Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
5.78 MB
2010-03-10 14:17:34
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
788
4031
Rövid leírás | Teljes leírás (136.46 KB)

Zalai Közlöny 1919. 005-008. szám február

Zalai Közlöny
58. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

58-lk évfolyam.
Nagykanizsa, 1919. február 3.
5. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
Smfcftaaés kiadóhivatal i Fö-u( US.
Bo«enrte4«r há*b*n. :: INTBBURBAN-TBLEFON« 183. Hirdetéack és nyílttól- üljszabái KOriiit vétetnek fel.
Folalös »zor)t«*«t&
Dx. HEGEDŰS GYÖRGY.
Megjelenik minden hétfőn korán reggel.
HlOHzetciil ár»k; Bíféaz évre Í5 K, félévre 7 30 K, H<Mnr*4-évre K 3-75. m^v. Egye« szám ára 30 futár.
k Bánát sorsa,
P/tris, febr. 2. A nagyhatalmak képviselői tegnap délután 3 órakor ismét össze-gy4Itek. A - konferencia hozzájárult a csehek és lengyelek közötti ideiglenes szerződés szövegéhez. Ezután Bratianu és Misu román delegátusokat hallgatták meg. Bratianu behatóan ismertette a román igényeket. A legközelebbi ülés hétfőn délután lesz.
Paris, febr. 2. A Petit Páriáién értesülése szemit a Bánát kérdését olyképpen rendezték, --hogy Szerbia valósxinll-(eg meg fogja kapni a Bánát ama részét, mely a Dunától északra a temesvári vasútvonalig terjed. A Bánát többi része Romániának jut. A románok, hir szerint, hajlandók Szerbiának kUlönleges\'stratégiai biztosítékokat adni a Bánát ama részére, amely Belgrád előtt terül el.
Páris, febr. 2. Hir szerint a legfelsőbb haditanács elhatározta, hogy megszünteti n Romániával kötött ama titkos szerződest, amely szerint a Bánátot és Temesvárt Romániának igórték.
London, febr. 0. Az előzetes békeszerződést valószi-\' nüen hat héten belül fogják akumi.
Londonban kitört a sztrájk.
London, febr. 2. Minthogy a kormány a munkások ultimátumára minden közvetítést kizáró választ adott, ma réggel Glósgovban és Bel-fasban kitört a sztrájk"
Amsterdam, febr. 2. Cle-manceau miniszterelnök a-
francia munkásságnak hétfőre összehívóit nagy Hintető gyűlését betiltotta.
Az airierikaí magyarok levele.
Budapest, febr. 2. Károlyi Mihály ma levelet kapott az amerikai magyar lap fősz erkesztőj ét öl, amelyben az amerikai magyarság örömének ad kifejezési, hogy megalakult a magyar köztársaság. Biztosítják Károlyit ragaszkodásukról. Viszont sajnálattal értesültek Magyar-orszég egyes területének megszállásáról. Kijelentik, hogy ők hisznek Wilsonban és az amerikaiakban, hogy a magyarság ügyét a béke-tárgyátásón igazságos elbánásban fogják részesíteni.
Minisztertanács.
Budapest, febr. 2. Vasárnap délben a miniszterelnök elnöklésével minisztertanács volt, amelyen adminisztratív ügyeket és a birtokreformügynek még le nem tárgyalt részével foglalkoztak.
A csehek Pozsonyban
Pozsony, febr. 2. A csehszlovák kormány február 4-iki Pozsonyba való bevonulásával egyidejűleg antant bizottság is érkezik Pozsonyba. Ezen alkalomra a csehek több mint 20 ezer tótot rendeltek a városba, hogy azt a látszatot keltsék, mintha Pozsony teljesen tót város lenne. A pozsonyi magyarok és németek ezt megtudták s elhatározták, hogy az antant bizottságot megfelelően fogják imformálni.
iiléica kivitelben --
készít lopunk nyomdán Főnt
verekedés az Excelslor baarban.
Ma este a Kákéczy uti Éxcelsior baarban nagy veszekedés támadt, ami miatt karhatalmi osztag vonult be o battrba, s felszólították az ottlevőkct az azonnali. távozásra. Egy Uver László fiovti vadászzászlóaJjbelí katona megtagadta az engedelmességei, mire a kárhatalmi osztag ko ::e fogta, hogy bekísérje az órszobába. Amikor a Rákóczy útra leértek, Uver hirtelen icvorvert rántott a karhatalmi osztag parancsnokára, Vridasi Zoltán főhadnagyra, amire a karhatalmi osztag sortüzet adott a levegőbe. Ugyanekkor dördült el Uver Tevor-yere is, azonban nem. talált. Á karhatalmi osztag egyik katonája erre rálőtt Uverro, aki súlyosan megsebesülve összerogyott. A lövöldözésre uagy tömeg gyűl\' össze, amire ujabb ...