Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
10.2 MB
2010-03-11 08:51:29
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
703
5215
Rövid leírás | Teljes leírás (1.44 MB)

Zalai Közlöny 1936. 026-050. szám február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
76. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

76. évtólyam 26. uám
NagykanLua, 1930. február 1. szombat
Ara 12 HU.
ZALAI
■ Ij^\'li^ é> MwtőM,atoll WfrtJL mám.
Felelő* szerkesztő: Barbaitt* Lajos
Előfizetési ára: tgj bóra 1 penrö 40 tUMr. StcrUuziötégi H kUdóhW.Ull U&íoa: 71 n.
A közélet szelleme
Ilyen nehéz történelmi időkben, mint amilyeneket most élünk, mul-hatlanul. szükséges a nemzet egységének megóvása. Ilyenkor ne károgjanak a politikai varjak a magyar közszellem „szomorú sülyedé-séröl". ne keltsék azt a látszatot, hogy közéletünkben olyan komoly bajok, mutatkoznak, amelyek tükörképét nyújtják közszellemünk romlásának, Ne szuggeráljanak olyan dolgokat a nemzet lelkületébe, amelyek valójában nem állnak fenn, mert ha vannak is gazdasági bajaink s mutatkoznak olyan tünetek, amelyek a materiális szem^ntok érvényesülését domboritlák ki, a nemzet lelkének, gondolkodásának és egész érzületének strukturája tiszta, becsületes, ideális és nemes törekvésektől duzzadó képet mutat. Veszedelmes dolog az ilyen szug-geaztió, nemcsak az egyén életében, hanem a nemzet körében is, mert olyan idegeket • tépő, küzdelmes életben, mint aminőt moS folytatnunk kell, nem nehéz dolog az egészséges közszellembe is beleplántálni azt az érzületet, hogy itt nem mennek jól a dolgok, baj van itt is, > ott is.
Egy szerencsétlen, meg nem gondolt s előadásában eléggé nem kárhoztatható interpelláció hangzott el a napokban az ország házában. A kormányt felelősségre vonó ellenzéki képviselő összehordott néhány közéleti jelenséget, amelyek " egymással össze nem tartozva, szóval; minden szervezeti összefüggés nélkül, a szónok kritikájának szemszögéből elindítva, azt a súlyos vádat akarta támasztani, hogy az utóbbi \'tsEtendök politikai légkörében aggasztóan alásülyedt a magyar közélet szelleme.
peszé^t ez a fiatal, kellő tapasztalatokkal mégsem rendelkező, mégis nagy dolgot tenni akaró képviselő\' a szejryllizmüsról, bizonyos névtelen levelekföl. a többszörös állásbitorlásókról, a nepotizmusról s végül merész iramban átcsapott vádló szayáyal a Netnzetl Egység Pártjának szervezkedési területére.
Majtt, beszéde során felemlített bizonyos visszaéléséket, amelyek egyes városok gazdálkodásában sajnálatosan tapasztalhatók, Miközben ilyon szögekkel bélelt ágyat vetett gondolatainak, ide fektette bele a jelenleg élő magyar köz-szélleihet, meggondolatlanul sulykolva s\'jobbra-balra csapkodva mindent, ami pont az eszébe jutott.
Még az ilyen beszéd elhangzásakor sem merjük feltételezni, hogy akadjon magyar politikus, akit felszólalásában ne a becsületes jó-szándék vezessen. De hiábavaló a jó szándék, ha a tények s az előadás módja agyonveri a mondjuk, —Jószándéku törekvést. Az ilyen felszólalások nemcsak hogy kárára varíflak a magyar nemzet általános érdekeinek, do napjainkban fokozottan ártalmast* írtért olyan fegyvert1 nynjttmfr ellentettek- kezébe,
A kiskanizsai petíció egy NEP-mandAtumot
Azjgazoió-váiasztniíny újra szá- hozott, ~~ a nagykanizsai
egy nyilas városatya kiesett * a panaszokat elutasították
váro«l képviselő-testületből —
Nagy összevisszaság az egyforma kiskanizsai nevek és az egymás nevében szavazó választók között - Négy órás ülést tartott az Igazoló-választmány
Elutasították a Babochay-Rotschild fellebbezését
Korai volt az öröm ellenzéki berkekben, ahol az igazolóválasztmány ÖBBzeülésótől várták reményeik részben való teljesülését. A kanizsai községi választások ellen szerkesztett panaszbeadvány egyetlen pontja sem tudott helytállni a gondos mérlegelés bonckése alatt. Nagyon hamar végzett ezekkel az igazolóválasztmány. Kiskanizsa azonban több mint három óiás munkát okozott az ülésnek, mert nem csak a szavazólapokat kel...