Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
56.24 MB
2010-03-11 14:26:27
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
793
5774
Rövid leírás | Teljes leírás (1.44 MB)

Zalai Közlöny 1936. 076-099. szám április

Zalai Közlöny
Politikai napilap
76. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

76- tvfoiyun 76 Mim
Nftgykanlna, 1836. április Y szerda
Ar» 12 BIL
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Felelő. szerkeszti: Barbarlta La]o>
Elíldctoi ám: trj Un Imi 40 « Initlrtllll é« tod*H«taS ŰSoe. K. •
Megtalálták az öngyilkos Kayser Ernő búcsúleveleit, amelyek világosságot derítenek a tragédiára
Egy üzleti ügy adta a kezébe a méregpoharat a sörgyár volt Igazgatójának, aki hétfőn este meghalt
Tegnapi híradásunk Kayser Ernő volt sörgyári igazgató szomorú tragédiájáról, az egész városban őszinte részvétet váltott ki. Lapunk zártakor Kayser Ernő még mindig eszméletlen volt, de orvosai már tudták, hogy menthetetlen. A bevett méreg^adag olyan nagy volt és mái-annyira felszívódott a szervezetben, hogy segíteni iyár lehetetlen volt. Kayser kórházi ágyánál összegyültök hozzátartozói és várták u szomorú tragédia fináléját. Este 9 órakor következett ba Kayser Ernő halála, aki kórházbaszálliti\'isa óta egyetlen pillanatra sem téri magához és 26 órai ngónia után kiszenvedett. Temetése szerdán délután lesz az izr. temető szertartáslermé-ből. 1
Kayser Ernő halálát illetőleg már tisztán áll a valódi tényállás. Tény, hogy sok küzdelmet folytatott megélhetéséért, a végső csapást azonban egy szerencsétlen üzleti vállalkozása é« annak körülménnyel szolgáltatták.
Közben kiderültek ugyanis a szomorú tragédia hátterének részletei is. Ezekből egyelőre csak annyit közölhetünk, hogy tegnap (akkor még élt Kayser Ernő a kórházi ágyon) két nyitott búcsúlevelet talállak ez Íróasztalában. Az egyik egy messze vidéki ügyfélinek volt megcímezve igy : »Gyllkosomnak, dr. X. Y..;«
Kayser még vasárnap telefonált valakinek interurbán és elkeseredetten harcolt a telefonon át egy üzleti ügyében. Ez a régóta húzódó
ügy, illetve annak sikertelensége keserítette el annyira, hogy egy bizalmas barátját napokkal előbb meg kérte, hogy ha vele valami történne, tegye meg a feljelentési a szóbanforgó ügyfele ellen. Átadta barátjának az ügyre vonatkozó üzleti levelezést és iratokat is. Ekkor azonban még senki nem gondolt arra, hogy Kayser milyen végzetes terveket forgat a fejében.
Állítólag nagyobb követelése volt Kaysemek, amit 2500 pengővel hajlandó lett volna kielégítettnek -tekinteni, de olyan csekély összeget ajánlottak fel neki üzletfelei, hogy a megalázottság és tehetetlen kétségbeesés a felőrölt idegzetű em-öert a halálba kergette.
A vizsgálat az ügyben megindul.
Kommunista diák-szervezkedést robbantott fel a budapesti rendőrség
Kilencven előállított közül harminc fiatalkorú volt
A detektívek kedden reggel Budapesten néhány középiskola növendékei között kommunista szervezkedést lepleztek le. A szervezkedés vezetője Szigeti Péter kereskedelmi akadémia növendék, akit 34 tár-
sával együtt előállitottak. 30 közülök fiatalkorú diák. A kommunista diákok szemináriumot alakítottak, ahol kellő oktatásban részesüllek, nyáron pedig üdülés ürügye alatt vidékre mentek volna, ahol a föld-
műves ifjakat akarták bewrvezni az egyes falvakban és ott elültetni a kommunista szellemet, összesen 1)0 egyént állítottak elő, többet elengedtek, de az eljárás mindegyikük ellen folyik.
Hitler elejtette a francia-német megbeszélések tervét Flandln barátságtalan beszéde miatt
Az angol minisztertanácson a vezérkarok tanácskozásának májusra halasztását és Időközben Németországgal megegyezést javasoltak
London, március 31 Az angol miniszterek hétfői értekezletén attól tartottak, hogy a francia, angol és belga vezérkarok között lefolytatandó tanácskozások túlságosan tágkörüek lesznek. A kormány három szabadelvű minisztere meglehetősen birálla a vezérkarok összejövetelét ós azt követelte, hogy azt halasszák május...