Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
37.54 KB
2008-05-10 11:49:35
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
361
2441
Rövid leírás | Teljes leírás (4.51 KB)

Magyarszerdahely - Ki kicsoda Zala megyében 2000 441old.

A részlet a következő könyvből származik:


Cím: Ki kicsoda Zala megyében?
Alcím: négyévkönyv
Közreműködő: Rikli Ferenc (1957) (szerk.) ; Halassy Gábor (1955) (szerk.)
Szerz. közl.: szerk. Rikli Frenc ; szerkbiz. Halassy Gábor [et al.]
Kiadás jelzés: 2000
Kiadás: Nagykanizsa : Ász-Presz : M-M Bt., [2000]
ETO jelzet: 929(439.121)"2000"(03) ; 06(439.121)"2000"(03) ; 908.439.121"2000"(03)
Szakjelzet: 920
Cutter: K 45
Nyelv: magyar
Oldalszám: 777, [3] p.
Megjegyzés: Lezárva: 2000. nov. 1. ; ISSN 1416-5864
UK azon.: 200101172
A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:


MAGYARSZERDAHELY

Magyarszerdahely Nagykanizsától 16 kilométerre északra található. Határában vezet a 74-es főút, ahonnan rövid bekötőúton közelíthető meg a falu. Központjá-tól távolabb külön településrész Újnéppuszta. Az 574 lelkes község demográfiai sajátossága, hogy népességének körülbelül egyhatoda - 80 ember - a Zala megyei önkormányzat által fenntartott, az egykori Elek-kastélyban kialakított rehabilitá-ciós intézet lakója.
A település közepes minőségű, aszfaltozott úthálózata kereken 10 kilométer, ebből hat kilométer a Zala Megyei Közútkezelő Kht. kezelésében van, négy kilométer pedig önkor-mányzati út. Közművesítettségi szempontból Magyarszerdahely, úgy is mondhatnánk, "százas falu": 100 százalékos a villany- és ugyancsak 100 százalékos a vezetékes-ivóvíz ellátottság, továbbá 100 családhoz kötötték be a telefont... A földgázt is bevezették a községbe, ám egyelőre csak a háztartá-sok fele használja e korszerű energiaforrást.
A helyiek még mindig jobbára a mezőgazdaságból élnék. Sokak számára nyújt munkalehetősé-get a fűzvölgyi termelőszövetkezet. Emellett több magánvállalkozás is született, részint a kereskede-lemben és a vendéglátásban, de alakult száraztésztagyártó-üzem is. Mivel a munkalehetőség még így is kevés, jó néhányan Zalaegerszegen és Nagykanizsán kerestek állást. 2000-ben a munkanélküliek aránya 7 százalék.
Az önkormányzat napköziotthonos óvodát tart fenn (vezető: Varga Józsefné). A falubeliek közös-ségi életének egyik központja a kultúrház - benne könyvtárral -, ahol népfőiskolai előadásokat is szer-veznek. Itt tartják a nemzeti és társadalmi ünnepeket, nyugdíjas-találkozókat, amikor csak lehet, műso-rokkal egybekötve. A búcsúk és a falunapok a szomszédos községekből is idecsalogatják az embereket. Természetesen nemcsak az ünnepek, mulatságok hozzák össze a helybélieket, hiszen mind töb-ben akarnak aktívan tenni lakóhelyük gyarapodásáért, fejlődéséért. Ezzel a céllal alakult meg a Bel-sőhegyi Kertbarátok Egyesülete (elnök: Pintér László), majd a Magyarszerdahely Faluért Közala-pítvány (elnök: Rudics László, számlaszám: 11749015-20029308), amely augusztus 20-a körül min-den évben kulturális-szórakoztató programot és bált szervez. A közbiztonság javítása érdekében 2000 júliusában megalakult a helyi polgárőr szervezet Czanik Tibor vezetésével. A római katolikus hívőket Nagy János plébános gyűjti maga köré.
Az életminőséget javító beruházások közül az elmúlt esztendőkben a gáz bevezetése bizonyult a legfontosabbnak, de talán még ennél is nagyobb jelentőségű lesz a térség szennyvíz-hálózatának kiépítése. Tervezése 2000-ben már meg is kezdődött.
|A millennium évfordulóján, 2000. augusztus 20-án a településen fölavatták Szent István egész alakos,
fából kifaragott szobrát, Radnai István alkotását. Az önkormányzat a Principális Mente Térségi Területfejlesztési Társulásában igyekszik meg-valósítani fejlesztési elképzeléseit. Magyarszerdahely polgármestere Mar-czin György. A képviselő-testület tagjai: Csizmadiáné Kiss Krisztina, Horváth Ist-vánné, Koszorú Gábor, Kőhalmi Miklós és...