- orccágban demokráciát kiván, de eí n mes, « korral halódni nem akaró tenne- demokrácia Európa demokráciája legyen: ii lőinek saját országuk éhís és myomorult a gazdasági háboiu eltöilése, a „védvámok"
\'. Piklcr A. Gyula ir. a fővárosi slatisz- fogyasztói ellen, fegyveres protekciója a feltétlen és teljes meg szüntetése, likéi hivatal aligazgatójának, tollából érdekes gazdag keveseknek a szegény sokak ellen. Ne magyarázzák nekünk komplikált közlemény jelent meg melyben Piklcr síkra Fegyveres háborúja a rienitei iteiésnek a ncmzel;;azdaságtani teóriákkal és szédítő száll az államok közötti vámsoiompók termelés ellen, csúfsága mi.Mcn igazi delnők- számadatok halmazával, hogy a itiagyaí ledöntése melleit, amit a demokrácia egyik \\ rációnak és örök gyökere minden jövő polgárnak az az\'érdeke, be nem eresileni követelményének tart. Cikkéből kivonatosan háborúnak A véjővámrcndszcr a legbiz- az orsz^ba a román búzát és a azei\'b" közöljük az alábbiakat: , t0Sabb szer volna arra, hogy háborúba sertést, nehogy olcsóbban jusson hozzá a
Már a fegyveres háború előtt is, keverjük Magyarországot Krdclylyel vagy húshoz és a kenyérhez és ne magyarázzák háborúban, folytonos és éles háborubanju Dunáni ment a Dunántullul és hogy sze a szerb ós román polgárnak, hogy erre is íllofl egymással iiurópa minden országa,; génységbe sodorjuk mind a négyet. De a legjobb „retorzió V ha ő viszont fegyverrel mindegyik tniiMegyikltel, azok is, inelyek „védvámoku mélyen antidemokratikus és\' őrzi határait, nehogy be találjon szivárogni állítólag szövetségbén voltak egymással, j antiszociális eszméjében minden, ukór an- az olcsóbb niugyar és osztrák kasza vagy Már\' a háború előtt is, a „békében", tanlbeli, akár központi ország hatalmasai posztó, hu tehát saját m:iga .is segit jám-fegyverrel őrizte szigorúan mindegyik ország teljesen megegyeztek és ma is teljesen borul megdrágítani életét, termelését és elicn, hogy leltétlenül iiiegukudályozza saját megegyeznek egymással. Alig várják, hogy fogyasztását, hanem magyarázzák meg a polgárát abban, hogy tccsületcs munkája tisztán külsőséges békekötés t^án a fegyveres polgárnak azt, hogy a teljes szabadságnak termékei ellenében vásarolju saját előnyére (vámháborut ugynias ellen — móg ha és a teljes békének egyik elengedhetetlen azt, amit a másik ország polgarai Ugyan- „szövetségesek" is — és saját polgáraik előfeltétele a kereskedés teljes szabadsága olj»« becsületes munkával termeltek. Kegy- ellen teljes erővel, a régi mó lon és u és teljes békessége, hogy egy európai veres háborúja volt már ez minden ország- régi eszközökkel folytassák. Helyes uton demokráciának nemcsak a formáira van . nulc -minden ország ellen és fegyveres jár a bélíevágy, ha biztosítékul minden szükség, hanem némi tartalmára is és hogy
fía dpésen j...
Egy régi uti emlék.
Irta DK. LUKÁOSffJÓZiEF.
• * _ .. .. sTv-é- Irunnál átléptem a félelrae«nek fe^í.tt t«rö)_etre\'
Nera tudom, hogy, — nem, de egy pillanatra a figyelmeztetések egész raja lett elevenné lelkemben. Minden veszedelmet, melyre rá sem gondoltam, fé-Végre itt vagyok. Nemcsak a határon, hanem njww»n, tisztán láttam. A fekete, égett arcn mórok áttörve az ország szivén, már nézem aina közmon- »tói(j*it, az ...