Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.41 MB
2010-03-11 15:39:09
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1466
5826
Rövid leírás | Teljes leírás (1.31 MB)

Zalai Közlöny 1936 175-198sz augusztus

Zalai Közlöny
Politikai napilap
76. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

76. évfolyam 175 szám
N»gyk«nlw, 1936. uguutui 1. izombat
Ar« 12 ML
ZALAI KÖZLÖNY

^UT I K A I NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElöllzeMsl ára: e<nr bóra 1 pengő 40 flUéc Swke»xtó«éfi é* kUdóhtratall ttMoai IS. n.
A helyzet
Érdekcsen foglalja össze a fővá rosl magyar sajtó Benjamlnja, a pár napos Esti Újság tegnapi száma a magyar belpolitikai helyzelet. Ebből a cikkből idézzük az alábbi részleteket.
A pacsai választással - amaly is mét fölényes jobboldali győzemet :.redményez)ett - elcsitulnak a képvt selöház nyári szünete óta nem any-nyira tényeiben, mint inkább hangnemében néha magasra csapott politikai izgalmak.
A pacsai volta tizennegyedik időközi vá\'asztás a mult évi általános választások óta. Előtte tizenegy nyíltan szavazó kerület: Enying, Elek, Szentes, Csurgó, Tarpa.Onód, Nyírbátor, Szigetvár, Pomáz, Mc zőcsát, Pásztó választási eredményei közül mindössze egy esetben ért el sikert a baloldal, egy mandátum a kereszténypátnak, egy a nyilasok\' nak jutott. Kilenc választási harcból a Nemzeti Egység Pártja került ki fö lényes győzelemmel, legtöbb helyen ezret meghaladó szótöbbséggel A mandátumok 75 százalékát vitte el, vagyis nagyobbarányu győzelmet aratott, mint az általános választásokon. De igen érdekes a két időközi titkos választás eredménye is : a NEC..megőrizte mandátumait, fo szavazatainak számát, viszont a független kisgazdapárt Debfiecen ben Eckhardt Tibor listavezetése mellett vérzett el, Budapest déli ke. rületében pedig Rassay veszteit mandátumot. A párt bomlasztó törekvések teljes kudarcba fulladtak. A pártnak önkényes csoportokba osztása éppúgy hatástalan maradt, mint ahogy elült az elbocsátott alkalma zottak perlekedése és ócska kör levelek feltalálása által felkavart por is, A parlamenti párt, a tapasz taltabb és idősebb képviselők is, u kiknek a baloldalon Ismeretlen okok ból, de átlátszó célzattal a centrum nevet adományozták, teljes hűséggel állnak Gömbös Gyula miniszterelnök és politikája mögött. A képviselőket beszámolóikon meleg ragaszkodássá fogadják a kerületekben és kétség\' telén, hogy a NEP minden vonatkozásban megerősödve indult neki az őszi kampánynak.
A jobboldal megerősödésével szem ben viszont a baloldalon a sikertelenségek egész sorozatát kell et könyvelni. A mult év nyarán indult meg a mozgalom a baloldali össze fogás megvalósítására. Azóta a bal. Párti vezérek külön külön is meg-nyi\'atkoztak, szükségesnek mondták az együttműködést, uj és uj akció in. üult, de teljesen sikertelenül. Egyet len időközi választásnál jutott el az •egység, odáig, hogy Bethlen István Rróf és Eckhardt Tibor közös pó dlumon szerepeltek, de a független kisgazdapárt hét képviselője nyom ban a választás után nagyon hatá rozott hangú memorandumban tllta kozott az együttműködés ellen A baloldali politikai vezérek és pártok összefogásának gondolata végképp
Csehországnak választania kell Németország és Oroszország között
Boriin válaszút elé állítja Prágát angol-orosz flotta-konferencia —
— Megegyezéssel végződőtt az
Az angol kabinet átalakítása
London, julius 31 A Mantchesler Quardian diplomáciai levelezője szerint a németországi politikusok előbb-utóbb válaszút elé állítják Csehországot. Cseh országnak rövidesen választani kell Németország és Oroszország közölt.
Ha Németországot választják^neg-szűnik a széthúzó törekvés, ha szov. jetet, - az ut Ismeretes.
London, julius 81 Hivatalos körökből származó értesülés sprint az angol -orosz tengerészeti tárgyalások csülörökön megegyezőre vezettek valamennyi pontban- A megegyezés alapján Anglia és Szovjetoroszország kétoldalú szerződ jt köt, amelynek tartalma hasonló a néhány hónappal ezelőtt Londonban ...