Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.26 MB
2006-08-14 15:01:53
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
2067
19813
Rövid leírás | Teljes leírás (578.85 KB)

Cím: Zalaszentbalázs és vidéke
Alcím: falutörténet a kezdetektől 1956-ig
Szerző: Gőcze Rezső
Közreműködő: Zalaszentbalázs Község Önkormányzata (kiad.)
Szerz. közl.: Gőcze Rezső ; [kiad. Zalaszentbalázs Község Önkormányzata]
Kiadás: Zalaszentbalázs : Önkormányzat, 2000
ETO jelzet: 943.9Zalaszentbalázs ; 908.439.121Zalaszentbalázs
Tárgyszó: Zalaszentbalázs
Szakjelzet: 943.9
Cutter: G 56
ISBN: 963-00-3794-7
Nyelv: magyar
Oldalszám: 271 p.
Megjegyzés: Bibliogr.: p. 246-253.


z/

I

alutörtenet a kezdetektől 1956-ig

DR. GOCZE REZSŐ
2000
Zalaszentbalázs
M.ASZENTBALAZS ÉS VIDÉKEHELYISMERET NEM KÖLCSÖNÖZHETŐHELYISMERET
(r JS NEM KÖLCSÖNÖZHETŐ

Zalaszentbalázsi 35 évünk emlékére

;/,¦•!y ;TT}./

í: i •

I

Dr. Gőcze Rezső
ZALASZENTBALÁZS ÉS VIDÉKE
Falutörténet a kezdetektől 1956-ig
í! lik
Zalaszentbalázs 2000

Lektorok:
Dr. Müller Róbert
kandidátus, múzeumigazgató
3-50. oldal
Dr. Simonffy Emil
kandidátus, ny. levéltárigazgató
51-180. oldal
• A fotókat készítette: '<--:¦ ¦""y Gyuri czáné Balogh Zsuzsa
Kiadja: Zalaszentbalázs Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Molnár Mihály polgármester


1 Dr. Gőcze Rezső
ISBN 963 0 0 3794 7
Nyomdai munkálatok: Kanizsai Nyomda, Nagykanizsa
Tipográfus: Lengyák András
Felelős vezető: Brenner Árpád

ELOSZO
Dr. Gőcze Rezső Zalaszentbalázs és környéke történetéről szóló könyvét tartja kezében az olvasó.
A tanár úr évtizedeken keresztül irányította a zalaszentbalázsi iskolát. Vezetése alatt-különösen a '60-as, 70-es években -- pezsgő kulturális élet volt községünkben. Sikeresen szereplő népdalkör és citerazenekar, néptánccsoport, színjátszókör, kézimunka- és honismereti szakkör működött a faluban.
A tanár úr éveken keresztül - honismereti szakkört vezetve az iskolában - gyűjtötte tanítványaival községünk múltjának még fellelhető tárgyi emlékeit.
1965-ben a nagykanizsai Thúry György Múzeumban kiállítást rendezett a múlt relikviáiból.
Hosszú évek könyvtári és levéltári kutató munkája eredményeként született meg e nagyszerű könyv.
Nem öncél e mű, hanem tisztelgés az ősök emléke előtt, és ajándék a mában és jövőben itt élő embereknek.
Nagy öröm számunkra, hogy önkormányzatunk hozzájárulhat e könyv kiadásához. Örömünk kettős: egyrészt tudományos, forrásértékű művet kapunk örökül, melyből megismerhetjük elődeink küzdelmes, otthonteremtő életét; másrészt tiszteleghetünk dr. Gőcze Rezső több évtizedes pedagógiai munkája előtt.
Tisztelt Olvasó!
Úgy gondolom, ahhoz hogy itthon legyünk e tájon, igazán otthonunk
nak érezzük községünket, meg kell ismernünk múltunkat is. Ehhez segít
hozzá e nagyszerű könyv. Ne feledjék, gyökér nélkül nem él a növény, s
nem élhetünk mi sem. . . "
, ' . i Molnár Mihály
,, ' Zalaszentbalázs polgármestere

¦¦•. f..!' ¦ ¦¦¦.¦<¦..r-1'. ¦ ' . -.:'!¦

¦'¦.")'¦ '.¦¦ ¦
¦i *• '• ,'• ÍI ¦¦ , >V i, ,. I n í i . ¦;¦';•
.'..¦,¦•¦•¦-¦' !¦>

('«..)¦¦ .í.'í

,.. f. ,
v ¦'¦,( ¦¦!!¦¦¦:

A helytörténet feladata "... a tudományoknak azt a fej ezetecskéj ét fölnagyítani, részletesen kidolgozni, amelyből az olvasó a maga faluja helyét és reményeit a nagy termelésifolyamatban megértheti."
",,¦,..' Németh László
Vidékünk a Zalai-dombvidék, pontosabban a Kelet-zalai-dombság része. Földrajzilag a terület alacsony dombokból, dombsorokból áll, legszembetűnőbb tájképi vonása az észak...