Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
16.6 MB
2010-03-10 14:07:46
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
996
4376
Rövid leírás | Teljes leírás (142.98 KB)

Zalai Közlöny 1919. 001-004. szám január

Zalai Közlöny
58. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

évfolyam.
------Nagyhanlw., 1»19. j«m,ár 6. ^ f3 Q ^ 1, sx4lu.
ZALAI KÖZLÖNY
\' 11 ......... ........... ........................1................ ■■■•....................................... ....................
SzerkwutAa^g in kiadóhivatal i Fő-ut 13. _
q^cui iodat* házban. :: INTBRUHBAN-TBLBPON i 183 lrJ«l*«ck «■ nyllt;«r Jlj.iabl. ...rl.u y4t.!„ok tol.
F«l«l(a uiikiutl! Dr. HEGEDŰS GYÖRGY.
Gyáva
bitang fakírok vagyunk, akik a béke értéktelen jelszavát mormoljuk, bár a hátunkat korbácsolják. Rákóczy, Bercsényi, Bocs-kay, Thököly újra idegen földben nyugosznak, s mi mégis fogadkozunk, hogy ellenségeink deresre huzathatnak bennünket, de ott is az örök paxot hirdetjük, — mellékes, hogy az egyik szerb, a másik román, a harmadik meg cseh földön. Ez nem becsület, ez a gyávaság a tör-ténelem&tín nem található pél-dáju, meggyalázása mindennek, amit ezer évig szentnek tartottunk. Bécs eltűnt, de jött egy uj mumus, amely előtt megszü-lethetik a második — Nugy-majthény.
Tehát választás lesz, — az egész országbit n. De kutyául hangzik ez, — kiteritett&égünkfec legalább belekiált n korteshong is. Programmok, elvek, emberek, vezérek ugrálnak, s próbálnak a győzelem kedvééi! duettet táncolni. De hogy ne ütődjünk folyton a falhoz, s hogy nagyobb ■legyen a táncterem: az entente engedélyét kérjük ki mulatságunkhoz, aki majd átenged bennünket a Tiszán, a Maroson, a Murán, s elsétálhatunk tán becses hozzájárulásával a szép Tátrába is. Nem sokat kérek urak, csak egyetlen egy szót. Vegyük bele programmunkba ezt az idegen hangzású, Önök előtt ismeretlen valamit is: irridenta.
Polgári egyesülési Mily Bzép óhaj, nem is uri módon, hanem becsületes polgári hangon hangzik. Van egy kis honmentés szine is, — de én attól félek, hogy ehhez nem vagyunk eléggé polgárok. Felettünk az urak, a hon- ! mentők viaskodnak, szolgains-sággal, tehetetlenséggel, erőtlen nagyotakarással — mellettünk, vagy ha ugy tetszik : köíöttünk, előttünk pedig az internacionálé zengi dalait. — E két malomkerék között vagy te szegény polgári elem. Csalogatnak, biztatnak s löködnek jobbra—balra. Állj meg lábadon, lépjél ki a játszók közül s végre—végre szervezkedjél meg, mert csak ezzel teszel szolgálatot szerencsétlen hazádnak » magadnak.
Megjelenik minden héti 8 n korán reggel.
IMflzttí.l Ariik: Bgéaz Övre 10 K, fólávre 5 K. uaryaJ-évre K 2.50. Egyea >zim ára 30 fOUr.
Minisztertanács é» földbirtok reform,
Budapest, jen. 5. A kormány ma minisztertanácsot tartott, amelyen letárgyalták a földbirtokreform szakaszait. Ezenkívül értesülésünk szerint a minisztertanács foglalkozott még Mackensen tábornagynak a fianciák által Budapestről való elszálitá-sáról.
A magyar lapokat kitiltották Erdélyből.
Kólozsvár, jan. 5. A megszálló román csapatok parancsnoka egy nitt reggel kiadott rendeletével a budapesti magyar lapokat Erdély egész területérái tiz rtapra kitiltotta.
A salgótarjáni fosztogatás. *
Salgótarján, jan.\' 5. A fővárosból kikürdött matróz-kUliínitmány Hatvanból oda-erkezstt három századdal. A fosztogatókat és a csőcsalé-ket megfékézte és a rendet helyreállította. A telefonösszeköttetést a lővárossal helyreállították.
Az amerikai hadikiadások.
Washington, jan. 5. A pénzügyminisztérium összeállítása szerint a hadikiadások és a szövetségeseknek nyújtott kölcsön összege 1918-ban 18,160 millió dollár. A szövetségeseknek nyújtott kölcsönök 8 milliárd 565 millió 720 ezer dollár.
Eichorn rendőrfőnök felmentése.
Berlin, január. 5. Eichorn rendőrfőnököt hivatalától felmentették a többségi szocialisták elégedetlensége miatt. Eichhorn többnyire C6ak a Spartacus csoport embereit alkalmazta szolgálatra és a polgárok között fegyver...