Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
9.39 MB
2011-02-16 13:16:18
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
482
2673
Rövid leírás | Teljes leírás (307.72 KB)

Zala 1886 július

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

27 m&m.
Nagy-KaiiiMft, 1886 juMus 4-én.
XIIL évfolyam.
; ....... * —1 I M \',\' | 1 1 1 H—!-r—m 1 H r " ! 1 >—f-1 1 " " N-1
S \' \\ jÜ ■• • ^ ... [* "" *V \' \'ftiij llr I 11 i : j 1 |t \'jJL \' ; Ö^J 1 i ,!} I I \' j, \' |\' L 1 • I / 17V
ffii m m m m m n|| . . \' I I * Bh\' m; gx ~xtx m ^bt hbH
w W^^W TH[t hff}\\ TÉP \' A n w^iwrtwjiiiwj | TP
: . f # 4\'f A I fii A ■ a ífcr :::;: Hí? i
[ . f-MH ! ! Hi.m • I II v I! n w Í. . • i » » . []
I
- .............. if"■ ^\'B11 • 1 y
mwrtwilltf. &*|M-NM». f t:. !| MitiUwttf alap yul^mi Ktún n»l N wMsI k$xlemé»y.
U fcUáéhWatal: VitttoMx-ntm, \\
I BftnHwtotlea Javatok csak ismeri ktuk B Vül fogadliiltiak *(.
IFoUtlltii éts vegyes tartalm. vt fcietllap.
K«t iratok vimi n«m küldetnek m xrx rxx xzi rxx
A Zala megyei ügy védigyííjjj jit i tyjWfo
az AlstVniurakfei l^kar^^p^11^11! ír<^4Jivéaylár»íasAg
A
Sir
nqjfr"
Megjelenik Nagy-KanltaAn hetenkint eyyizer^ vasárnap.
itrnj -(nkar^kpérv.lámk, Ifankegyesíilet ö\'nil sfcovi;ik. hivniulos közlönye.
V . V
Előfizetési folhftá^ >
n IJL*l»" x 1
IHHfi. évi JmIIii* «lrc**«Ml»«Tl f»-IjamAra.
Jülius 1 jével uj élöfizeíést nyilunk Ispunkre. < Midim ez alkalommal lapuuk fíégi barátjait élöfbíólési\'ik megújítására lelkérnö)c, a t. közönséget is ujbúl felhívjuk lapunk pártolására.
A »Z*ta« mini po.ltt.ikni és társadalmi \' lap edmg ím mindig még lelelni iparkodott sxcn köpi élményeknek, mefreket mai nnp egy vidéki lap firáity támasztani leheli K#x-leroenyei irodalmi ísxin vonalon áljollak h válioxalpaság tekintetében ia kiáltja a hason-nemű vidéki lapokkal a versenyt.
B {habár jelsö sorban különösen, helyi érdekeket képvisel,. figyelmét ezen tol még lobban Ki (ojAa terjeszteni a megye tölibi vidékeire is, és a. tár*nfialom vngy közügy larén, bárhol fáimer&lő mozzanatokról gyorsan (pgaatc. eiíesöliú olvasóink..
Ki nem lógja tagadhatni, hogy megyénkben és városunkban minden téren aok még a leend I Ugy mint eddig,, ezután ís figyelmeit el ni iogjuk intéző küréiiyket a jnetűni niulaszt pokra, aü\'r getni lógjuk a Itálaszl hatatlan teendőket egyszóval önzetlenül tovább is megt^arpduVik a kOxügynek.a lro/orlségnek
sajtót, s nem tnjtrlegcs emellOl annyit .livpn,! rajtóra axüksége vaé •kevés- belátásra, untja
a körd)ményml, ki nint amaltói.f^j ji\'Hléki a lj\\ísp(laloJi)i>nff, s íiá ai vidéki anytót
csak úgy félvállról} né||ik, niei\'|he?íiigónt olva H/.öljsBgléi\'l \'ottj a hol Ag g|)|<l(|ki}i|iWi\\u«k
annsk fonlosságál a vidéki lapok li\'/i oife: |(okmérőjét ki\'pe/.ikv j
Azért újra Uéni a k^hiléigpt, \'hogy
hogy Nnár keleikeséié jiillanatAlmn ve|tle(ke jogosultsA^At arra, hogy egy
F4
el- i ai
^ HinUlértt j«i4nyo*afl txiailttata^.
Árverési a égytb bivaUMi klrdataMuiyak ;w kr bétyé|d|)0R feliil ÍOÜ^x/ilk I Irt axontní |aiadm nMri agy Ül kr.
Mylltfeér pattnora 10 tar.
XXI XXX xxx.xxx xxx
lapunkat ^ártlogojni lás mértékébex kép^ iohbnn meg (ogjíjft Jkli egy^d&l nemes c^éljufe
dveppAióki n párlo-mi i>»| mim|johhan és elitem a vjdélci sajtó
konal aopl^ fa m hoj^y hang\'
A NXcrkviixIAvt\'K Ax elófízerási Krak a Ibii éléi) láilmiók.
\' A ltln<lA)il» nini.
A „Nyilatkozat."
sxolgála mindbn
H
günkjVR
• Ab
ában, írely lőlunk elvárluiija, hogy rányban (elvilágosítsak, i fexélra azoptairnekfinV Ím axQksé. i a kor/tnseg tönwgcífebh pártolására, ixdilani ott, a-kél kell, sohasem szQn*
tönk meg s mindig hangoztatjuk, hogy sze-r^irtw |iersáö