Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
334.15 KB
2008-05-14 09:34:39
 Magyarszerdahely - Magyarország műemlékjegyzéke - Zala megye 2006 068-069old.jpg
 

image/jpeg
Nyilvános Nyilvános
378
2659
Rövid leírás | Teljes leírás (7.62 KB)

Magyarszerdahely - Magyarország műemlékjegyzéke - Zala megye 2006 068-069old

A részlet szövege:

MAGYARSZERDAHELY
R. k. templom (Szent István király)
6390
Petőfi Sándor u. 3.
hrsz.: 156
késő barokk
1838
Település központjában, szabadon álló, keletelt, egyhajós, poligonális szentélyzáródású, Ny-i homlokzati tornyos templom, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel, a szentély D-i oldalához csatlakozó sekrestyével. Csehsüveg boltozatos hajó és szentély, a hajó bejárati oldalán karzat. A diadalíven évszám: 1838. Falképek: a szentélyben, 19. század első fele. Berendezés: 20. század első fele. Épült 1752–1854 között. Tornya még 1816ban is fából volt. Mai alakját 1838-ban nyerte el.
BK


KÜLTERÜLET

Csárda
Kültelek 1.
hrsz.: 096/2
barokk
18. század második fele
9014
A 74-es út mentén, a magyarszerdahelyi leágazásnál, szabadon álló, téglalap alaprajzú, földszintes, nyeregtetős épület. Ny-i, udvari homlokzatán kosáríves nyílású, oszlopos tornác. Középrésze egytraktusos elrendezésű, gerendás deszkamennyezetes helyiségekkel. D-i vége átalakítva. Padlásterét a legutóbbi időben beépítették. A 18. század második felében épült a Nagykanizsát Zalaegerszeggel összekötő út állomásaként. A telken további földszintes, nyeregtetős melléképület áll.
BK


A részlet a következő könyv online változatából származik:

Cím: Magyarország műemlékjegyzéke
Közreműködő: Haris Andrea. (szerk.) ; Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (Budapest) (közread.) ; Somorjay Sélysette. (szerk.) ; Bardoly István (közrem.)
Szerz. közl.: [sorozatszerk. Haris Andrea, Somorjay Sélysette] ; [mtárs Bardoly István] ; [közread. a] Kulturális Örökségvédelmi Hivatal.
Kiadás: Budapest : KÖH, 2006
Kötetadat: Zala megye
ISBN: 963-86510-7-5 ö
ISBN: 963 7474 10 2
Nyelv: magyar

A jegyzék a Kultúrális Örökségvédelmi Hivatal honlapján, a következő link alatt található:
http://www.koh.hu/index.php?_mp=nyitolap&_amp=MUEML

A fejléc adatairól
1. Objektum neve – törzsszám
A fejléc első sora a műemlék eredeti rendeltetésének megfelelő nevet tartalmazza. Mögötte zárójelben templom esetében annak
titulusa, más épületeknél indokolt esetben az eredeti rendeltetéstől eltérő, mai használatra utaló intézmény név (pl. városháza,
múzeum, szálloda, oktatási intézmény hivatalos neve, stb.) olvasható.
A törzsszám (trsz.) a műemlék egyetlen soha nem változó adata. A gyors azonosítás, illetve a törzsszám szerinti keresés lehetősége
végett az objektummal egy sorban, a fejléc jobb szélén kiemelten jelenik meg.
Összetartozó műemlék részek vagy történetileg egy együttest alkotó műemlékek sokszor külön törzsszámon lettek műemlékké
nyilvánítva. Előfordulhat ezért, hogy egy fejléc alatt a leíró részben több, külön törzsszámmal rendelkező objektum szerepel.
A törzsszámot ezekben az esetekben is az objektummal egy sorban tüntetjük fel.

2. Utca, házszám
Egy utcán belül, amennyiben a számozás ezt lehetővé teszi, először a templomot adjuk meg, ezt követi a parókia, majd egyéb objektumok, pl. szobrok következnek. Házszám nélkül említünk egyes műemlékfajtákat (elsősorban templomokat), amennyiben a topográfiai azonosítás szempontjából a házszám közömbös vagy éppen zavaró. Előfordul, hogy a műemlék nem köthető nevesített közterülethez. Az ilyeneket a település végéhez soroltuk, és a leírásban kitértünk a településen belül elfoglalt helyükre.

3. Helyrajzi szám
Ha egy helyrajzi számon és egy címen (pl. temetőben) több, külön törzsszámmal védett objektum van, akkor az együttesre utaló műemlék megnevezés alatt a közös adatokat egyszer adjuk meg. Ezt követően külön címszavanként következik a műemlékek leírása. Ilyen ...