Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
22.99 MB
2010-03-12 09:23:31
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2301
8303
Rövid leírás | Teljes leírás (730.19 KB)

Zalai Közlöny 1945. 026-047. szám február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
85. évfolyam

A teljes évfolyam fényképezése nagyon rossz minőségű xerox másolatról készült.

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Jo.w,
^t^m^ árakor kezdődik és réggel 6 óráig tart!
D -mm—*
• *V»., 88. »«. W.aylMnliM.ma. ^bfutf a p«nt.tv> Ára 30 KUér;
KÖZLÖM^
PcIHfls szerkeszti): Baned.k RazsA
Csapataink védekezésre kényszeritették az ellenséget
■udapaat hcly«ra«Ca caodálatr.máltó yH«za«Ual állja . vártát
Mafrarorizágon " \'"enséget I tűntek lel ét lajtaOUtlek i azovjet .......
■adlsok > Drávt és a Balatan ko- I ttállllmányokon, tőt » OPu állomá-
... . _______ _ n ... I tokon la MlpmAlu/.HILL.I ».nii
t v» -a >>||>|. •
iit-(0\'rdi»re <1 p«n((6 v
Jeruzsálemben megjelenő héber\' nyelvi! u|ság felszólilja • palesztinai uidókat, hogy aionnal kétzüljenek Ml > Ltngyelortzágba való vlssza-térésre. Ai újság valóságat aranyhegyeket Igér a palesztinai zlldók-
HtiK a zzrava cs a uaiaian «u- i »»«iiliiiíhjuwjii, iw a uru altoma-16II lovábbá a Balaton ét a Dun. *°|KW,\'«\'» 1i»emélyzetükkel együtt 1.....dményleientk maradlak. ^^Mlik^,^
Budapest nyugid részén a ma- .....—---------- • ■■ \'
Ijar némfl helyörsig csodálatra-nílió bátorsággal, níki .leszOl az ellenlég minden támadásának. A balieviitik tutyi* rohamainak kö-viikezlében a /áros északi résié-ktn ÜIAsalkaLr megrövidített arcvonalra vettél^ viasza.
(Berlin)^ bolsevlstik kevés tá-madl»ok/t intéztek • magyar-német csapatuk legutóbbi támadásai alkalmával szerzett arcvonal klszöge-léark ellen. A legutóbbi hirom napon\'több témadint vertek vissza és ezekben a harcokban kétssiznál több páncélost ptilzltlottak cl, vagy aikmiiiyoltak.
A lovibbl harcok lórin Ismét védekezésre kényszerítelek az ellenségei. Ehhez a sikerhez Buda-peat helyőrsége Is ht|zlijárult eröl ellenséges csapatok lekötésével.
Csata- és vtdátzrcpQIÖ kötelékeink Magykrortzágon, valamint a Kárpálok és a Keleti-tenger közti szakaszon a roa«i ldő|irit ellenért k M páncélolt és 44 löveget lellek haicképlelenné és elpuszllltllsk M jármüvet és s izovjetnek nagy véres veszteségeket oktztak.
Brttalau máaodpolgármaat** rét agyonlőtták
Könlgtberg kOlvirosal lángokban illának, mivel ta ellenség grinilal (állát nélkot csapódnak be.\' A la-isssig a Keleti-tenger iiinyiban vonul el. Tízezer ét tízezer gyermek és asszony menekül t vad hideg-kén és hóviharban. A fértlak mind U arcvonalon küzdenek ét tltaia-Uk arra. hogy megvédik basájukat ét ttlhtnukat. Breaalaa másod pol-tirmeslerél l várat katonai parancsnoka tgy gyivatágl rthara •alt elkövetett ctelekede léért agyo»-•vette A palgármestee u^janil tl •kárta hagyni áVlraet, hogy mif w t|ibb lugiilkoaátt keressen A ka!á.o« a<letet taztl t megokolással ki|KKUk végre, kagy akt »él • kecat etet kakiltál. »a bectteleaíl
kai m i ^
A kv*tevtgzik áltat asag"11" Wráiat ajat*an ai arnág ta« "febe* Mar aerazeU m*f*>**
nak. Azt Írja, minden zsidó számithal Iá, hogy .eddigi birtokainak lökszarolát* fogja ajándékba kapni.
(Tokió) Luzon szigetét az észak-amerikaiak már 4 hsdoszlályt szát-litollak partra, ezekből 2 páncélos\' hádoezlily. Az ellenség m*sl ujabb erösiléseket kezdett partraezállltanl t Mindenau öböltől észskra. Ezenkívül nagy ellenséges hs|óklsérelek Is cirkálnak III.
Vörös repülőgépekből pépfegyverrel vadásztalt Nagybajom békés polgári lakosságára
A tulyottn itbtlűlttktt bttaállllották t kanlzttl kórházba
Az atszony ét gyermekgyilkosok ujabb áldozatairól kell ma beszámolnunk. Nagybajom somogymepti községben á- vSrM-tflPÜWfíszlerek gépfegyverre! végicpiszzáziáJ a kőe-téget ét vadásstak a békéi, dolgozó magyarságra. A bolsevista .hös-tettrtek" polgári...