Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.55 MB
2006-08-28 11:44:41
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
816
7598
Rövid leírás | Teljes leírás (524.68 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1876. fszeptember 071-078.szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

5AGY-IANIZ8A, 1876, september 3-an.

71-llc

Tlaenötödik évfolyam.


?afc*EHtast*sl ár:
I „éo ivrs . . » *«-
fAlsp Uksts I
«t a
Taka-: (611-
axint, — anyagi részét
! illeti közlemények pe-i (Bg a Uadókoz bér-
icoír
KlráStsss*
ból p.titaorba. ucáaur « • •»»*•• „ábbi «orírt 4 kr.
WUsstosatt
BerBsanKtlen leraJek eaak ismert munkatársaktól fnf/adtatnak el
10
inestári illetek minden „ biHetéaert kSIOr 10 kr. tseteodt.
ZALAI IOZL0IT
tlóbb: .ZALA-SOMOOYI KÖZLŐNTT.'
Kásiratok Tiasaa n*m küldetnek.
J,'
várM Iwlyhatétiujárak. iw^cBItabaa i „ra<n,Hwiml k«r»«ket1eW • Ipartuiric", i ,iugy-kaittz(ai takarékpénztár' a .zalamgyei általaim tanító-testület', a .Zala-SaeMsy' (ézfeajézási nszvmytárttdat (tübfe -ügyei w vártti egyesfliet kivatalet értetitije.
Hetenklnt kétszer, vasárnap- s csütörtökön, megjelenő vegyes tartalmú lap.

Kend a* Alvlncsy ?
in.
Az, aki a magyarosodás ügyét előmozdítani és buzdítani akarja, reménye horgonyát kevéssé vetheti egy-két germaniza-tióv'al emlitett egyesületünkre, melyeket si-cut figura docet átváltoztatni nem lehet; oly tényezőkre kell tehát a figyelmet és jó erőket fordítani, melyek az élvezet ezége alatt a kedvtelésnél egyidejűleg jobb szájízt aduk arra, hogy a magyarra is adjunk valamit és abból is tartsunk valamit jónak.
A szini kérdéssel nem lett volna helyes felvetni az egyház és iskola kérdését is, de a casus bellit keresvén S. S. ur, már szó nélkül nem hagyhattam annyival kevésbbé, mert igazam van.
Kétségtelen, hogy a játék élvezete és látAsa könnyedén hat a kedélyre és mert szórakozással karöltve jár, legfogékonyabb* teszi a kedélyt az iránt, mit játszunk és ezekbúi mit latunk.
Hisz a „Falu rossza" az éneklés kedvet százszorta jobban emelte, mint minden dalárda; ennek előadása után a suszterinasok sem dudolUk mást, mint:
.Vörös bort ittam' stb.
íme, egy szini előadás is okoz hatást, hát a többi.
A hol megfeneklett baj elenyésztéríl tan szó és ha e baj a sociális életbe vette magát, az általa áthatott egyesületek bármiként törekedjenek is, érezhető lökést a javulásra nem adhatnak, oly orvoslás szükséges, mely nem sért sem egyént, sem osztályt, sem egyesületet.
Ha egyesületeinket (már a németeket) feltámasztani akarnók, mindenesetre azon volna a kérdés rendje, hogy a germanisatiót

eddig tflró, vagy honosító elnököket és választmányokat cassáljuk, kik pedig igen jó-ravaló és befolyásos polgárok lehetnek.
Mily elkeseredés, visszavonnlást okozna mindez? Hány személyi ambitió sértetnék vérig?
A színház nem bánt senkit, sőt vonz, nemesit és összehozza a szórakozás és nemesülésre boldog, boldogtalant.
Szóval, nem bántunk senkit, ha sarkaljuk a magyar színházba járni, sít ha kissé mulatuiasikerül,megköszöni buzdításunkat, kedvet kap máskorra is; becsülni tanulja az élvezettel a nyelvet és fog valamit adni arra, hogy értse és beszélje otthonn, kávéházban és mindenütt és ha egyszerre nem mind is, lassanként többen többen.
Lássa S. S. ur, hogy mily rágalmazó-lag vádolja a magyar ifjúságot, hogy nem tesz. Kérdezze meg azokat, kik az .ifjúsági kör* felolvasásain jelen voltak — és voltak kíváncsiságból jelen sokan, kik nem bírják a nyelvet egyik vagy másik ismerőssel, hogy sóhajtoztak: „bár teljesen értenők' és e sóhaj már csirája annak, hogy törekedni fog érteni és ez a magyar ifjúság tesz éa tenni fog és lesz is eredménye, mert tisztán magyar és nemes szelleme van és hatása leend is működésének és hiszem is, h...