Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
22.38 MB
2010-03-10 15:35:34
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1320
6835
Rövid leírás | Teljes leírás (510.32 KB)

Zalai Közlöny 1919. 109-225. szám december

Zalai Közlöny
58. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

58-Ik évfolyam.
NagykmW mj december 3. Szerda.
109. mám. .......
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
S*erk«»«tóíég 6% ki.idohiv.Unl: Pő-ut 15.
. ■— lalerurkan-telolon US. , .. Megjelenik mindig kora reggel.
* Főasarkeutő: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
Pelelőaazerkeaxtő : DOUPONA JÓZSEF
Előfizetési árak:
F.gési ívre 156 K. Félívre 78 K. Negyad-évre 59 K. Egy hóm 15 K. Egyea ssám 6t f.
Magyar következetesség.
Vérnyomoktól gazdag nemzetünk történelme, de még nem volt példa arra, hogy a vezető körök tapasztalva a múlton évszázadokra előrelátva cselekedtek volna.
Ezt a tétovázást különösei} a mai nagy világesemények közepette tapasztalhatjuk, amikor is az egyének saját céljaik elérése végett a nemzet sorsával mit sem törödve cselekszenek, amikor egy kegyelmes Uram tituláért a haza ezeréves határait képesek eladni.
Az egész magyar történelmen végig lapozva azt látjuk, hogy a nemzet sorsára legnagyobb hatással a király választás volt, amelynek szerepcsés vagy szerencsétlfn yglta szerint igazodott népünk jobb avagy rosszabb léte. Ma, amidőn újra évszázadokra pecsételhetjük meg sorsunkat az államforma megválasztása által, ismét látjuk működni az egyes klikkeket, akik senkitől semmit sem kérdezve iparkodnak titkos utakon át királyt fogni.
Különböző vélemények közepette megfeledkeznek a nép akaratáról, pedig nem lehet többé az, hogy a nép sorsáról szivétől távol álló körök intézkedjenek. A király személyének a kérdésében forduljanak a nemzethez és az maga válassza meg uralkodóját.
Olyan történelmi küzdelmeket élünk, aminőt a magyarság még nem ismert.
Az átok: a pártoskodás, a jövőbe való bele nem látás itt lappang sorainkban s nemzetünk történelmi megalapozását csak a körülmények és a sors hazárd játékára bizzuk. Az átkos kommunizmus bukása után még nem tisztult meg minden és a hirtelelenében megfehéredett alakok sohasem a tiszta eszmét, hanem csakis a hasznot hajtó körülményeket szolgálják.
Az önzetlen hazaszeretet, ajutal-makra nem éhes tettek hiányzanak az egész vonalon.
Táviratok és telefonjelentések.
A magyarokat meghívják a békekonferenciára.
Páris, december 2. A szövetségesek hétfőn délelőtt a francia külügyminisztériumban ülést tartottak, amelyen Clemenceau elnökölt. Az értekezlet meghallgatta Clark jelentését, aki részletesen beszámolt budapesti mlsslójáról, amelynek eredményeképpen egy olyan kormány vette kezébe a hatalmat, amely a nép összeg rétegeit képviseli. Majd ismertette Huszár .mostani miniszterelnök szándékait, aminek, végeztével elhatározták, hogy a magyar békedelegátusokat meghívják az antant békekonferenciájára. Erről ertesitették Is a magyar kormányt Bandholz tábornok utján, akinek a miniszterelnök erre a következő\' tartalmú levelet küldötte: Volt t<».erencsém a szö-
•yfctfig , .Qsvitafc...Wc$ Jwfité*
megkapni, amely által Clemenceau úrtól kapott megbízatása alapján közli velerpi hogy a vezetésem alatt olló magyar Ipór-mány a békekonferenciára küldje ki a képviselőit, hogy ott átvegyék a békefeltételeket. Mai minisztertanács foglalkozott ezen kérdéssel és annak megfelelően fog eljárni . . . Majd megköszöni a tábornoknak a szives értesítését,
A Monarchia volt államainak
gazdasági szövetkezése.
Bécs, deeembcr 2. Clark jelentést tett, hogy Monarchia volt áilamai Magyarország —Ausztria, Csehország é6 Jugoszlávia között szoros gazdasági szövetség létesült, amelyhez valószínű, hogy Olaszország is csatlakozni fog.
Olasz nemzetgyűlés megnyitása.
Kóma, december 2. Tegnap nyitotta meg Viktor Emánuel a nemzetgyűlést. A polgári pártok képviselői fekete ünneplő, a szociálisták meg utcai ruhában jelentek meg. A szociálisták a király belépésekor aki á...