Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
7.14 MB
2010-03-09 15:09:39
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
622
3007
Rövid leírás | Teljes leírás (185.88 KB)

Zalai Közlöny 1917. 058-063. szám szeptember

Zalai Közlöny
Megjelenik hetenkint kétszer
56. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

/>6 ik évfolyam
NAGYKANIZSA. 1917. szeptember 2 Vasárnap
38 szám
S.Tserkesatösóg és kiftdóhlvfttal Deáktór 1.
1\'űUfon : 183. — Hlrdatéaek dljnabán rlnt.
Ffl»x»rk«»*tö:
Kemény Ló,»zló
F«lolo» »*erk»»ilfl:
Erős Sándor
árszabályozása nálunk jvovatovább teljese" illuzóriussá válik.
A helyzet ugyanis uz, hogy a fcnálló intézkedések értőimében a . gyümölcsfor-galmi intézőbizottság hatásköre a gyümölcsök közül csak a szilvára, dinnyére és gesztenyére terjed ki, ennek folytán ugy a belföldi, mint a külföldre menő küldeményeknél szállítási igazolvány csak a megnevezett gyü nölcsösökre szükséges, minden más gyümölcs szabadon exponálható.
A Közélelmezési hivatal elnöke, jogával élvo, megállapította ezenkívül az alma, körte, ringló, őszibarack és a szőlő maximális árát is. A csupán belföldön érvényes maximális áiak elől azonban az aru külföldre menekül s igy például a feladásra kerülő alma-szállitmányok Ausz-
triába és Németországba kerül.
Súlyos hiba toyábbá az is, hogy a szállítást" igazolvány kötelesség esek a vasúton, hajón é/$ gépkocsin történő szállításokra terjed ki, tengelyen a szállítás Ausz-triába is szabad, minek következtében sok
Megjelenik hetenkint kótsser. E1ÓŰ..U.1 ára: Egy irrt 10 kor, télért* »
korona, negy«d«ivre a korona tO fillér. — — E?y** ia flu4r-
Miért nincs gyümölcs?
A rendeletekkel ogyonszabályozott gyümölcs, mint Ausztriában 06 Néinetoiszág-ban, nálunk is mindjobban eltűnik a piuc-! lói. A kölni háziasszonyok szövetsége legutóbb távirattal fordult a német Reich •■-stelle für Gemüse und Obst vezetőségéhez, hogy függeszszék lel a zöldség-, gyümölcs-és főzelék-áruk maximális árait. Ausztriában is mind erélyesebben hangzik a kívánság: Zurück zur Markfreiheit! nemcsak a termelői és kereskedő érdekeltség részéről, hanem a fogyasztó közönség köréből is.
Nálunk a viszonyok n jó termés mellett is sokkal kuszáltab\'oak és előreláthatólag nincs sok kilátás a helyzet gyökeres és mielőbbi javulására. Gyümölcs kevés van a piacon, ami van, az drága s ha a magyar háziasszonyok követnék .\'ír - kölniek példáját s a szabályozás felfüggesztését kérnék Hadik János gróftól, senki sem csodálkoznék rajta, mert éppen a gyümölcs I
NOCTURNE.
Várlak várlak; vágyva vár luk — Megrabolva éjszakákat, Minden éjjel százszor hívlak, Minden éjjel visszasírlak. Várlak várlak; vág)\'va várlak — S újra elfog az a háttal, Amely könnyel csali szemembe, Amikor egy csendes este Megtagadtál.
Várlak várlak-, vágyva várlak — Szivemben száz érzés lámád, Millió nagy vágyam ébred S árnyként jönni lállak léged. De mi édes a világon, Az csak ábránd, az csak álom, A valóság néma bánat, Mert hiába várlak várlak Éjszakákon.
Koncz Pisin
Falusi leányok a fővárosban.
Megnevezhetetlen sűrűségen át haladt vonatunk a főváros felé.
„Nem nogy távolság a inf |>átriáiik a fővárostól. 8 ezt mintha a vonat maga is tudta volna, lassan ment, döcögve inkább, miut sebes robbanásssal
Négyen, vagy hatan ültünkbe egy szakasz-lmn? már nem emlékszem rá. Pedig nem is régen történt, mit most leírok; mindössze néhány letflnt napja.
A fülkében két leány mellett Öltem; vagy he lyesebben egyik nlt csak mellettem, inig a másiknak íiéhányszor szemébe nézhettem, meit szembe ült velem.
Mindkettő szép leány volt. Az egyik talán bágyadtabb arcszín re, míg a másik maga az eleven élet volt. Testvérek voltak. Nevükre már nem emlékszem. ,
Távolabb tőlem két vénebb nénike ült, figyelmesen hallgatva minden szavunkra, mintha csak örizetünkre lettek volna kirendelve.
Különféle dologról beszéltünk. Kzer témája van olykor az emberi elméne...