Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
10.22 MB
2010-05-21 15:44:04
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
303
2337
Rövid leírás | Teljes leírás (318.77 KB)

Zala 1880 augusztus

Zala megyei érdekű közművelődési, társadalmi és gazdászati hetilap


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

32. szám.
Nagykanizsa, 1880. szordáti, augusztus 4-én.
VII. évfolyam;
ttadöhlYtttl: PímUI Ffitop könyvkor** fedése. UjvAraeUs útra*. 611 mám.
Bfltemu Ütk: ém 6 H Fél-ém S K M^yedém l frt 60 kr.
Hirdetmények^ 6 Hasábos petitsoregyszer 1 kr. Ilttiiln bUdefcósnél ú kr. Bé-
ly*dij » b-
ZALA
MEGYEI ÉRDEKO.
Szerkesztői iroda- Hon a lap szellemi rémét illett jtözlemények küldsodők Uj városház uleta 613. se.
iWmentedeo levelek csak. ismert kezekből fogadtatnak el: Kéziratok vissza nem küldőinek.
Nytlttér: PetíUora 10 kr.
llndAMD t. olvasóink, kik a hátralékok ügyében a kiadóhivatal által levelet kaptak, tlute-lettellenen kéretnek, hogy az abban kifejezett, kérelemnek minél hamarabb eleget tenni szíveskedjenek.
A kiadóhivatal.
KÓZMÖ V ELÓDÉS1, TÁRSAD A LMI ^ G A ZD Á S Z AT I H ET IL A P A ZALAMWHKI GAZD. EGYESÜLET ÉS TÖBBj MÁS EGYLET HIVATALOS KÖZLÖNYE.
ti
Ha ugy volna!
At alföldön utaztam. — As országút két oldalán sárga kalászos buza ringatódzott; messze, amerre a szem tekintett kövér- legelőkön, dús busa- és kukoriczafóldfkeii kívül egyebet alig lehetett látni. A kocsikerekek egyhangú zakatolása, a nagy melegség, mely ellen alig ▼olt képes megvédeni szélesen kiterjesztett esernyőm, félálomba ringatott; — hátradőlve, átengedtem magamat az éd«i szunnyadózásnak. Az álomképek tünde viliikként ker-geték egymást, végre megakadt lelkem *gy képen Ezer éves ősz ember ragadta m«g karomat, és vezetett, menésünk a repüléshez hasonlított. | mtjntüirk falvakon, városokon k*retz- ! tiki, folyók mentén, hajón, gőzkocaiu, . ktllftnfélé járműveken; a febérszaká- \' laa tisztei ő*z íuiodenUtt mutatott, 1 fígV\'-lmeztetett Falun kens/^tül jöt-Mtiik, éppen vasárnap lehetett. A zöld . tu elírok uiö-íül feh«\'rlő, mocsoktalan tissUssgu názak kellemes benyomást teti«k ráiu. Végru egy dombra értünk. Azén állott a kicsi, de szép templom. Épben oda sereglett a nép. Férfiak," aaaZonyok, gyermekek, mind az ünnepnaphoz méltóan tiszta ruhában, tiszta külsősei. A nép begyült a
templomba, ájtatosan elfoglalta helyét. A pap misét mondott, az orgona szólt} a nép énekelt, -szép öiszhang-satoi karban. Azután prédikált a pap. Beszélt az erényről és a bűnről, a tiszta Öntudatról, az Istennek tetsző, szorgalmas munkáról, mely sok rosttól megóv. Azután megáldotta híveit A templompól kijövet azt mondtam a nyájas jősz embernek, hogy vezesseu a korcsmához, el is mentünk oda, benéztünk, nem volt ott egy ember sem, a kocsmáros egykedvűen Hr pipáját a korcsma ajtaja előtt A paplak mellett láttuk az iskolát, egy ajtó feleit ezt a felírást: 9(Xvatékóru. Tovább siettünk; egy másik faluba értünk; munkanap
stb. állapotoki sem volt már
t; öngyilkosság egy fcvek óUi emberölés, rablás,\'|U>1 vajIm nem {történt; az az egy csinkelopái, melf bejelentetett tévedését alapult; otj tol volt fm-litve, hogy sg^ gazdag ember 2000 frtot vesztett e|, azt egy igen szegény ember qiegtaUílta és saoaoal visszahozta annak, aki elypsztette. Erre valaki ,azt a megjegyzést tette, hogy ilyen dolgokat, melyeit maguktól értetődnek, nem kell elmondani. Azt is elmondta a {jelentésttevő, hogy a koldulási törvény, mely szükségből hozatott, hatályon kivíll helyeztetett, mivel azr utolsó jelentés szerint az egész környéken és mégyében nincs koldus, jt fiatalok mind dolgoznak,
volt A nép izzadt a mezőn, a verej- az elaggottak és munkaképtelenek téktől izzadó arezok mosolygók, elé- | már fll helyezte az ápoló-
gültek voltak; bent a faluban csak intézetbe. Ezt az utóbbi jelentést
az Öregekkel és gyermekekkel találkoztunk, itt-ott egy mfl helyben víg dana mellett dolgoztak; tovább siettünk, városba értünk, egyenes ntezák szeldelté...