Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
26.17 MB
2010-03-11 15:44:09
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1752
5859
Rövid leírás | Teljes leírás (1.4 MB)

Zalai Közlöny 1936. 199-223. szám szeptember

Zalai Közlöny
Politikai napilap
76. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

76. évl0|y"" Nagykanizsa, 1938. szeptember 1. kedd
Ara 12 Alt
ZALAI KÖZLÖNY

H Uadókhalali FM 5. ■
POLITIKAI NAPILAP
Feleiül szerkesztő: Barbarlts Lajos
Elóllicttal áni: egy hóra I pengi 49 SicrkeutMtl U kúdóhlraUU Mcloa: 1
Horthy kormányzó itthon
Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója, több-napoS külföldi utja után vasárnap este hazaérkezett.
A kormányzó az utolsó napokat a hinterrissi vadászat után felhasználta arra is, hogy Miklas dr. osztrák szövetségi elnökkel találkozzon.
A találkozás szombaton történt meg és Miklas elnök még ugyanaznap viszonozta a magyar államfő látogatását. A kormáqyzó \' uti-marscha\'ljávat együtt ugyanis magyar címeres autóján Pörtschachba utazott, ahol a Wcrzer szálló első emeletén vett szobát. Nem sokkal később érkezett meg Miklas osztrák szövetségi elnök, aki 20 percig idö-zött a magyar államfőnél.
Beavatott helyen ugy tudják, hogy az osztrák szövetségi elnök különös örömének adott kifejezést a látogatásért, mert a háború befejezése óta ez az első alkatom, hogy idegen államfő Ausztriába utazott volna. A kormányzó az elnököt a kapuig kisérte és igen szivélyesn váltak el. A magyar államfő utána utcái ruhában, láthatólag örü\'ve a szabadságának, elvegyült a parkban a nép között. Néhányan ugyan felismerték és tisztelettel köszöntötték, de egyébként inkognitóját tel* |esen megőrizte.
Este XIII. Alfonz spanyol király küldötte át névjegyét Horthy kormányzónak. A vo;t spanyol király ugyanis szintén Pörtschachban nyaral. , A kormányzó vasárnap reggel indult haza az Alpokon keresztül. Grácban, ahol a gráci formaruhás frontharcosok zeneszóval fogadták, meglátogatta régi bajtársát és bájtját, Heisler nyugalmazott teng.r-^gyot, majd a havasokban saját-kezűleg szedett virágokkal megkoszorúzta Tege<hoff tengernagy szobi r\\ A magyar államfő az eredeti ter* vektől eltérőleg, Grácból Bruck an der Muhron át Bécs felé vette útját és nem Zalaegerszeg -Keszthelyen át Bécsben azonban sehol nem áüt "^g, még a magyar követséget s* m
értesítették érkezéséről, han.m
egyeneson továbbszáguldva, délután fél 6 órak»>r elérte Hegyeshalomnál a magyar határt. Budapestre 8 óra 11 perckor érkezett meg, de itt sem szállt kJ, hanem folyt itta egyenesen útját Gödöllőre
Azok a kombinációk, amelyek ar-rÓ1 számolnak be, hogy Horthy kormányzó Pörtschachbtin fogadta Pa-j** bécsi német nagykövete, nem felelnek meg a valóságnak-
Szovjetbarátsága buktatta meg Titulescut, az „örökös külügyminisztert"
A
Tltulescu személye elleni összeesküvésnek tartja bukását - Az uj román kormány Németország felé orientálódik — Tltulescu bukásával nagy csapás érte a francia külpolitikát — A Tatarescu-kabinefíjfobb-felé tolódása
Az olasz sajtó Tltulescu kótszInQségéről
Jeleztük már, hogy a romány kormány szombaton válságba jutott.
Tatarescu miniszterelnök 24 órán belül megalakította uj kormányát.
Ennek a kormányalakításnak azonban két szenzációja van. Első az hogy Románia örökös külügy-
minisztere, Titulescu kimaradt a kabinetből. Ez annál is meglepőbb, mert hisz Titulescu - aki megszakítás nélkül 17 évig volt külügyminiszter nemcsak Romániában, de a kisantant, sőt Franciaország külpolitikájába is élénken beleszólt.
Nagy csalódás Párisban
Mint párisi jelentések mondják, Titulescu bukása nagy csalódást keltett Párisban és ellsnwrik, hogy ezzel nagy csapás érte a francia politikát Sajnálják és gyászolják Titulescul Párisban.
A másik meglepetés éppen ezzel kapcsolatos. Az uj Tatarescu kormány ugyanis határozott jobbfelé tolódást mutat. Páris szerint is csak átmeneti a változás és azt jelenti, hogy a r...