Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.58 MB
2010-06-03 11:59:47
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
622
1605
Rövid leírás | Teljes leírás (326.18 KB)

Zala 1888 október

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


i__^fM
/kulturáltmmk Recbnltz József f«rtér J.-ffle .íjra* I
; / / / I1 VirfltHifh la hHaránk W" Mámé „nu, ef mmi um i*ij* jog-
m m*t, k**m k*< é, ipéri mén támenhkvléj* MégfKáuMn / I fJf V*; 'r^'^K^l ,li* MM ^^ •
T-. 77T-. ■ Utiir / 7 I l.*Mac*vlíMfídái kttémkn $B$nLn$n be am bítotytloiták rolm A ImMtmbb metekbm aia^a V.
, atplM 1iMtráUfm ttfw/Mtui r- -w j TTp, { 7 / J \ nyulak, // Un ItkbiéJml 81 kr 'l Uktm ídftoai/ I bt tkr. MdmMIm m«.HkilUmJír 1 frt 10 kr
# ff / r. /_ Ugjobb birüj tíncx ifikolAmbtn napot)l* / 1/ JJjfMmi Ml^ Mi^ ^m^mnrn Mtl^ k^^ »fc,n uUm I frt I
UráWi1 BT 4 Imán l, , - , 2l a dluTL ~nAAn / Ikr• \ * 6110 *r H 40 b; 4 4 irt 40 kr 6 i,k«a 6 bt 9) kr.: 10
Di Uhü w MíaiiilaU m w*0? f*4 aodfn / II ) * kr, k***^ crif uk^n w^im »»j ■
_ w m jtiMiJiwUu jm/iAw Xi^jmmí ári n<ri | 1/t Mh ■ •^ip^ij • I^MP — K
fi ; 1 TI; ~ fifflM ílf w m Im I iPSf í p
I í ORSZÁGOS • lf j' SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR ' í
^7 íBWiiOTHÉauE l|]|;!t:ll
miomi f
I mmmm Í|Ppl|
I 1 1--í
________1 /" r-7f /..-^a, 11 ) l i1— "t^^wr r- _____
#7 4-a/fM/1 jKEjid
/y^ . ■ ff^^i 1 'I—Hl ifíB/'tl blÁri/oo! /fHhxlfíti'3 ffií- K}.
^ h tr«MlD«hem olraihtó, í Í M I | ; sorol/íj b tekerj el*í<<i>-réL<ín t*- I I Wr 31
hl iyctÁs elmosódott, a bátoUal djo- I fll | Úlhtá/ j ÍL \\ I I Jlfl- j
IJiíaa átúí, alj oldal restaurálta. j-'K J ; i j: jj j J' j Í'' I^IH ff'1 ÍJ
' ' L M .n mSlfí ' ' mi11— mi i —-- ' t i!
% ■ ' / // '// / J f: ír r . ; i i • MM . r i. grII
miémlÉ m MÉMmŰ^ I 1
JBBpi^Wf/ / I Jj híén/ió rwek ifa kiÍDyrtiír/illó- ■■ ''^Ij i I Ij\ j jll I rannak pótoln.'flésrletea l^y I I r 'j
j^B" f^BW li I li' / fl ^erca oleJén-r^/D./ m'jyt ■ •« 'j
. I^^/fIw// ! 11 tekercsen taUMó hltís rkvk, ( Ili 'flL,;. ' I llffi
' AL^ /f/V V 1/ * Aí^/oir /VíW^a.: f' I L I 1 j |
|i||Imi a -I j
li?Iliim li / 1/ 11 Wmép^i jrlA lé tötct íelsl részén, f. l .
■RS AR mI i # wMl M ^ ^l^fl.:.!' •■] I 1(1 h/ íi^fe ^ 1 k Ibi
P-vi/l Mimi ■ jíf v i' 11II;
l^JU^&UmU ^rlr^ í 1' 1 ' 11'1' 1 tJB^M?^
tátötu^Ú jl/• //7ffÉ'^''/^• -i Ípj VÍ ' í I iH'
I y
mmmmií ím B''ff íÍlMI" :h '^íf1 '''^'M
""'!"'* ' T jfffl hplSt Űf'dinft: biftr í, MhL gipiiriimimitoi jf W
IimM^MwM 0 11/ í, I^^^I^Aí.Wf.Mfta I fi
U, JTiJ M fl J. ; I Or POPP10. tiplim, j ■
fflWW^ / I Ji
f«mMK taéjFéplipéjiomil Mfli W [ ' j ' j ' j'Jl
IkmMlt szesioot Recbnltz József
"tl ITfifli'U üínnjoü, /flnrietfa fel sorol/ía a tekrrfs elejón-rétfn ta-iélhatö,/
| Mén/tépetett jelit jif tötct felni részén, HUtu«ojltts aimtl ÉM # baíoJda
lén Ultiba tóit, II I ML i 1
I mí^ ttpkU ífMf Nftf íf Mm L jöttöm, SmtMd
li» Mér i.|á Mutni ff>Mf hMi I ; i! í'ílíi' I Df POPPJ, G. ^Amptmi

•$m éhmmt mán Ina ká* * tféri támeahk*láj* Mtulaaéu
t/tata* M; ^^^^^^^^JL^^t^kgU^Mg^
HaáréUf yw* iqmiMUat r- r^lil^. 7 / f/V^Ml^ tthW*^ 81 irr / Uk»m«ed«6^a/
H_/__— flfi / legjobb luru Uncxinkükmban Dapotjl* / f/ JAJ^TPJ!*!**. Elíífl/**m"m MUHém* I bt
Brázay Kilmin * ^«r4n I
Irwtl D0heieo olmható% a fyct/ís elmosódott, a hátoldal njo-Ifaa átúlj ne oldal restaurálta.
lÉW^try étiMéá- i il l V*lÓdl*kn*fc emk 0fAlr « lff)^«0Mlr
i dö. ab Íjiiíiíh ~
Ai eredeti sérülése tiatt a azöre'g
J IS' L
JI hiánjzó rfatek mí'i könyrtiír tíllo• ényúbÁl rannak pótolta." Wsr, le tea íelsorolÁa a íelrerca mjén-r^ü./
idetiá tlntü Íb$j cérna ük-toJ/sgytéBtí, tintafoltok.
\k ' U I /
véitl nlntí
\ íf|—■
41. szám
i
r i I
"Nagy-KWiizía, 18...