Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.85 MB
2010-06-03 11:57:23
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
778
2242
Rövid leírás | Teljes leírás (312.53 KB)

Zala 1888 augusztus

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


Kp
tekiiűsbrl a . \ lovalj l.l Sllull-. !'ol\.;l(lrk-lH Tt ékeket.
lejfliajíyo ili piiuiot'
A I UsatiNW'll
li.iriiiiM' infi javi ást {néhány nirjrli zá> n állal
.................................................lltmiiiL
Látszerész „■•""" A"í /
^ ym
m A B
élé X (p r ^ K a s y - K mi z s á n /** ^kJvY / : Fölír. Wagner-fél L húl.
/ , W ......,„],_______________________J........ .......■
Nagy-Kamrai, 18X8. jnliiis likban.
• A . ' / mM: v h|
• » — •— -—KanX
rendeztem be. t- Azon kfnölménv. Íiojjt \;ifrv-Kani/>a11 ez időben látslTiszeti AzkH; nincsen. tov szakmában szerzett tapasztalataim indítottak ami. Iwpy ilynemű üzletet rendezzek be.
Raktáron fir/nk tartnni iniiidenncmíi szemüvegeket arany, ezüst. lilékéi. aezél. platt) és kaiiNclilik keretekben. s/Jnliíizl látcsöveket. orvosi niaxhnal-liömérokct üXobfls fürdő- és ablak-hőmérőket. hjíriiny- é* irticrold léiniiérőket. mindennemű ii. in. bor. pálinka./lej stb.-nek ós mindenféle fel nem sorolt lálszcrészctl tárjryakat.
Javításokra ujry az Ara művészeti mini a látizerészeti szakmálkin mindenkor a fogom .fon lila ni és e tekintetben a legjobb erflk és segédeszközök állanak Midelkczeseiiire. szakmália vájró javilásokal, u. ni. flvegek bckMriHiwl, nj keretek kcdlúsíj vagy óra alalt végzek. I
Áruimat a legelső gyárakban vásárolván. ezek kitűnő min/iségérol Írz«'ákedlielcin|
Antidon. Irhái üzletemet ismételten becses figyelmébe ajánlom, iáért o$edcwml hogy alkalmai yynjlsoji arra, miszerint borsos niegelége.dését teljes mértékben kiítdcniollicíísdni.
(Schlld
Vidéki megbízások postafordulattal eszközöltetnek.
Mélvj tisztelettel
Ifj. Cse
tij i t s K.'í \
Irc
Ezennel bátorkodom (Yaságodnak becses tudomására hozni. miszerint Addigi ó rá s • fl z I e t c ál mellé aj legkényesebb igényeknek megfelelő
látszerész-üzletet
és ezzel kapcsolatban
látszerós/iCMl javltó-iiiülielytj
32. szám
Nagy-Kanizsa. 1888. augusztus 5-éo.
XT. évfolyam.
Megjelenik Hagy-Kjutixnán hetenkint egyszer: mánip.
Zadamegye és a phylloxera.
Laptrnkban többször volí ugyan már szó err61 a veszedelemről, mely országunkat rendkívüli módon fenye-^ gefí, ét fájdalom minden jéaJwró intézkedés dioiri folytonosan nagyobb te-rflleteltet fenyeget végpusztulással, — , de Z«ÍiiMfye legjobb bortermő vidékein keresztül utazva, lehetetlen újra meg nem emlékezni a filloxeráról, mely nemzetgasdaaágiink egyik legnevezetesebb ágát. anyagi vagyonosod ásunk egyik legkiválóbb tényezőjét és bortermő vidékünk népének megélhetési forrását tönkremenéssei fenyegeti. Csak végig kell menni a kia-apáti határon, Ta-polcza felől Magyaroson - Houostor-apátin,- Kent helytől Tapolczáig. Szt.-Békállán, Köveskállán, Zánkán. Antsl-lán Füredig éa Veszprémig, a az ember szive elszorul látva a "pusztulási, mit e rettentő rovar nemzetgazdaságunkban tesz. C*ak néhány hegy van még megmentve tőle — Badacsony, Keszi, Kia-Ors, Szigliget« még néhány kisebb hegy; a hová a poaztnláa férge él nem jutott; iszonyatos gondolni reá. hogyha aa említett hegyeket ia ellepné (a véaz, mivé lenne a gazdag bortermő vidék népaége, mivé lenne jólétének, gazdagságának majdnem egyetlen fór-fása, mivé lenne a borkereskedelem, mely jelenleg annyi embert eltart, oly sok embernek kenyeret ad
Mondhatjuk, hogy a Badacsonyi heg}'lakosság nem kis mértékben van megijedve a fenyegető vész által; igaz, hogy nincs most még nyoma neki, * ha az idei bortermés általánosan nem kecsegtet valami nagy tyőnéggel, hely-
lyel közzel oly gyönyflrtten állanak a ssőllők, hogy asgyssert termést Ígérnek.
Hogy ss elmondott körülmények kőzött a badacsonyi begy bizo...