Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.47 MB
2006-08-15 09:24:23
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
702
6989
Rövid leírás | Teljes leírás (530.62 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1877. január 1-8.szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAGY-KANM8A, 1877. Jainirliu 4-é*.

évfolya


I "^DMsftWir:
„4-évr. »«■
Mevre • « • aotjad *vte . » • -

jgi eaa
illoi5 kOileaiaTak pa-
dij a kiadtam ber-
naatre üilesandSk :
NAGY KAKIZSA
VfesstosMz.
Hénnametlao laraltk
« aaaíboa petitsorban 'Jrabi,; aorért fi kr
NY1L.TTÉBBEN ' anroQkint 10 krert T*- !
ütnek fal.
Kinratiri illatík minden agrea kirdetíaírt HlSn f 30 kr. 6~t«nd5. k^
Kasiratok vizasa
ZALAI KÖZLŐIT
előbb: ,SB A JL. A. - S O ÍVt O Q- "V I KÖZLŐN Y.*
N..Kaalzsavaros helyhatóságinak, nemkülönben a „n.-kanizsai kereskedelmi H Iparbank'', a „au-kaalzsal takarékpénztár-, a „zalamegyei általános taDttótratfllef, a „a.-kanlzaal kteded-nevelé egyesület-, a soproni kereskedelmi 8 iparkamara n.-kaniraal kUválasztmánya" s több negyei és városi egjeaUet hivatalos értesítője.
Hetenklík kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.

> Felhívás előfizetésre.
Jelen szám ex ívben az első lévén, felhívjuk a t közönséget az plófizetéft megújítására, hogy a pontos szétküldésben fenn-akadáft ne történjék.
Egész érre 8 frt
Fél 4 „
Évnegyedre * »
Kiadó hivatal: Wajditt József könyvkereskedése.
AB ér elején.
(1877.)
A nap l«aaall, ■ falkíl, -int n>iakor„n, < raillagok mk díT f'l«l"".fk Egy éj malik, DUfriraa Ojolaf'. Éa xafia 6. *• ■*«* «j » év.
Uitrat
A szellemek órájának Térése elhang
zott Ai ó esztendőnek lélekharangja!
Vájjon megérdemli-e, hogy kikisérjük ót sírjáig, hogy kdnyet ejtsünk koporsójára?! Mondjunk — ha áldást nem — legalább egy utolsó .Istenhozzád' ot. végbúcsút az ó esztendőnek, mely ott aluszsza in£r örökös álmait a semmiség megmérhetetlen üregébe ! Magával vitte le százezrek reményeit, millió szívnek teljesflletlen vágyait. Ne háborgassuk áldástalan álmait!
Üdvözöljük újonnan szült gyermekét!
Ijégy üdvözölve új év, te százezrek, milliók reménye!!! Ott állok még a sir fölött, mely mostoha szülődet fogadta magába s nézek reád az újonan érkezőre, — sóvár, kétkedő tekintettel vizsgálom arezod vunásiit, vájjon mi van fBlirva rá ?!! —
Egy kis sngárt, csak egy kicsiny re-ménysugárt! ugy-e ?! Kit annyian fogadnak reménytelt szívvel, kitárt karokkal,

egy szebb, boldogabb jövő reményével, — . ugj e, te nem lesz oly mostoha, mint volt i szülőd ? ! Te nem leendesz oly kegyetlen ?!
Nem téped szét a remény virágait, melyeket érkezésed örömére utaid elé hint az emberiség ? !.!
Tőled várja az élet kéjét, örömét a gazdag, — munkája s fáradságának gyümölcsét a szegény.
Tóled várja szabadalisát a rab, —
boldogságit a szerelmes, - hazájának föl-
virágozását a honfi, — s ábrándképei —
álmainak megvalósulását a költő
Reád tekint az ember, ki örökös küzdésben van az élettel, folyton harezot viv az élet bajaival.
Kard van mindakét kezében. Egyik a remény, másik az erő fegyvere. Ezekkel vívja azt az elkeseredett hoszszú harezot, melynek kimenetelétől függ létele.
De a sors csapásai súlyosabbak, a sors keze gyorsabb az övénél. A remény kardja lehanyatlik . s az erőé már tompa . csorba. Nem csoda! Hisz' oly régen küzd már! Karjai gyengék a csapások fölfogására!
Szánd meg, szánd meg szegényt! Vedd ki kezéből a kardot, nehogy a kétségbeesés egyik önfeledt pillanatában saját szivének fordítsa azt!
Mondd neki, hogy kflzdöttél, elfáradtál, — most pihenj!
S ha majd végig fu...