Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
20.88 MB
2011-02-16 10:27:35
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
887
3037
Rövid leírás | Teljes leírás (363.12 KB)

Zala 1886 január

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

X
1. Rám.
Nagy-Kanizsa, 1880. január 1-én.
Xm. évfolyam.
| I
"WKZ^BMT\'.\'WKt i I^MMM 4. M
N
yiillllnkli ............ t
M«»*KMImi M Mt tmmrni Utík Ml %Mlta«Mft ci
®
KMnMí Hmm M bei ; m az m zxx
ZALA
-f
1 J
X\' ^lltilcal és f^y&M tartalmi* 2i®tllap.
JL A Zaltmtgyet <"6Y*ádegytet. a Nagy-Kanimi- é$ Délzalai takarékpénztárak, Bankegyeaület Á *tH u Alaó-murakőn lakarékpénxtár réacvénytánaaág és önt. azdvetk. hivatalos közlönye. Ha\'1
Megjelenik Va|X-Kjuüiiá& hetenkint ifynir: vaiánap.
xnt stx hí afT
JT tiAmrrfm iaas
I *t - fcr íj
?: 3.:\' I
g IMmMi jnáv/MiS ■ÉeiVtataafc M
) Arvartal t «gfM Kwnto hlaéiiaiajali : j
B\' 10 Ir Miméibe Mii 100 í frt igM r
B" Rgfca «vr»\'
mm I Mmjtékm
tmmtm afaot* —Hrf «gy ftf k#*/ 1
■ I 4
SjtUtér petttaera M kr ; ZZZ : zrz ZXX _ zxx xx
KlSflutéli fllhivil.
Lepnek, a Karín, ujé*vel pálya/atiaé-oak UMabarMllh évéi kiadi Mf.
iIMm ea alkelomfcél Tlpoank éi hm* lytek t. kiVtAnaéfét lapnak pirtoláaára, elő-fUetéire, hívjuk fel, lolasljgaaaik isrtjuk, íjn réazletiiiw körülírni aat a prograanaot, mélyet a lap maga kittaéit. Tizenkét év Ma (ömkftuk, íárad ts a lap kbftxMi ezétjá-sak tléréaén: • megye éa váró* intefttgencziá-jájuk imiléeén, kultúrába tOrekvéailnek bmgO teasogatáaán, valódi érdekeinek, agy löl-fflfíní lafalé rendiihillen amgvédelamsétée. Tizenkét év éta láthatta Zalamegye éi Nagy-Kaniaae vároa kOaóniéga, bogy a lila, lé Irat éti minden Altiéit éi meflékérde-kai, Hután éi egyedfll eaak a kfta-ugyü akarja iiolgélef éi mroigáijais mirden tehetsége éi araH) Martot.
Btkukéu éi Anénatial mondhatjuk, begy a tizenkét évi tirádáéi nem umnmU sikertelen; aagyoa aok oaaménk termékeny la* tejra lalaH é* meghozta g) Qmoksaét. Szavunkat gyakran magion tol* ák A* belyaan*k találták ott, M • k8a0a«éf érdekéről volt mó éi kévették eseréey lenáoaaakal agyea-rük a kéznek érdakékan.
A megye éi város Ügyeiben aem volt footoaabb BMaaaaatfmely!iet miadeokor boáié flitn unitunk volna a kéivélemény ingallata éi tiüta emggyéeftdéatknk aaerinl. ía ka — a kftaénség valódi érdaka nempoat* jakét — m áramlatnak etfenéhe keUe»t ané-gülnönk, faagtattak est U, nem térödva önmagunkkal. Ai igaaaág éi meggy Aaódée ve* •érall bennünket mindig.
Igy Inai aaaiáa ii. Ifiani okunk áttérni a* addlf kftviiait iraaytol. Lapnnk aiantoi Hi kiaaréiag magyii, halyi ttallamft <an. A magi* potttika o^néléaai méaokra bisrak; mi aal a kért, maiyhan mmgnnk, alég lonioa-nnk tartjuk ü alég lenni valót találunk banna. A mai lati mindig karQI)ftk a aolajta^ haaaont alant éa ami nitaaméayt aya|tonk kéiénaégtekaak, iaon vagyaak, kogy aa ét-vaaataa éi haatnoa lagyan.
A Imim irodalmi aivte áll éi arréi l n^n fog lauülni Ttoankél év alatt agyra | m^bödMi; gyarapodott aréban éa esel* \' lambaa.
Még aagynkk ■ankiMUti, még W-kaaabb boagóiégra már eaak ax ftaxtönfahel kaanflakat, ha a köiönaég minél tsélaaabb ! roérvQ limoptáaéval arról gyéi amg mio* | kat, bogy a munkámégot, a lalkaaaégat kállaiig méltányolja. Ea laa< agyaaaramlnd lagacabb jnlalmnnk.
Nabéa álláapontonk van a vidéki aajté ünyarn viaaoayai köti, melyek bennünket annyival vniyoaábbaa érinlaoak, mert az ailanxéki áramlattól elborított megyében a j mi lipunk u egyedüli, mely a iiabadal-vA párt lobo|dja alatt kOad raadlC-halion QI.
ts — bérmj nabéa a k&xdilam — mi , küzdünk tovább. Nem ejij&k ki ketQnliél a I láaalót, malyot mi a lilvirágzáa itaitajtaak | iamarttnk.
Aki • iáaald biva, a/t kétazeree érdek I OeetAnAcbati arra,\' hogy • Zalét témogaaaa.
Lapnak mindan rovata axaninl ía kiváló gonddal, aa iroda...