Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
5.5 MB
2010-03-10 09:32:25
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
708
3261
Rövid leírás | Teljes leírás (147.15 KB)

Zalai Közlöny 1918. 022-025. szám június

Zalai Közlöny
Megjelenik hetenkint kétszer
57. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

37 ílt tvfolynm,
^■NAGYKANIZSA 1918 junius 5 SZERDA
22 szám
!>".nrk>matö»éK én kiadóhivatal Deáktér 1
1 ul.ton ; la». - Hlrdoliiok dljanbái ■i.rint.
FűaiarkMxtA:
Kemény Lállló
F*l«laa uirkiiiU!
ErS» Sándor
Megjelenik hetanklnt kétamer.. ElMutM tra: un » kar, Wáiii • korona, Hmlém ® koroaa H fUU«, -____nl. ára 14 fllúj^ ^ ^
vet is eldobtam. Mei\'t könnyen az a ve-stcly fenyegetett, hogyha tovább vezetem a könyvet és n fogadásomat megtartóin, akkor végül magam marudok és egyedül csak önmagammal nem beszélgethetek.
A fekete könyv.
Tompa Mihály hagyatékéhoz nagy reményeket fűzött az ország. Szenzációs leleplezéseket. Politikai tanúsé,\'{tételeket. — Cenzúra eltiltotta nyilatkozatokat. A fim-.
mon szereplő egyéneket Jellemző intim dol- Hiszcm- \'lcm««k én, hanem
gokat. Szent Ágos\'.on, vagy II. Uákóczi n,a8ok is voz<"tok KVOrmekkoiukbín, vagy
Ferenc vallomásaihoz hasonló szivkitérAst. lalAn később is> »ly««\\ fekelo könyvelőkéi,
Mindezek helyett „Fekete könyvet" naPl0 »lakjib»" Is), amelybe.) őszintén,
kaptunk. egyenesen, igazán, nyíltan, .félelem nélkül
Önkéntelenül és akaratlanul eszembe elPan,8zollák ,írelm4el\' b"iaika,> bámó" jutott, hogy valamikor gyermekkoromban dásuikl,t\' "mel>,ck <4or- 0 l®"""-"\'™\' nekem is volt ilyen .Fekete könyvem". ü,ötl frlssen vér,á Tkél" saj«0"- ftJ\'\'l Azok nevét irtam, bele, akik igazságtalant)! !íge,0U é" ^"W1* rv^^ínoKat okozoluj megbántottak, ártatlanul megvádoltak, le)-! Metl az ember* mindig egyformák< keni mélyén mcgsériottek. Sorba belekerül-,vol,ak- Csnk a kökények változtak v*l lek az árulkodók, a tanár uraknál lelje- lainelycst, de egymte fölött való megnyl-lentők, a nugystilU hazugok, az áskálódó latkozásaik teljesen lg vonalok, álbaráiok, az igazságtalanul meghurcolok, Aki ma az tirúdn lelket vizsgálva, ravaszul fondorkodók és az irgaimuüan j közállapotainkat-t» általános, kogyetlenségü rágalmazók. hangulalról beszámol, tulajdonképen fájó\'
A kis könyvem igen humar megtelt, szívvel szintén egy fekote könyvet vezet a Lassan Összes Hu- és leányismerőseim, ba- gonoszságokról, az aljasságokról, a beos-rátaim belekerültek. És mert megfogadtam, telen módon történt hlitelen meggazdago-hogy azokkal, akiknék neve a fekete köny-1 désokról, a piszkos feljelentésekről, súlyos\' vemben szerepel, nem. szabad soha — visszaélésekről és u többi bünökiől. Ki• „örökkél" beszélnem, ezért u dolgon ugy tudná az összest mind elősorohi? segitetlom, hogy néhány „gaz"-nak meg-: Ha a régi krónikások nyelvén akar-j bocsátottam, nevét a fekete könyvből ki- nék szólani, azt mondanám, hogy az Ui*i húztam és utoljára magát a fekete köny- megelégelte uz emberek bűnbeesését, sér-
Jó Űhydmiui/>.
XlttrncicS irtdI Ssere/c(i jd Cfm/dm, Jt as ihleteti engem 4Vcrsirdsra esufxín.
Cfí édes ütepel
fUtineftg Jaldbe eseng,
•Jldna/os Jiadnah, . tffi rajta elmereng.
%ünödoe cínéicm, hitt üki ast irta, forrd köongeieet Xfellslell sir/a.
ŐA, as a aéhdny sor Xéüvylt mesél neki/ Cfíi, hogyan telnek meg éJCáangiifiel ssemei l
Mougdtoll kel sseme \'fKessscségbe tépeit, Wajd bogi/. esak el nem sulii, Xlgg keress otí leged. Jferes. tDe nem laldl. Sóhaj ssdll léikéből , Spedő, bús sóhaj, j ,, Sxiee legmélyéből.
tollal ragad uildr[ fflanegö kesébe , X kereső nemére/
>feltekint <lt égre.
tlrni akar. 9Tem tad, ffetessi a tollal, letérdepel asldu titi imdl mormolgat.
„Jstenem, VeremtSat hallgasd meg imámat, Jtetfihd bajban, néssbci^ Steriléit Ctmjdmatl
bosülye...