Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
15.04 MB
2010-05-26 14:11:36
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
454
2309
Rövid leírás | Teljes leírás (435.85 KB)

Zala 1884 június

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

24. szám.
Na^y-Kanizsa, 1884, juníus 1-én,
XI. évfolyam.
stttxi eitmo e u adódta-
TAV B^ÍU-KUM 4 ix.
fcUa&a » I»(ümU«bí tésatssvaastkssó ktafcatay, további atöftMÚiwk, M*íó« ttaüaok, kiráatoMk «*t td« UtánadSZ.
e*ra>«nuu«a Uv«l«k crifftk luurt kt-MkWU fofuluiuk al.
Kéoirütok yím»» im klldtuwk.
Ml
POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.*
A Zalamegyei ügyvédíjylet, a Nagy-Ksnlzasl- és Délnalai takarékpénztárak, Bankegyesfilet, is Alsó-muraközi takarékpénztár részvénytársaság és önsegélyző szüvetkl hivatalos közlönye.
KI/JNZBTJEMI ifeAX
Kft* 4rr, VllÜVM
wmttym
• pt v w I .
lOTettwk JflUtnyoaut MAJBÍIUU*!
invMa «fjék MvataJss Mérni mí Kihkr. lélméyui MII 10" máig I m, imiiI wíisdéB ásóért '1, kr.
Nyllttér petitsers 10 kr \
Megjelenik Nagu-Knnlxmin hétenktnt egytxer: Va§tim<ip.
Itten hozott!
Pflakösd ünnepe ssidén kettős ünnepe lesz Kanizsa vArosáftak és kei ületének. Ar ünnepi hsrsngzógásba bele fog vegyülni a lelkesedés kiállása és a templomi .szónoklatnál nem kisebb figyelem: mel fogják hallgatni azt a férfiút, ki ez Ünnepnapon jó le először közénk, hogy a hazaszeretetet, a haladást és felvilágosodást hivatott ajakkal hirdesse.
Piros pünkösd napjá sz idén kettős ünnep: ezen a napon jelenik mtg Falk Miksa először közöttünk.
Falk még nem volt nálunk, még nem ismer bennünket, csak annyit tud rólunk, hogy mi lelkesedünk élvéért, bámuljuk működését, tiszteljük személyét és e lelkesedéiből, e bámulatból, e tisz teletbói kifolyólag kértük fel arra, hogy kerületünk jelöltségét, elfogadja. Tehát ha reá nézve idegenek közé jó is, az előbbiekből' következőleg biztos lehet abbau, hogy szeretettel fogadjuk és büszkék leszünk azokra a pillanatokra, melyeket körünkben tölt.
Mert ha mi ismeretlenek vagyunk is előtte, de Falk Miíctát ismeri nálunk mindenki, nevét még ellenfelei is tisztelettel említik. Mi tudjuk, ki ó és épen mert tudtuk, azért olyan nagy a mi örömünk, azért olyan kitörő a mi lelkesedésünk.
Holnap, pünkösd vo sár napján, fogjuk őt Itthon, városunkban, nemcsak látni, de hallani is. Falk Miksa, a ibevett szokáshoz hiven, el fogja mondani programm-ját, hogy azok, akik őt megakarják választani, tisztában legyenek as iránt, milyen elveket vall és minek s cselekvésére vállalkozik jelöltjük.
Talán felesleges is megjegyeznünk, hogy Falk Miksa szájából az ilyen nyilatkozat valósággal országos jelentőségű Az ó beszédét feszült figyelemmel kíséri ss egész hszs, a szabadelvű párt épen ugy mint mind a két ellenzék ; s/aval ép oly fontossk, akárhány esetben sok-
kai, fontosabbsk, mint ha valamelyik minisster moudta volna.
Hogy mit iog nekünk mondán! Falk Miksa, szi körülbelül előre tudjuk. Hiszen ifmerjük eddigi xniködéaét, ismerjük elveit és tudjuk, mim vsu szüksége ss országnak, mlro van szükségünk nekünk. Hogy as ó tgliz cselekvése ss orsrég nak éa kei ületének érdekében, jól felfogott érdekében, fog töiténni, valamint történt eddig is. afelől nyugodtak vagyunk*
Es mégis buzgó figyelemmel, valóságos ájtatoksággal lógjuk hallgatni ais-vált, mert tanulunk; belőlük egyei, smit soha eléggé nem tanplhs tutik, ami soha eléggé nem vésődhetik be szivünkbe t tanulunk azokból |S szavak bői Aasa-utretetet.
Nem árt. a hazaszeretetet, mely tele szájjal szóit hjsngaatoa frázisokban nyilvánul, nem azt, mely port hint s nép szemébe, mely folyton tiránkozik zsarnoki elnyomásról, elviselhetlen terhekről; nem azt mely folytonosan vég-romlást és pusztulási említ s ezáltal nem hogy felemelne, dej lesújt bennünket: Fulk Miksa szavaiból nem ezt a bsza-szei eletet fogjuk tanulni*
De igenis hirdetni fogj* ő nekünk a hazának azt a szeretetét, mely buzgő törekvéssel, komoly...