Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
22.06 MB
2010-03-12 08:53:59
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1237
11873
Rövid leírás | Teljes leírás (905.49 KB)

Zalai Közlöny 1945. 002-025. szám január

Zalai Közlöny
Politikai napilap
85. évfolyam

A teljes évfolyam fényképezése nagyon rossz minőségű xerox másolatról készült.

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

"M-lIckoul:
<-\' s. :i 4 órahor kczdjdik és Vidráig tart
• évt, 2. ii,
fi kanlzn, 1945. Január 3. sierda
, < \'

a n
Ára 20 fillér.
) 1
r pn /i
u
L

U
U

» \' A WU« i. v
EIÓILJ tlo.Jcadó
niinden Időben szlvbizaergető cio-dalkozáui.il állt meg * hétköznapi tmber. Teljesen átadta mag/t az ő«.l baboninak. Valami a hitetlen kedís és mégis belső meggyőződés krt/Olt hmtá/ó érzés vett erőt rajta, U i a klf malac farklncáját, va^y a kousmáról étteremre éa kávéházakra |.\'i(ó ujtaztendöl köszönteni kívánó keménystprólegényekel lAtla. Pénz-lúitád icjiftt zugába duutid, jó 1114»yar testvérem, a malac lark.mak szőrét, amil kitéphettél <>pr.. mint a kéméuy*«prőlcgéiiy megtépázott nyirág seprőjének egyetlen darabkáját.
Nein vatted észre azt, hogy e*zt mind egy aljasnak ugyan nem mondható ér/cibél cselekedted.Anyagias, loldrenéző és csak ebben a térségben láttad életed boldogságát. Nem Jutott neked eszedbe aem a nemzeted, aem a lajtád. Harsogva danoltad Ilyenkor a legújabb irredenta u0t.1t, anélkül, hogy csak egy pereié is nira gondoltál volna, hogy . ;jy»irr tényl\'g fléfkf/lk az az idő. amikor a nótába síéit szavak valóra vállnak. Amikor tényleg fegyverrel a kézben, olt kell állnod a Hargitán, vagy a Kárpát koszorúzta haláraink valamelyik őrhelyén.
Farsangi hálnak nézted a szomorú magyar életet. Hogyisne, ami kor veretAid minden igyekezete, saj \'tón, rádión és egyéb alkalmatosságokon keresztül nem volt más, mint jegy él semmivel sem aljasabb, hegy Jorrot) hegyéie az élet rózsaszínű C szemüvegét felcsustatva csak egyet \'láss a tdekralos Jövendőt. Igen a
j titokzatos Jövendöl, amely évről-Ovre számodra csak csalódásokat és .owégén uj blztatásqkat Jelentall.
mull el a nemzeted azámára a/inte behozhatatlan értékes esztendők hosszú sora. I^v Jutottál el lelkileg teljesen készületlenül ezek ■ he« a nehéz válságot napokhoz
Atl bitied talán Jó testvérem. hogy il ig.si magt.tr élei „buslekete i.isiiós* %.igv e^>éb irredenta Mzfa-nft «s nag\\> ; aieltemisége szerint f.g ig.Cv dni I ais en L-iktltál az éle\'ű k nrhfi io?*IOmpől)gó lol>a-1\'i.ln Nem lelted észro. h.\'gy lel-j keJhen nincs már eió valóra váltani |.i kii i uéf luvibl 1 • • • kel a ■ .! i üi 111 H
: ik < « j- r lénvleg *r» n-
(• » ij ht a i \'.-fc v
« • « . k »r t •> ini szi li
i \' .1 t t ited. h. >
Felelős szerkesztő: Benedek Rezső
Tovább tartanak a súlyos harcok
üudapestért N
Az égő várót felett repülőink bembakótegeket zúdítottak az elleneégre ée elpusztították kötelékeit
KIAftMtéal ára: egy hónapra 6 peogfl. uogyodóvrc 18 peogfl.
(Bedapest) A Dráva és a Balaton kéiétt az dlenkég valamennyi támadása Qssieeinlott. A Kapesvár vonalán ál megkísérelt elknségas lelde-fnó vállalkozások meghiúsultak A Balaton és a Dráva között váltakozó harcok voltak, melyekben a 4. Itgvédelmi IQzéroSEtály kitűnt vaiulkoré bátorságával.
Marcali vidékén dunántull gyaleg-ezredalnk tzivós ellenállást kifejtve megakadályozták az e(1«nsig nyugat leié való elóraCrését. 7 pl icélost megsemmisítettek.
Budapestért tavábfc tartanak a \'fulyos karcok, mJlyekben ismételten kilOntelte magát a budapesti Ar-zászlóalj. A Qaram mentén harcoló zászlóaljak megakadályozták a bolsevisták előretörését és BOrzstnynél UvekMik állásaiból. A magyar kötelékek Srécsényt több hetes szívós harc után kiUiU«tl«K< A Sziciény és Pülak közftttf arcvonalon tervszerűen hátrább vonullak vissza. Rimaszombatnál éa Kassa vidékén csapataink j megi...