Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
16.83 MB
2010-03-09 15:30:10
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
966
2921
Rövid leírás | Teljes leírás (125.29 KB)

Zalai Közlöny 1918. 005-008. szám február

Zalai Közlöny
Megjelenik hetenkint kétszer
57. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

é fi Mtyam
NAGYKANIZSA 1918 február 1. PÉNTEK
5 szám

Mögjeleul\'S\'hetenWnt líá
í> lerkeaztőaáií éu kiadóhivatal Daiktér 1.
J\'ul.fon i III. — HlróaWa.k dtjaaabáa aaartat.
Foáfarfca aitö:
Kemény László
Falaida aaarkaaitA:
Erői. Sándor
Bllutu ára: E»jr évre lo kar, borona. ni(y><n» ■ heraga M
Világforgás.
(t. j.) Valóban bolond világot élünk. Minden felfordult e Földön. A dúló zlvutar mindent megcsúfolt, amit alkottunk évtizedek békés fejlődésén át s ma hült helyét leljük a régi nyugalomnak. Okét alig tudjuk kimagyarázni a nagy felfordulásnak.
A lelkekbe be szállt az elégedetlenség tüze-vágya s ma minden a pusztulás képét mutatja. Nincs tisztelet, nincs engedet
I pozíciót s a jövedelmezőbb Jövőt. Sajnos,! Hangverseny. Nem közönségei él-a jelon ezt mutatja. vezetben volt kedden este részük mindsfok-
A jelszavak tartalmatlan üres frázisok,: nak, akik Blumenschein Vilmos házában amely csak is hangoztátóiknak dúsan termő\' megfordultak. Délután hat órakor Itt hang-tőke. Minden békemozgalom ujabb harcraIvcrsenyzct DEÁK István gordonkamövésí
tüzel s csak dühös riadó az osztályharcok rohamainak megindítására. Ide nem kell nagy bölcsoség sem éles lalás*hogy erről hamarosan meg győződjek az ember. S fáj-dulotnmal kell szemlélnünk, hogy a szép szava\'í mint lesznek önző célok takaróivá.
KALMÁR Heddy zongoraművésznő. A lakás valóságos hangverseny-teremmé lett, amelyben közel nyolcvanan gyönyörködtek a művészi játékban. A műsor teljesen uj volt S kifogyhatatlan volt mihd u két művész. Játékukról megismételjük a mutt számunkban mondottakat. Erőik teljé, tüdásuk
Szegény nép! Életeden s véreden emelkc messég, nincs tüielom, mindez tovaszállt\'dik a maga;ba minden megváltód. A kik!bősége, művészetük szépsége s Udeségé az emberiség sorából s e helyett valamijmelletted állnak azokat nem igen veszed:mind igaz gyönyörűséggel töltötték el a megnevezhetetlen érzés ural minden szivet, j észre, csak az öncsalódás után, hanem | hallgatóságot, amelynek soraiban láttuk Syp-
minlha a világ feloszlása s megsemmisülése | csak az öblös torkok hangja után mégy felé törne. \'Igaz, most már az általános khaoszból nagy
Olcsó jelszavak hódítanak mindig na-|a derengés és kibontakozás, gyobb teret s a lelkek millióira a népjogok | Észbe kafK a vakított tömeg s kezdi
védelmével s kiterjesztésével új rabszolgaság terrorja veri láncait. A további vérontás akarjuk megakadályozni s ennek kedvééit s az új hatalmi téboly céljából itthon vezetünk ozroket fegyver elé.
5T a tömeg — amelynek örök sorsa,
látni, hogy vezérel mindig cserben hagyják a támadásnál, a vériig s ptt i\\ei» ők az elsők. Csak az érvényesülésben vezér a vezér, de máshol alig látható. De mégis jó, hogy ilyen a világ sora.
Majd Igy talán kitisztul végre, és
hogy személyi törekvések s_önző célok! meggyőződik az emberiség arról, hogy a labdája legyen, ma sem más, mint olcsó\' földön a paradicsom nem mindig úgy fest, anyag életével együtt, amelyen ábrándos\'amint önző célokból sokszor eléje restik, lelkejí vásárolják meg maguknak a jobb 1A tanulság is megéri majd az árát. miillt " —~ \'
niewszky György tábornok családját, Bugsch ezredparancsnoknét. Z. Záborszky Zoltán bankfőnökéket s még sokat \' liéiyi intelligenciánkból. A házi hangverseny 730 K-t hozott a tehetséges művésznek az önkéntes adományokból. ^ ,
-----,— \'i" 1
Kgy kiváló teapótlú.
Amint érteaolllnk • jdhtnivrU Wtldmairu-fWS konzervgyárnak Budapest—I,o«enó •Ikoffllt agy olyan teapótlót a piacra botul,\' amely kivájó mínötíga <!» cánt a legolcsóbb m agy otóate [orrá viibu (így k...