Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
258.15 KB
2008-05-14 15:23:56
 Zalaszentbalázs - Magyarország műemlékjegyzéke - Zala megye 2006 131old.jpg
 

image/jpeg
Nyilvános Nyilvános
509
2912
Rövid leírás | Teljes leírás (7.29 KB)

Zalaszentbalázs - Magyarország műemlékjegyzéke - Zala megye 2006 131old

A részlet szövege:

ZALASZENTBALÁZS
R. k. templom (Nagyboldogasszony)
Kossuth u.
hrsz.: 89
késő barokk
1781
Dombtetőn, szabadon álló, egyhajós, egyenes szentélyzáródású templom, K-i homlokzata előtt toronnyal, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel, a szentély D-i oldalához csatlakozó sekrestye-oratóriummal. Csehsüveg boltozatos hajó és szentély, a hajó bejárati oldalán karzat. Berendezés: 18. század második fele – 20. század; főoltárkép, oltárképek a karzatmellvéden, 19. század; tabernákulum a szentélyben és a hajóban, Szent László és Szent István-szobor, három apostolt ábrázoló domborműtöredék a szentélyben, sekrestyeszekrény, 18. század második fele; keresztelőkút, szószék, padok, 18. század vége; oltárasztal, ambó, húsvéti gyertyatartó, 20. század második fele. Építtette Inkey Boldizsár 1781-ben, tornya 1784-ben épült. A templomkertben: kőfeszület Szűz Máriával, 1924; Szeplőtelen Mária-szobor, 19. század.
BK


A részlet a következő könyv online változatából származik:

Cím: Magyarország műemlékjegyzéke
Közreműködő: Haris Andrea. (szerk.) ; Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (Budapest) (közread.) ; Somorjay Sélysette. (szerk.) ; Bardoly István (közrem.)
Szerz. közl.: [sorozatszerk. Haris Andrea, Somorjay Sélysette] ; [mtárs Bardoly István] ; [közread. a] Kulturális Örökségvédelmi Hivatal.
Kiadás: Budapest : KÖH, 2006
Kötetadat: Zala megye
ISBN: 963-86510-7-5 ö
ISBN: 963 7474 10 2
Nyelv: magyar

A jegyzék a Kultúrális Örökségvédelmi Hivatal honlapján, a következő link alatt található:
http://www.koh.hu/index.php?_mp=nyitolap&_amp=MUEML

A fejléc adatairól
1. Objektum neve – törzsszám
A fejléc első sora a műemlék eredeti rendeltetésének megfelelő nevet tartalmazza. Mögötte zárójelben templom esetében annak
titulusa, más épületeknél indokolt esetben az eredeti rendeltetéstől eltérő, mai használatra utaló intézmény név (pl. városháza, múzeum, szálloda, oktatási intézmény hivatalos neve, stb.) olvasható.
A törzsszám (trsz.) a műemlék egyetlen soha nem változó adata. A gyors azonosítás, illetve a törzsszám szerinti keresés lehetősége végett az objektummal egy sorban, a fejléc jobb szélén kiemelten jelenik meg.
Összetartozó műemlék részek vagy történetileg egy együttest alkotó műemlékek sokszor külön törzsszámon lettek műemlékké
nyilvánítva. Előfordulhat ezért, hogy egy fejléc alatt a leíró részben több, külön törzsszámmal rendelkező objektum szerepel.
A törzsszámot ezekben az esetekben is az objektummal egy sorban tüntetjük fel.

2. Utca, házszám
Egy utcán belül, amennyiben a számozás ezt lehetővé teszi, először a templomot adjuk meg, ezt követi a parókia, majd egyéb objektumok, pl. szobrok következnek. Házszám nélkül említünk egyes műemlékfajtákat (elsősorban templomokat), amennyiben a topográfiai azonosítás szempontjából a házszám közömbös vagy éppen zavaró. Előfordul, hogy a műemlék nem köthető nevesített közterülethez. Az ilyeneket a település végéhez soroltuk, és a leírásban kitértünk a településen belül elfoglalt helyükre.

3. Helyrajzi szám
Ha egy helyrajzi számon és egy címen (pl. temetőben) több, külön törzsszámmal védett objektum van, akkor az együttesre utaló műemlék megnevezés alatt a közös adatokat egyszer adjuk meg. Ezt követően külön címszavanként következik a műemlékek leírása. Ilyen esetben az emlékeket mutatóztuk. Ezt az eljárást követtük, tekintet nélkül arra, hogy a teljes együttes védett-e vagy sem. (Védett együttes mellett mindig törzsszám szerepel.) Ha több helyrajzi szám is tartozik egy törzsszámhoz, akkor a fejlécben valamennyi számot feltüntettük. Amennyiben ilyen es...