Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
9.28 MB
2010-06-03 15:05:08
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
371
2011
Rövid leírás | Teljes leírás (260.77 KB)

Zala 1891 február

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


6. szám.
Nagy-Kanizsa, 1891. február 8-án.
Jb0IMUi SL atmttm.
Hl iillnlJI t lap
TMttkaaé «i»«i» kldislly
hnUoú iwrt k*-fcfWtatuk
XVQL évfoinm.
ZALA
Vémhinttmi 5. ata-TkaM FUfji
Eidrimtii ARAK: fefaa lm T7 . . ! (n - h. Félévre . . . . . I . » , Kegyedém . . . 1 . M ,
iLZJ&Z
Politikai és vegyes 'tartalmú hetilap. '
A Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénstáninés a Bankegyes alet hivatalos köilflnye. legjdraik I^-Kuinán |ie(eaklat egyner: vasárnap.
Hbibttel Jntáaj iaa« crtaritistuk IjUtttr cm M te.
wMtfcwtt Piwjul ggHá May*. ■Bí iMhÉBu
Kettős cél.
Réaben | szegény gyermekek tápjnté--zete, részben az ev. rej. egyház segélyezésének kettős céljából volt tegnap este mff-kedVelői előadás, melyet -még olvasóinkkal as idő rövidségénél fogva nem közölhetünk; hogy azonban, addig íp, mig az előadásról számot adnánk, olvasóinknak .élvwetet nyujtsanki a szerző szívességéből, az előadási sorrend elsi£ részét közöljük és pedig kivételesen nem tárcában, hanem e helyen mert a közült prolog költői emelkedettség*! és lendOletfl, mely .megérdemli, hogy lapunk ' első részét díszítse, annál is inkább, mert . forró hazaszeretet lángja vonni át az egész költeményen, mely érdekesebb az- által, hogy azt városunk egyik szakférfia irta-
Az ínség oly megkap'óan van festve a- költemény bevezetésében, hogy - szinte szemeink előtt látjuk azt, amint foszlékony ruhájában, rémül f'arccal elvonul előttünk^ a * megkapó kép után jól esik a Jó tékonyság alakját látnunk,annak nnű ködését figyelemmel kisérnünk, hogy e köi-1 temény megérdemli, hogy nyilvánosságra jusson. '
Hoffmann tanárnak a szerzőnek neve' sokkal ismeretesebb-az irodalomban, hogy sem tőle mást várhattunk volna, mint ily szép prologot, melynek szövetre következő:
Jótékonyság.
— - ■' ' ftrflL -
Irta : Hoffmann Múr.______, ....
A raegény gyermekek tápiatésato i utr. nf. ogyliis jarira február 7:én íendeittt hangversenyen novklta:
Darát Malmi t. a. J .
Az In ség vándorútra kelt a tört, ~_____Ruluíja f«Kzlány, arcq rrmülrt; ■ ••
Szeretet, hit s reménynek szende fing* Kihalt megtört szeméből, elveszett. 8 fényt, utat vesztve boh/ij a II S'jjjfcÜt t „' °—Csapás .ffueusént 0 mfiMfai feleÚ, • Hová csak fordul, minden rész homályba 8 elborul a nap fényt_fngára.
' Körülit minden búr és némalett,~ " Bokor B&gé. rejtőeék a madár, FelTeij borítja a derüli tgel, T.T~ A zcihj" vidék kihallva már, S rohan, mik/p ha mné lligezet. Szint, ihttt mii erdf, ril háfér : ~8 hővá betépett, élet forradása Gyázz, árvaság kdt mindenütt nyomába}
De int a J óiikonsjsAg szállt » fildre Az ét « üdvöt hinlh JjjWtl,
KumukiUiAl a
Erdő, mező szép zöld színét letöltve Étetve kél; — madárka viijr deda Fennen lebegve ád óz ég Urának Hálát, liogy uj életre támadónak.
■ S nem szállt a Jótékonyság vissza égbe Hisz az intég pusztít ide lenn: 8 hol ideit, békét összerónia, tépe, —' Az áldott angyal ottan megyeien.
Hitet, reményt sugároz szende kép* 8 Új hiti remény hat dl « szíreken j ft a megrigwtíll u tat U imája Zeruj, mini AosAum a mesmyeUe soülta.
8 a jótékonyság temploma felépül Az oltárán fellobban majd a láng; Emelkedik a szerttel ezivébil S az ima teng : Immár megráltatáfk.
Az 1 WjM ts émnartlinfa jutJjaáll
tww ' ívmr ww nmvnyTV ím vvww
Kik áldozunk et oltáron - reánk é' megszületik az BdtSi mié béke Az emberiség e tetériS fénye.
Ez olUrfdl nethUUzik kilimítlg, Érte és gyenge, etellem és anyag Aldírzni jönnek itt. hogy egywktetéi Jó tetteik nulyekbtl Sár fakad. ' í Xines eálaeziá'eonal, csak a^kütüteét Kicsit, nagyot, mely tgyenlSn fogad A mít -kértünk ? -a stírtiei eMja Ét mindé* szir Ürömmel azt...