Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
7.44 MB
2011-02-16 11:38:55
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
339
2757
Rövid leírás | Teljes leírás (244.8 KB)

Zala 1886 március

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

10. szám.
Nagy-Kanizsa, 1886. márczius 7-én.
XIII. évfolyam.
ImtIMIUMI fc^M-^M, 14* IaÜmUI » kf miIIimI rétién wtmX-kasé rUw káaloaésj.
Hilétlntili Vámbái nío*. I.
BénwatotlM tavabk osk iumt tank* Ml fccaéutask «L
Itrintok tum küldetnek.
xd " ~ ni* ~ |H ~m ~
ZALA
Folltilsai és vegyes tartalzziu. lietllap.
A Zalamegyei ügyvédegylet a Nagy-Kanizsai- és Délfatíi takarékpénztárak. Bankegyesület az Alstf-rauraközi takarékpénztár részvénytársaság és öns szövelk. hivatalos közlönye.
y Epln «»r« fl filém >
TAJtmUtW iftAS; 1, . ..ftfti
l
26 ,
juáifMi txúktUluk. M
iiwW • tfyéfc* huiflfW kirtl*fa»Hiydt ; j M kr béJj-ejiijaa M«l W ssói* 4 Irt. J mítd bésAm MÜn ip M kr. B
Vyilttér jstlt»»ra 10 kr.
XZX 1 CZ. XZZ XXX XZX rlH
(ttegjelanlk^
Wagy-KaniTitán hetenkint egyszer: vasárnap.
Szinugyünk.
Nagykanizsa n&r^s. 5.
Lapunk egy más helyén meg-emlékszünk imi diplomácsisi levélváltásról, mely városunk rendőrkapitánya és ások között * színigazgatók közt folyt, kik a tavaszi szezont Kanizsán szeretnék tölteni.
A dolog veleje abban ált, hogy egy színigazgató folyamodik Kanizsára, a kapitányság megadja neki as enge délyt; erre folyamodik egy másik is, kit a kapitányság arról értetít, hogy as engedélyt már kiadta as elóbbinek; a másik igazgató erre megírja, hogy azért bízvást megadhatják neki as engedélyt, mert as előbb folyamodott és engedélyt nyert igssgató megbukott, társulata feloszlott, 6 maga és neje vendégszerepelni jár idegen táraulatokhoz stb. — Most a rendőrvég fet hívja nyilatkozattételre az előbbi igazgatót és addig r függőben marad a kérdés\'
De ez véglegesen megoldva még akkor sem lesz, ha a két igazgató közül valamelyik csakugyan ksp engedélyt és élni akar eszelsz engedély -lyel. Damoklea kardjaként függ feletíe a Szarvas szálló tulajdonosának előre kiszámithstlsn saándéka és hajlama A 8zarTatban van az egyedüli terem, ahol városunk bsn színi elősdások tarthatók. Ha a azállótulajdonosnak egyik ▼agy másik igazgató és társulat nem tetszik, — nem adja ki neki a termet és ^kkor a kspitánysági engedély dacaára aem jöhet Kanizsára a színtársulat -
A rendőrfőkapitány snnak adhatja as engedélyt, aki neki tetszik, a szálló tulajdonos azt a társulatot f<*adja be, melyet akar; —» a nagykanizsai ssán-ügynek jelenleg két határozó. döntő faktora van: a rendőrkapitány és a Szarvas vendéglős
Ea a két sarkpont pedig, mely
körül a mi ssinügyünk forog, sehogy aem felel meg aem gaegának as ügy kulturális fontosságának, aem annak a a szellemi nívónak, melyen állónak mi városunk közönségét tartjuk, aem végre azoknak az igényeknek, melye ket ebből kifolyólag es a közönség a művésziek iránt táplál.
Lássuk közelebbről e két faktort.
Először a rendőrkapitányi hivatal, mely a maga belátása szerint adja, vagy tagadja meg as engedélyt
Azt hisszük) e sorok korántsem képesnek gáncsot, vsgy szemrehányást a rendőrkspilányi hivatal réssére, ha azt mondjuk, hogy a főkapitány belátása még nem képez elég garsneaiát arra, hogy valóban érdemes társulat kapja e meg az engedélyt és nem ta-gsdtatik-e es meg olyantól, mely érdemesebb lenne reá. Es igen könnyen megeshetik, annélkül, hogy aa enge délVek felett korlátlan hatalommal uralkodó kapitányságot ezért bármi vád, vsgy kifogás illethetné A hiba egyesepyedül a rendszerben vsn mely es engedély megadását vagy meg-tagsdására nézve a kapitányságot kizárólagos fórummá teszi.
Utórégre is, senki sem követel* heti a rendőrkapitánytól, hogy színtársulatoknak pláne látatlanban való megbirálásában csalhatatlan legyen De sót msga a bírálat ia egyszerűen lehetetlen ott, ahol sem szabály, sem gyakorlat nincs arra nézve, ...