Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
10.56 MB
2011-02-16 11:44:40
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
415
2816
Rövid leírás | Teljes leírás (341.66 KB)

Zala 1886 május

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

18. szám.
Nagy-Kanizsa, 1886. május 2-án.
XIII. évfolyam.

m ss nxr
IwImthÉi mtem, 4. n
li<ti>«Ot l«f wllial iliiln
y>iy t f>ltm, I.
j BánmUtU« UraUk mák é$mati Utak Q Ml fog tiltatnak sL
ZALA
Folltlfeal ée -végyee tartalrrLp. Hetilap. Kétinfk TU«a Ma kii^Mk JL a Zalamegyei ügyvédegylejL a Nagy-Kanizsai- és Délzalai lakaréKpénztárak, üankegyesület
az Alsó-muraközi takarékpénztár részvénytársaság és öos. szőreik, hivatalos közlönye.
Megjelenik Nag-y-Kanixsán hetenkint egyszer: vasárnap.
TT* " TT T** "ttt ryr
xxs" sr ~ sí " szx xxz •ELdfiZÉTÉSf XÚl.
Un im
Félérre
MtfjMám
6 tri - kf í ii fiO ii
V
BirJHlnk juúnjfonn ssinlífstssk.
Árverési a egyéb hirttaios hirdetmények 30 kr WU-fl/dijon falai 100 Méif 1 frt •inntaí Mindtn uóéft HJ kr.
MylltUr pstltsor* 10 kr.
▲ szabadelvű párt Ue&dSje.
N ksn izsa ftpr. 80.
Még egj bosszú év választ él bennünket attÁ as időoviuiói, midőn a politikai pártok országazerte síkra-szállanak és a választási harciban összemérik erejűket, A küzdelem előreláthatólag igen heves less, talán ss egész alkotmányos aera választási mozgalmai között a leghevesebb; nemcsak azért, mert a nép ezúttal fogja először öt évi időtartamra megválasztani azokat, kiket bizalma a törvényhozói tiszt méltóságával ruhás fel, hanem erősebb, élesebb lesz a küzdelem mindenesetre azért is, mert as ellensék lényegének terméssetében fekszik, hogy minél hosszabb ideig van a hatalom polesán as a kormány, mely ellen ő küzd, annál szenvedélyesebben és kiterjedtebb mértékben agitál ellene.
Tisza Kálmán kormánya alkotmányos államban szinte ssokatlsn idő óta tartja a gyeplőt kesében; mire as nj választások ideje megjő, kerek tisenkét esztendős lesz a Tisza kabinet, Csak ez előtte volt többé-kevésbbé epbemer minisztériumok élettartamával egybevetve, toppant hosszú időnek tűnik fel as a tizenkét év.
As ellenzéknek könnyen eredeti forrásaira viasza vezethető érvelődése szerint ez a bosszú kormányzás a hatalomhoz minden eszközzel való ragaszkodásnak kifolyása, de as elfogolatlan, jósán, alkotmányos felfogás e jelenséget csak; a helyes kormány sás, a nép részéről a kormányzás szisztémájával s e szisztéma embereivel való megelégedettség konsekvenosiájánsk tekintheti s ennek tekinti is.
De már benne rejlik as ellensék j fogalmában, hogy elfogulatlansággal nem bírálhatja a kormány működését Az ellentétes álláspont a kormány | hoassu élete által folytonosan nj tápot j nyer; izgatottsága, hogy as általa eílenesett hatalmat nem biija meg-törni, egyre növekszik, sőt elkeseredéssé változik; as esakösökben egyre kevésbbé lesz válogatás; paktál, fusionál, konfundál; agitál, — est tette már a múlt választások alkalmával is és előreláthhtólsg sokkal nagyobb mértékben fogja tenni jövőre, midőn a választás eredményétől az függ, hogy | öt évig — igen nagy idő egy ellenzéknek — ismét csak a sóvár eped és-nek, a szélmalom harczuak. a tehetetlen ökölmutogatásnak sivár korszakát élje Mi — a szabsdelvüpárt részéről -általánosságban teljes nyugalommal | tekintünk most már es eredmény elé. Tudjuk, In gy ss ország tulnyomólsg nagyobb részének bizalma rendit het-lentÖ ragaszkodik ahhos a politikai és kormánysási elvhez, melyet a jelenlegi i kormányfő és kormány beli társai követ-I nek; tndjuk, hogy 1 nem is volt e bisalomnak sem a múltban sem a jelenben oka a megrendülésre és ép oly szilárd tudattá válik bennünk az a nit, hogy ez a politika, ez az elv a ennek hivatott emberei ismét teljes diadallal fognak kikerülni a választási harczból.
Különben aránylag még messze I van as ss idő, melyben e harcs lefog folyni s ennek esélyeivel már ma foglalkozni, teljese...