Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
12.79 MB
2011-02-16 13:18:00
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
374
3311
Rövid leírás | Teljes leírás (371.29 KB)

Zala 1886 augusztus

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

31 szám.
\' ( i Í*M r Nagy-Kanizsa, 1886 ángvnztus 1-én.
XIII. évfolyam,
i
I I
1
fl 4. M.
iiWmM a Up mtümmí r+méct tmai-Maé kikIM kklwk}
i TlwHnic^ t
livtltk wk ia*«t Uwk-Ml lfr»rtt»tart «L
I 1 VT ■
jiyniijpjri
di m v . m
FLóPturrtai ARAK
^ \'f 5 frt - 0
t • fel I i .. m i n
KtalHtok viim *•« kitótUwk.
! Politikai és •vgybm taUtalrxin iije\'tílajp. / - j A Zalamegyei ügyvédeg|lcl. a Nagy-lú rúzsai- és ÓtósOni takarékpénztárak, Bankegyesület TH ^ az Alsó-muraköít Uksríkpénzlár rravénytárssmg és onts. wövcik. hivatalos közlönye. .
11 Rffaa ....
H filém
n *«|**Um V ilU .!_
jj HirJtffaah )«iáa7MM ui*ltt»t»ai | H
(1 Arv«ri*i ■ «g;vU klf»u|w VinUtatoyU jj
5 »kr JSIratlkM MII tOOaatic I tt U *zon»«l mindén M*et •€ 1 ÍM kr. | D
NyittUr psttfeora 10 kr. m nr-rm jui iin
Megjelenik Nagy-Kaniasán hetedjzlnt egyszer: vasárnap.
Hol vm Zaliae^ye?
Á Janaaki-aflfsir fölött már népen elsimultak a hullámok; a magyarorsiági közvélemény, mely felháborodásában rendet medréből kicsapott, iámét rendes folyását vette, • valóban aat hihetie mindenki, hogy aa ügy véget ért, nem fogja többé felbolygatni aenki; éa ime. mintha csak épen Hentsi sírjának megkoasorusUtáü kellett *oliu hozsá, bory a nemiét ki ne jöbeseen felháborodásából*: Edelsheim Gyulsy nyugdijsstatik, Janaaky előléptettetik,
Báirmi)y loyalia értelmeket is táp láljon a magyar nemset felséges királya iránt, kihea sa alatvalói hűség legbensőbb érvelmeivel rsgasakodik : a magyar nemset aa emiitett tényben aa alkotmányos intézmények veszélyezte tétét, a katonai párt felfllkerekedését, a miniszterelnök desavoualáaát látja s ea ellen loyalia éiaelmeinek épségében tartásával tiltakozni készül.
A fővárosban auguiztua 1-én less népgyűlés pártkUlönWg nélkül, s a {óvárost köteini fogiák a vidéki nagyobb \\ árosuk is hogy i bizonyságot legyenek srrál, miszerint a nemzet alkotmányé*jogainak bárminemű csorbításai ellen Magyarország népe mindig tiltakozni fog.
E mozgslommsl szemben kérdezzük mi: Hol ebn, hol marad Zalame-ffjfff Az a megye, mely egykoron veséi* zer epet játszott, mely felé egy lnor ugy tekintettek, mint aa igaahivő klek ka felé? Hol van as a fenegye, mely egykoron szavának súlyával viaaahangot keltett al agéaa országban? Aa a megye fájdalom ninos m hol. Mert ott, hol etöbb a közügyek iránti buagó lelkesedés ösztönzött tetre kicsit-nagyot, ott fásult közöny fll nehéz köd gyanánt a sziveken, melyek érzéketlenek tudnak meredni aa országos mozgalmakkal szemben, mikor a nem Zet megsértett közérzülete fájdalmas
hullámzásban kémül kicsapni medréből Magokba fojtják a keservet, halad mindenki a maga Utján, restel nyilatkozni. Minfháf évek óta már egéez tehetségét, tevékenysége erejlí aa országgyűlési képviselőválasztás al halmával kitejtetti óriási agitatióra tartaná fenn, a felesleges lenne más alkalmakkor is megmutatni, hogy fel tud lelkesedni fel tud lángolni még, mikor fk slkoimányos érzület begyőaéoéről van apó.
Valóben helyén van aa a kérdés, hova lett a mi megyénk?
A sajtótól elváqák u szót, de hol marad a támogatás? Elvárják tőle aa. impulauat, de ba mögöttünk találjuk is városunkat —} Kanizsát, hol a megye?
Nem volt még kérdéa, ahol ez szarát hallatta volna 8 ha a sajtó megadja rá aa tmpnlsnet, beszélnek róla s napi rendre tétnek fölötte
És mi több: Megtörtént már, hogy Rsnissa felszólalj nyilatkozott, hallatta izavát, nemcssk lokális érdekű dol gokban, ámde Kuuiisát hnézik a wt-Qytbfn, rftérsztirp/i nm tsmntÁt e/t a azért ha, történik ia valami, nem teljed ki i megyére. Azok akiit\' a vármegyét képesik. mélyen kall\' gamsk. \'
A dermesztő közöny, melyei ép...