Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
11.37 MB
2010-03-11 14:04:35
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
630
4533
Rövid leírás | Teljes leírás (1.47 MB)

Zalai Közlöny 1936. 051-075. szám március

Zalai Közlöny
Politikai napilap
76. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

>fq 3 oldalas Képes melléletei 1 76. Motya" 51. autm
Nagytanba*, 1836. március 1. vaaárnap
A™ 12 n«.
ZALAI KÖZLÖNY
■T22S11
F3« S. ■
Fdeiöt oerkeetf: Barbarlts Lajos
El&ltitttoi ára: hv Un t peegt 4® BHc.
fiÍKÜliInlad iSloai SÍ ML
MJt csinált Gömbös ?
A Mb<! politikában: biztosítva van a parlament nyugodt tárgyalása t* megbírható, homogén többség mOgtenemtÁaSvel az alkotmányos kormányzás folytonossága. A belpolitikai helyist szilárdsága, a rend éa (ogblztonság megóvása, a béke éa nyugajom fenntartása minden szélsőséges kilengéssel szemben, felkeltette a külföld bizalmát és rokonszenvét országunk és a magyar nép Iránt. Magyarország divatba jött, aminek bizonysága a külföldlek látogatásában megnyilvánuló érdeklődés, amely az idegen forgalom állandó fejlődésében Jut kifejezésre. 1
A külpolitikában : a régi barátságokat Sikerült megerősíteni és ujakat isereznl. A békés revízió gondolata tért hódit az európai politikában. Egyenjogucágunk elvi elismerése ma*már nem vitás. A római szerződének Magyarország su-lyáf gyarapították. Külpolitikai Izoláltságunk megszűnt. Gazdasági kapcsolataink a küllőiddel bővültek és kiépültek. !
A pénzügyi politikában : a pengő belső vásárlóereje állandósult és külföldi értékelése |avulóbnn van.
A\' kötött devizagazdálkodás hátrányai fokonként enyhülnek. Ajz állam háztartásban visszatért a r á\'is, becsületes költségvetési rendszer, a tényleges kiadások alatta maradnak a költségvetésben előirányzott ősz-szegeknek, a deficit enyhült és mindig kisebb, mint amennyire előirányozták. A törvényhozás pénzügyi ellenőrzése a zárószámadások gyors beterjesztésével ismét hatályossá vélt. Az adórendszerben érvényesülnek az lga7sáposabb és arányosabb adóztatás elvei.
A gazdasági politikában : a forgalmi és fogyasztási adatok tanúsága szerint túljutottunk a válság mélypontján. A.hltelélet merevségéből felengedett, a kamatszínvonal lényegesen mérséklődött. A gázdaudósságok terhel enyhültek és az adós gazdák javára nyugalmi állapot létesült gazdálkodásuk folytatásához. A mezőgazdasági termények árszínvonalát sikerült emelni. Agrár-terményeink utat találnak n külföldi piacokra. Mezőgazdaságunk átállítása a piacképes minőségi termelésre örvendetesen halad. A magyar Ijiar számos ága erőteljesen fejlődött. A mezőgazdasági árszínvonal javulásával párhuzamosan sikerült számos közszükségleti Iparcikk áránál mérséklést elérni, ami az agrárolló .nyílását megszü-kilette. Budapesten és a vidéken megindult az építkezés. Beruházásokkal és inségmunkákkal munkaalkalmak teremtődtek, utak épül-Ml, vlzlmunkálatok kerültek elvég-hidak létesültek, a közlekedés modernizálódott.
Mindezeknek az eredményeként gazdasági életünk alapjai épségük-
„Le a zsarnokokkal, a vérsxivókkal!" szavalka a kiskanizsai nyilasok házikölttija egy fainemesltésl gyűlésen
Rájár a rud a nyilasokra Kanizsán is — Tiltott gyülekezés volt-e vagy pártösszejövetel, arait a rendőrök feljelentettek? — A nyilas-költő a rendőrségen Is elszavalta saját szerzeményét
Január 26-án este 7 óra tájt lehetett, amikor a klskanizsal rend őrség tudomást szerzett arról, hogy a nyilasok párthelylségében egy csomó ember összegyűlt és ott be-beszédeket mondanak. Mivel az őr-szobának nem volt tudomása arról, hogy gyűlés tartására engedélyük lett volna, Németh parancsnok felhívta a központi ügyeletet, ahol azt az utasítást kapta, hogy mivel gyü-léstartásra engedélyt a rendőrkapitányság nem adott ki, a gyűlést
ha az valóbnn gyűlés tel kell azonnal oszlatni.
Egyidejűleg Nagykanizsáról kiment Klskanlzsára fribo* rendőr-folügyelőhclycttes, hogy utána néz\' zen a dolognak. A klskanizsal őr-szobát rövidesen értes...