Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
12.37 MB
2010-06-03 11:52:36
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
264
1654
Rövid leírás | Teljes leírás (388.9 KB)

Zala 1888 április

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


14. szám.
Nagy-Kanizsa, 1888. április 11 -én.
XV. évfolyam
2X2
in . .m : xxx
f
easrkaaaUséfi
| Uukrinj * arlái
| Hí l*»ÉÍ»»lll 1smUnni féMif m> %«* «ÍU4W kft»Í9minjr.
H KUdéSWaUt T4w)ib«l« 1. H
m MmmulM l#?ft|»k e*»k ÍMMTI kasak I' Ml fafMlutMk «L R
Itatatok vla
kilrvlMfe-
xxx xxx XXX' xxx
; ' j
Politikai és vegryea tartalmú Üatilap.
A Zalarafgyei ügyvétfegyld, a Nagykanizsai- és Délzalai taiarékpénnArak, Bankegyesfllet az Also-rauraközi takarékpénztár; részvénytársaság és öns. Iszöjelk nivatalos közlönye
t
'Ti^i jfii - p**1 fii 1 iir RLÖriUTlSI álAI

lein ém . . . i . • Ari — kr. II
rfiftm ..... . 1 „ 50 „ Q
M*jwMm . . . - I • ® » [|
8itd«ti«rt jtüUjwu rtalttMÜk.
ÁmrM f Mnfefoi klrértmktjfk m kr UlfMikn Mtl 100 útig 1 frt *»ntnl «iM«a miért 4U kr.
Ryilttér pttlUor* 10 kr. XXX___XXX —XXX -XXX JZZ -
Megjelenik N*yy-Kanlt»án hetenkint egfrazkr: Ivasárnap.
\
Húsvét.
A természet leveti bilincseit, melyeket h vél íngyos lebe rakott reája; bent h földben örök törvényeknek engedelmeskedve megindul as őserő, a természet titokzatos működéit fejt ki, s hosszú hosszú álmából ébredesni kezd, - feltámad. A kikelet elönti báját mindenre, a mire csak egy melengető sugara esik, s as ember is le* rátva a télnek reája szabott szűk korlátait az Isten szabiid templomában, az itju természetben keres balzsamot aebjeire.
A jelen társsdslmi élet sanyarú viszonyai között, melyben minden em-ber egy átmeneti korosaknak chaoazá-val, zavaraivsl többékevéabbé küzdeni kény télen; az állami élet megoldatlan problémáival szemben, mikor a nemzetiségek bősz harczaegy perezre sem szünetel, s az Isten képére teremtett ember becsének megítélésére furfangos okoHkodások kai keresnek különböző indokokai; az emberiség szegényeinek /jagy nyomorúságát, zsemléivé; lehetetlen örömmel nem üdvözölnünk a húsvétot, a feltámadás ünnepét.
A csüggedő kebelbe mi volna képes vigaszt önteni, ha ez nem ? A bi-zalma't vesztett emberi szívben mi volna képes uj reményt gerjeszteni, j ha az nem, hogy a szenvedés csak ideig i óráig tartó, hogy as emberiség sorsa és hivatása a küzdés és hogy est szén- | tesiteni csak a boldogitó hit képes; az | a hit, mely uj erővel árasat ja el a j lelket, mely megedzi a szivet, s könnyebben elviselhetővé teszi a sors ádáz | csapásait, melyektől egy ember sincs |
I megkímélve; ~ a híj:, mely megéde-siti azt, mi as életben keserű, mely | felemeli a lesújtottál, s minta kikelet melege ielébressli a pld alatt fekvő I csirát, -j- a reménytelenül szenvedő I sziv mélyében a megelégedésj és meg-nyugvás legszebb virágait fakasztja.
A féltámadás ünnepe a piros tojás j magasztos symbolumával az; emberi lélekre (nézve ezer üdvnek i csiráját ] hordja magában, Győzelmet jelent ez, ! magasztos győzelmet, s a győzelem I után az {engesztelő békét
Valamint a kikelet, mely első meleg sugaraival harczolni kénytelen ! a tél hijeg lehellete ellen, mely harcz j végre is ja kikelet győzelmével végződik ; ugy foly és megujul folyton a harcz a világosság és sötétség között, i a hit és hitetlenség között, s a feltárna | dás ünnepe, mely betetőzése a meg váltásnak, symboluma a vil4go**ágéa igazság győzelmének
A feltámadás ünnepe megkspó igazságával megragadja minden keresztény e&ibér szivét Gyermek, ifjú és -'agg egyaiánt érzik ez ünnepnek elbűvölő jelentőségét, az összemjberiségre ! kiható értékét
Mentül jobban forr és pezsdül az az óriási emberóczeán, melyet különböző fogalom szerint emberiségnek, államnak, társadalomnak, nemzetnek neveznek; mentül inkább zk'ig benne és körülötte a szenvedélyek gyak- I ran magasra csspkodó árja, mentül n...