Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
6.41 MB
2010-03-12 10:10:17
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
849
7669
Rövid leírás | Teljes leírás (994.93 KB)

Zalai Közlöny 1945. 048-071. szám március

Zalai Közlöny
Politikai napilap
85. évfolyam

A teljes évfolyam fényképezése nagyon rossz minőségű xerox másolatról készült.

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


t
r,l,4o:--
Bmd\'nkotal Ti-bul foila
Inkább százszor a halál, mint bolsevikiek rabja! ^
85 a évi., 48 >1 Nagykanizsa, 1945. március I. csütörtök Ára 30 »•!\'
m
r\\
oo
oo
íj-xj Í.:j U
frt ut «.»/.. Ir rloo 7>J. «
l\'eVIA*- <zerJ<eMtM

Rpzió ■otimi
nf.Ur-Ual árt:
negyedévr
A narrnii hídfőnél több mint húszezer embert vesztett az ellenság
A <iovjot kenytelen volt csapatait átcsoportosítani — Küjtlinnél r németek az Oderá ktiali partjára velették vissza az ellenséget— Kemény harcok .dúlnak a nyugati had-iiirtléren A némít csapatok ellentámadással visszafoglaltak ellenséges kézre terüli lerüleleket Kibírhatatlanná válik az angol nép szenvedése a megtorló V-tegyverek tüze miatt
Legújabb Jelentéseink a kOlónbj
röl
(Bcilm) Mj^yaiorMágen a
d»ikclc.i k szén az clln í >g te-, • vge •reiíin nytelcnül vcgi^* »: ni lelder.tó vállalkozásokra szóra
A bobeushknak a garammenti i-v huT.lilásnál elszenvedett h< •> vt«itcs^|*o iv»bb inim 10.000 r rit ív\'V A Zólyomtól delit és • l*kv • völgyek bejáratait a íré -* • tOzciséggel lamogatott ellenit* ttaiadásnk ellenire is meg-"-(oituV A Magas Tátrától délre ««•\'• .■•(V-Míjlm semmit fent váltó illa lial)zet \' x
i bolsevikiek nagy veazteaé-l«.ak*hatasR erezhető volt a hülónbótó harctereken
(B t ni) A keleti arcvonalén a tvVv.M;.L ember és anyagban el-fcmtdtlt súlyos veszteségei kö-wáíiHmi tobb szakaszon keny R\'» sk. \\i !i.4 nagyabb méretű át-\'iMit.iiok.it vdgrehajlanl. Ez
* * "»fi Kftzépéziléziában a lati-» •\' nc.ssei" siakatmn mutatko-\'" treifcetitn. !:z a lejlödvs a i m«i kttsrtd és újból cs újból < \'Uru.\'.jtt* kesi német kötele l" «k r* ,t minden helyzetet ki-
hadvezetésnek kószbnhetó.
K< íip >roszor*tágban és a Kur-1 is Orarketó volt a nagy szov-Fmileségek hatása. Az ellenség
»s.-clf* arcvonalon Indított t> ■•.\'oY\'nok helyett korlátozott te-| 1 ^eii hajt viigre áttérési kisír-, rclyekot kemérty harcokban kltc\'tkek meghiusitettak.
s.-.isteiiiii és Koneta kózótt a
* »<>;»!ak az elózó napon elért\'be-[ «»ck«t kimélyítenék észak tálé. *■ \' éi\\ ^ keskeny területen el f\'w»í \'»"k, majd nemet csapatokat \' \'k .la, akik járiSretesjt épitet-[\' kelttették a srárnyállásokai: f k<"rt teiepen kercsitOl a még
-UN
\'•"•t kötatékav alUrtAmé-désra Indultak.
[ tarjdásat páncélos kív-\' k .vettek, akik a sjovjet ál P4»« «» 3; utánuk k*\\etke<A erA-rj«M llttitéfUlr. Fien ellenm-r k^vftleitében Srev-
rPJ-c«.>j| semmisítettek meg.
^ 1-chegysígben és 7V
lyi.ii.UM délre és keletre a bolsevisták inegujitallák eredménytelen áttérő kísérleteiket. A Magas Tátra cs Stichlen közAtt általában nem volt semmi említésre mélté esemény. \\7 ellenség a Sfeinach lolyó mellett eiért egyetlen betörés kivédésével és az ti] német ellent.imadas \'kivédésével volt elfoglalva.
A nemetek Strigau O^udrnz-tOl délre sikerült el(ei.:<Acsekkel válaszoltak. \\
A VlS\'.tula deli iésiéi\\ ó L»ub«n* -.megakadályozták az eileníXü^ti**^. nyomulását. LaireltZl\'ál ;i •/. l megkisérdle, hogy (elsz.nmnlja a Neissc keleti P^«|)án knlnknH nemet hidföt. A nénVt judoiéra szívósan tartotta magát és a kit holyon áttört belaaviata k*t«l*k«kot m«|s»mmisitotték,
ke-
majd viaszaverték a folyó leti partjára.
Az Odera Warta kanyamlatban számos helyi jellegQ vállalkozást hárítottak el.
KUvtliftnél két teli találattal a németek megsemmitettek ...