Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
5.42 MB
2010-03-09 15:29:11
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
685
3036
Rövid leírás | Teljes leírás (132.38 KB)

Zalai Közlöny 1918. 001-004. szám január

Zalai Közlöny
Megjelenik hetenkint kétszer
57. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


.<,7 ft évfolyam
""["X7, T J-J . .
NAGYKANIZSA .1918. Január 9. SZERDA
szAm XQ.
ZALAI KÖZLÖNY
Ü\'iarkeaitöa«K és kiadóhivatal Danktér 1 Tjl.ro. i laa. - MIrd.Uaa- dtj.a.bá. Mariat.
Fflai.rk.ailA:
Kemény László
Fal.tda aiaritaailó:
Erőa Sándor
Megjelenik Imteuklut kétaaar
Hlflla.tM inti dgj arra la k.r, félémS kar..a, nacrat^arra g koron. SO fillér. —
____««?«« 4»» sa «ui«». i
Hogyan „kosztol" o legényember Kanizsán.
Hogy a reggeli tejeskávé árát u kávésok hatósági engedéllyel 70 miéiről 90 fillérre emelték fel, ogy kávéházi asztalnál, melyet csupa legényember üti körül megindult a panaszok som, melyből kiUlnt, hogy és itii-képen esik áldozatul a szegény jóllakni akaró legényember Kanizsán, az általános élelmiszer uzsorán felül és a vendéglők, kávéházak és az ugynevezet „kosztos-helyek" szipolyainak.
Nem lesz érdektelen egy-két adatot íVjjlvánosságra hozni. *
kezdődik a reggelinél. Természetszerűen mind kávéházban re .\'gelizik, mért u lakásadónők a tejhiány miau nem adhatnak reggelit. Ez most 00 Iliiéi, kenyér B fillér volna, de 10 llllér, borravaló fizetőnek 10 Hllér, kiszolgálnunk 10 Hllér. összesen I K 20 Hllér. Ha teát Iszik az illető és valamit harapni akar hozzá, az belekerül 4 5 K.-ba.
Ebédelni mindegyik u vendéglőben próbál először íme egy egyszerű nemll: heves 00 Ml., etty sült 3 K. 00 flil., egy
tészta 1. 60-2.—K. egy kenyér 10 Ali. A legszerényebb obéd borravalóval, de bor nélkül 5 K. 50 Ali. De ha néha egy kis 1 főzelékei, vasárnap ogy kis tortát megkíván (1 K. 60 f.) ós megiszik szerényen kél deci borocskái, ugy elfizet 10—12 koronát, hogy észre sem veszi, hogy jölt össze.
A vacsora a vendéglőben majd ugyanannyiba jön, piint az ebéd. Volt olyan, aki a kávéházban próbálta letudni. No az jól járt. Kért két tojásl pohárban. Véletlenül abba a cúgos kávéházba ment, ahol 2 korona 40 fillért számitanak érte. A tojás büdös is volt, kovés Is vol!. Kért egy vajas kenyeret: egy adag vaj 1 korona 20 f., kenyér 10 Hllér. De minthu valami hiányzóit volnu, kér egy teát, 1 korona 50 fillér. Kizei 5 korona 30 fillért, borravalóval 5 korona 50 fillért. Hisz ennyiért vendéglő ben ehettem volna, sóhajt szegény és éhesen hazamagy.
Aki „kosztos" helyre tefz szeri, szin-. tén jól jár. A normális ár egy hóra 180 I korona. Az első két napon kap levest, főzelékei feltéttel és tésztát. A harmadik napon bejelentik, hogy nincs tészta, mert ! nincs liszt. A koszt jósága is kezd nagyon
hullámzani fel és le és inkább Ic, mint fel. Egy szép napon az a meglopetés éri, hogy mincs kenyér az ebédhez. Hja, nincs elég kenyérjegy, az urak nem hoznak, jelenti kl/4 kosztos asszony durcás arccal, s ugy telesírja a fejét a saegény kosztosnak, hogy az már az egész ebédet elengedné. Végre a koszt, röviden szólva: komisz lesz. Ekkor otthagyja, elmegy másfelé, s kezdődik élőiről a séta.
Vannak olyan kosztos helyek, hol csak ; 120 kólónál kell I izélni egy hóra. Ezek aztán még a moslékukból is oly keveset adnak, hogy a pasas háromszorosan ráfizet.
Hogy II kosztadó asszonyokkal folyton mizéria van a tészta es kenyér körül, annak oka, hogy nagyon sok katona étke-i zik künt, kik nem adhatnak -jegyei, s eleket is a civilek jegyeiből elégítik ki. így aztán koplal mindkét társaság.
Szegény legényember Ilyenformán mindig éhes lévén, néha rávetemedik, hogy a kávéházban uzsonára, vagy vacsora után 1 eszik valamit. Az csak a következő szerény , árakat fizeti: Debreceni 3.—, sonkáskenyér ! 2-60, vaj 1-20, tea 1 80 csokoládé kávé 1(1 deci) 2-50, 1 alma 120, I körte 180 K.
A művészet pártolásáról.*
Irt. : DB I.DKÁOI...